BEDØVES: Her merkes Slettås-flokken i januar i fjor. Nå har regjeringen besluttet at kun Slettåsflokken skal tas ut. Foto: Frode Hansen

Varaordfører mener Frp bør ut av regjering etter ulvevedtak

FrPs varaordfører i Hobøl mener Frp bør gå ut av regjeringen når den trosser rovviltnemndene og lar to av tre ulveflokker få leve. Mandag ga regjeringen for første gang grønt lys for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen.

Men samtidig vil den ikke skyte ulv i de etablerte revirene i Hobøl og Mangen.

En av dem som har fått nok, er Håvard Jensen (Frp), varaordfører i nettopp Hobøl.

– Nå har V sin statsråd Elvestuen som er en ekstrem rovdyr tilhenger overprøvd rovviltnemdene sine anbefalinger. Jeg mener nå at dette er nok en "stein i byrden" for Frp. Vi skal ikke forhandle med H-V og KrF om regjerings samarbeid.
Jeg mener Frp bør gå ut av regjering og la H-V-ta jobben med KrF, skrev han på Facebook søndag kveld.

Til VG understreker Jensen at dette er hans personlige mening og at han er fullt klar over at Frp er mer eller mindre delt på midten i ulvesaken.

– Men det var dette som fikk begeret til å flyte over for meg. Nå har jeg vært lojal mot regjeringsprosjektet siden 2013, men det har vært sak etter sak som jeg egentlig ikke er komfortabel med.

På Facebook avslutter Jensen med: Det er grenser for hvor mange kameler vi skal spise, nå er min kvote full.

Norges Bondelag mener regjeringens vedtak er et tillitsbrudd.

– Dette innebærer at vi får et norsk ulvereservat. Det betyr et område hvor andre interesser må vike og hvor ulven skal kunne, i praksis, nesten boltre seg fritt. Vi mener det er helt klart at regjeringen nekter å regulere ulvebestanden ned til det nivået Stortinget har bestemt, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag til VG.

– Dette er et helt klart tillitsbrudd, legger han til.

les også

Antall sau tatt av rovvilt er halvert siste ti år

– Juridisk grunnlag

Det var Nationen og NRK har som først meldte at regjeringen overprøver nemndene og lar to av tre ulveflokker leve. Rovviltnemndene foreslo å skyte 43 ulver i løpet av lisensjakten, blant dem tre flokker med totalt 17 dyr innenfor ulvesonen – de etablerte revirene i Hobøl, Mangen i Aurskog-Høland og Slettås i Trysil i Hedmark.

– Akkurat på Slettåsflokken mener vi det er juridisk grunnlag for den beslutningen rovviltnemnda har tatt, sa Klima og miljøminister Ola Elvestuen (V) på en pressekonferanse mandag formiddag.

les også

Sandra Borch raser mot ministerens ulvevideo: Disneyfisering av rovdyr

På spørsmål om hvorfor denne flokken kan tas ut og ikke de to andre, svarte han:

– Konfliktnivået har vart lenge og vært høyere rundt Slettåsflokken enn de to andre.

– Gjør det vondt i et Venstre-hjerte, som hadde ulvepynt på bryllupskaken sin, å tillate felling av en flokk?

– Jeg driver forvaltning av store rovdyr i Norge det innebærer enkeltvedtak som dette, sier Elvestuen på telefon til VG.

– Hva tror du om konfliktnivået fremover?

– Min rolle er å gjøre vedtak i disse klagesakene og de må gjøres nå, sier Elvestuen og viser til rovviltforlikene på Stortinget, naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen.

les også

DEBATT: «Hvis Norge hadde vært eksempel for andre land, ville verdens tigrer, løver, jaguarer, pumaer og mange andre rovdyr vært slaktet ned.»

– Vanvittig

Senterpartiet mener regjeringens ulvevedtak er en hån mot folk som lever med rovdyrpolitikken tett på seg. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Sp-lederen mener det er «vanvittig» at regjeringen verken har lyttet til rovviltnemndene eller de 150 ordførerne som i sommer undertegnet et opprop mot regjeringens rovdyrpolitikk.

– Ulvebestanden har økt kraftig de siste årene, og hvis det ikke blir skutt mer ulv enn det regjeringen nå går inn for, kommer den til å øke enda mer. Dette er stikk i strid med rovdyrforliket, sier han til NTB.

På pressekonferansen for å orientere om fellingskvote og vinterens jakt stilte også landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) og helseminister Bent Høie (H). Dermed er alle de tre regjeringspartiene representert når vedtaket i den betente ulvesaken presenteres.

les også

Ulvetid

– Svært alvorlig

Men andre grupper mener regjeringen gir etter for press når den tillater jakt inne i ulvesonen.

– Det er svært alvorlig at Regjeringen gir etter for dette. Ulvesonen ble laget for å gi beskyttelse til ulven. Når de går til jakt på en kritisk truet art inne i ulvesonen, blir det klart for hele verden at Norge ikke tar vare på sitt mest utrydningstruede pattedyr, sier Naturvernforbundes leder, Silje Ask Lundberg, i en uttalelse.

Organisasjonen, som er i mot all jakt inne i ulvesonen vinteren 2019, kaller regjeringens vedtak en «vanvittig jakt på kritisk truede ulver.»

– I tråd med forlik

Anbefalingen fra rovviltnemndene er møtt med flere klager, og mandag ble regjeringens vedtak kjent.

– Regjeringen forholder seg til rovviltforliket, som sier at vi skal ha både rovvilt og beitedyr i Norge, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Vi arbeider kontinuerlig for å redusere tap av beitedyr til rovvilt og å sikre levedyktige bestander av ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn, legger han til.

Venstre står sammen med SV og MDG utenfor Stortingets rovdyrforlik fra 2016.

Elvestuen viser til at naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen inneholder strenge vilkår for felling av ulv, som er en truet art. Det er derfor ikke adgang til å felle ulv alene fordi de nasjonale bestandsmålene er nådd.

Forvaltningen, sier statsråden, må i tillegg være innenfor de rettslige rammene som følger av loven og konvensjonen. I dette tilfellet har Klima- og miljødepartementet kommet til at lovens strenge vilkår er oppfylt for ett revir innenfor ulvesonen.

Tre ulver i Slettås-flokken

Departementet opplyser at foreløpige bestandsregistreringer denne høsten og vinteren tyder på at det ikke ble født et nytt valpekull i Slettåsreviret i år, og at det befinner seg 2-3 ulver i reviret.

– Det åpnes derfor for felling av inntil tre ulver i Slettåsreviret denne vinteren, noe som betyr at alle kjente individer tilhørende dette reviret tillates felt. Dersom det skulle vise seg at det er flere enn tre ulver i reviret, tar departementet sikte på å utvide fellingskvoten.

Verdens naturfond kaller ulvefellingen uakseptabel.

– Norsk ulveforvaltning har spilt fallitt, dette vedtaket er bare politikk. Vi synes det er skammelig at man ser ut til å bruke en utrydningstruet dyreart for å posisjonere seg før kommunevalget neste år, sier WWF Verdens naturfonds miljøpolitiske leder Ingrid Lomelde .

Nye tiltak

– Regjeringen er opptatt av å få på plass flere konfliktdempende tiltak. Tidligere i høst hadde statsministeren, klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren et møte med en rekke ordførere og USS (Utmarkskommunenes Sammenslutning) om rovdyrsituasjonen. Her var det god dialog, og vi har i etterkant opprettet en fast og god kontakt mellom USS, LMD og KLD, sier helseminister Bent Høie.

Statens naturoppsyn (SNO)får fem millioner kroner i neste års budsjett som skal brukes til bistand til kommunale fellingslag.

SNO skal også lage en veileder for gjennomføring av skadefelling. Veilederen skal blant annet si noe om jaktteknikk, metodebruk, etikk, regelverk og rapportering.

Regjeringen foreslår også at Landbruksdirektoratet skal gis rett til å uttale seg om de regionale forvaltningsplanene for rovvilt. Dette forslaget skal sendes på høring i første halvår 2019.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder