Bestiller uavhengig gjennomgang av Tolga kommune

TOLGA (VG) – Vi har hele nasjonens blikk på oss, så det vi finner frem til, tror jeg har stor betydning også for andre kommuner, sier Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug under kveldens kommunestyremøte.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Det er rettet alvorlige anklager mot kommunen gjennom den såkalte Tolga-saken, sier Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug (Sp) under åpningen av kveldens kommunestyremøte på forsamlingshuset Vidarheim.

Det ble enstemmig vedtatt at det skal bestilles en såkalt forvaltningsrevisjon. Det vil si en uavhengig undersøkelse som skal gi lokalpolitikerne informasjon om iverksetting og effekt av offentlige tiltak.

Bakgrunnen for avstemmingen er VGs saker om de tre brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen.

Brødrene ble registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune – uten at de hadde fått vite det selv. De hadde heller ikke blitt utredet i voksen alder.

Forvaltningsrapporten skal avdekke eventuelle kritikkverdige forhold eller saksbehandlingsfeil som gjorde at dette kunne skje, og om dette kan gjelde flere. Kommunen er særlig opptatt av rutinene rundt fastsetting av diagnose.

– Hele nasjonens blikk på oss

Det er kontrollutvalget i Tolga som nå får i oppdrag å lage et forslag til hvordan dette skal gjennomføres og hva det skal koste, som igjen skal stemmes over i kommunestyret.

– Vi har hele nasjonens blikk på oss, så det vi finner frem til, tror jeg har stor betydning også for andre kommuner. Vi er opptatt av at vi er vårt ansvar bevisst, og vi skal rydde opp. Selv om vi er en kommune med træl akkurat nå, er vi en kommune med tæl, sier Aashaug og viser til Tolgas slagord – «kommune med tæl».

les også

Kontrollutvalget: – Her skal det ryddes opp

Søker mange svar

Følgende problemstillinger bør ifølge ordføreren gjennomgås i en slik forvaltningsrapport:

  • Skjer saksbehandlingen i tråd med forvaltningsloven, særlover og god forvaltningspolitikk?
  • Har tjenesten en samhandling med kommunelege og fylkesmann i tråd med lover og god forvaltningsskikk?
  • Er diagnoser fastsatt av kompetent organ og har de bakgrunn i faglig holdbare utredninger?
  • Har kommunen gode nok rutiner for kvalitetssikring av rapporteringen av antall psykisk utviklingshemmede?
  • Er vurderinger knyttet til vergemålssaker tilstrekkelig kvalitetssikret?
  • Er tjenesten for funksjonshemmede hensiktsmessig organisert og har den tilfredsstillende tjenestetilbud til brukerne?

VANSKELIG: – For de ansatte, de berørte og for oss som kommunestyre, er dette en vanskelig sak, sa ordfører Ragnhild Aashaug under mandagens kommunestyremøte. Foto: Krister Sørbø

les også

Tolga-ordfører til brødrene: – Unnskyld!

Nødvendig med lokal gransking

Regjeringen har varslet full gransking etter VGs avsløringer.

– En statlig gransking vil gå raskt, men det er uklart hvor dypt den vil gå inn i våre saksbehandlingsrutiner, sier ordføreren under møtet.

– En forvaltningsrevisjon er et bra verktøy for å gi svar på det Tolga kommune er anklaget for, sier hun.

Aashaug sier det er særlig viktig å avdekke om det er gjort kritikkverdige saksbehandlingsfeil i kommunen, og den vedtatte forvaltningsrevisjonen vil se nærmere på saksbehandlingen i perioden 2013–2018.

– Det som er viktig for meg å presisere er at dette ikke handler om å finne en syndebukk. Dette handler om hvordan vi kan få best mulig rutiner på dette feltet og sikre brukergruppen en riktig saksbehandling, sier ordføreren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder