Foto: Trond Solberg

Regjeringssonderingene: Venstre krever bedre pappaperm

Klarer Høyre, Frp, Venstre og KrF å gjennomføre noe de faktisk er helt enige om? Ifølge Guri Melby (V) er regjeringsforhandlingene en historisk sjanse til å gi alle fedre selvstendig rett til betalt foreldrepermisjon.

– Neste år skal vi bruke over en milliard kroner på å heve barnetrygden. Det neste løftet for barnefamiliene må være å sikre fars permisjon, sier Guri Melby, Venstres familiepolitiker, til VG.

EØS-tilsynet ESA har stevnet Norge inn for EFTA-domstolen for å tvinge regjeringen til å fjerne det de mener er et brudd på EUs likestillingsdirektiv.

Nå varsler Melby at Venstre setter kravet på sin topp fem-liste i regjeringsforhandlingene som er ventet å starte over nyttår.

les også

KrF-ledelsen: Håpet å være i regjering før jul

Står i partiprogrammene

Alle de fire partiene som nå sonderer et regjeringssamarbeid, har lovet sine velgere å rette opp ordningen og sikrer far selvstendig rett til å ta ut lønnet permisjon.

Høyre ga dette som et krystallklart valgløfte i 2017: «Foreldre skal ha selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon», står det i partiprogrammet.

– Alle partiene på Stortinget har fars selvstendige rett til lønnet foreldrepermisjon i sine partiprogram. Nå har vi sjansen, sier Melby.

SONDERER: Erna Solberg har ledet et ukjent antall møter mellom regjeringspartiene og KrF etter KrF-landsmøtet tidligere i høst. Dette bildet er fra et sonderingsmøte 5.november. Foto: KrFs Facebookside. / NTB scanpix

I budsjettforliket i høst, prioriterte partiene å komme KrF i møte med økt barnetrygd. 100 kroner mer i måneden til barnefamiliene fra 1.mars neste år koster over en milliard kroner.

les også

Dette er de enige om i statsbudsjettet

Bytter ikke bort kontantstøtten

KrF er helt med på notene, men familiepolitisk talsmann Geir Jørgen Bekkevold støtter ikke Venstres veksling med kontantstøtten:

– Jeg er veldig glad for at Venstre løfter dette kravet nå. KrF har prioritert fars uttaksrett i våre alternative budsjetter. Men Venstre skal få store utfordringer med å få gjennomslag for at kontantstøtten skal ofres samtidig. Det er helt uaktuelt for KrF, sier Bekkevold til VG.

Mors status avgjør

Etter dagens regler er det mors status i arbeidslivet som avgjør om far har rett til betalt foreldrepermisjon i barnets første leveår: Hvis mor ikke har rett til betalt fødselspermisjon, så har heller ikke far den rettigheten.

Da ESA tok opp saken tidligere i år, ble kravet avvist av barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H). Hun argumenterte med at Norge hadde frihet til selv å bestemme over ordningen.

Etter det sørget ESA for at Norge ble stevnet inn for EFTA-domstolen.

les også

Debatt: Det er én liten hake ved pappapermen – 6000 fedre er hvert år ekskludert fra den

Angår 6000 fedre

– Da Venstre gikk inn i regjering, fikk vi på plass tredelingen av foreldrepermisjonen. Men ordningen har fått kritikk fordi flere tusen fedre ikke får lønnet permisjon når mor ikke har inntekt. Denne diskrimineringen kan vi rette opp nå, sier Guri Melby,

Det er drøyt 6000 fedre i denne gruppen, og det vil trolig koste omlag 800 millioner å gjennomføre full likestilling mellom mor og far i retten til betalt foreldrepermisjon.

– Det er en risiko for at EFTA-domstolen vil tvinge Norge til å fjerne diskrimineringen av far i fødselspermisjonen. Jeg mener at det vil være pinlig for et land som setter likestilling høyt, sier Guri Melby.

– Jeg håper KrF ser at dette rammer lavinntektfamiliene, at mor er hjemme og at familiene derfor ikke har råd til å ta ut ulønnet permisjon for far. En ny regjering har en historisk sjanse til å rydde opp, sier Venstre-representanten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder