OVERDRAGELSE: Fra juli 2019 får Luftambulansetjenesten i Norge ny eier. Foto: Frode Hansen

Luftambulanse-krisen: Babcock fikk innsyn i lønnsdetaljer hos konkurrenten

Babcock ba om, og fikk, detaljert kjennskap til lønnskostnadene hos konkurrenten Lufttransport underveis i den omstridte anbudsrunden om å drifte ambulanseflyene. – Problematisk, mener anbudsekspert.

 • Camilla Fredstad Huuse
 • Martha C. S. Holmes

Artikkelen er over to år gammel

Det viser dokumenter VG har fått innsyn i. Lufttransport AS mener det viser at de som konkurrerte om anbudet på å drive ambulanseflyberedskapen i Norge ikke fikk lik behandling.

– Det ser ut som om de har brukt det for å vinne anbudet ved å sette ned lønnskostnadene under våre tariffavtaler, sier administrerende direktør Frank Wilhelmsen i Lufttransport, som tapte anbudet.

Få oversikt: Dette er luftambulanse-krisen

Utleverte lønnsopplysninger

I januar 2017 sendte Sykehusinnkjøp HF, på vegne av Luftambulansetjenesten HF, en innsynsforespørsel til nåværende operatør Lufttransport. I forespørselen ba de om å få utlevert opplysninger om blant annet lønn.

Babcock bekrefter overfor VG at de ba om detaljer om lønnskostnadene hos konkurrenten.

– I en anbudsprosess er det viktig å ha relevant informasjon om tjenesten man skal konkurrere om. Vi ba derfor om, og fikk innsyn i overordnede lønnskostnadene hos dagens operatør via Luftambulansetjenesten HF, sier administrerende direktør i Babcock, Marius Hansen, til VG.

Lønnsopplysningene ble gjort offentlige for alle tilbyderne i anbudsrunden.

Bakgrunnen for å offentliggjøre disse opplysningene var at det skulle gi mer åpenhet og likebehandling: Ifølge norsk lov kunne overgangen til en ny operatør nemlig omfattes av reglene for en virksomhetsoverdragelse – at de ansatte blir med over i det nye selskapet med samme vilkår som hos Lufttransport.

Tilbyderne kunne i så fall ikke fastsette pris på sitt tilbud, hvis ikke disse opplysningene var kjent.

Men Babcock unnlot å beregne kostnaden ved en virksomhetsoverdragelse i sitt vinnende tilbud på 2,59 milliarder. Lufttransport hadde med sine lønnskostnader inn i sitt tilbud på 2, 9 milliarder.

Ifølge sentrale kilder i VG har snakket med i forhandlingsprosessen, kan dette være årsaken til at Babcock ikke har villet anse overtagelse av Lufttransports piloter som en virksomhetsoverdragelse, og at de ansatte ikke fikk bli med over, men måtte søke jobbene på nytt.

– Vi har forholdt oss til at det ikke var satt krav om virksomhetsoverdragelse, og har derfor ikke tatt høyde for dette i vårt tilbud, sier Marius Hansen i Babcock.

Flygerforbundet: Babcock fikk konkurransefortrinn

I sitt svar til Sykehusinnkjøp, som VG har fått innsyn i, skrev Lufttransport at de etterspurte opplysningene ikke burde offentliggjøres av konkurransemessige hensyn. Likevel fikk ikke Lufttransport medhold og måtte utlevere opplysningene, viser dokumenter VG har fått.

– Å be om innsyn i lønnsopplysninger er en naturlig del av å forberede anbudet, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten, Øyvind Juell, til VG etter dagens høring i Stortinget.

– Vi gjorde det sånn for å forbedre tilbyderne på at dersom det ble virksomhetsoverdragelse, så måtte de ha mulighet til å legge kostnadene inn i tilbudene sin, og på den måten bestemme hvilket prisnivå de skulle legge seg på. I denne saken ble det opp til Babcock å vurdere om de skulle ta med disse kostnadene eller satse på at det ikke ble en virksomhetsoverdragelse.

– Men i sitt siste tilbud hadde ikke Babcock med kostnadene for virksomhetsoverdragelse?

– Det må nesten Babcock svare for.

– Du mener ikke det har vært feilbehandling av de to konkurrentene i denne saken?

– Nei, absolutt ikke.

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund skriver i en e-post til til VG at han ikke mener det er sikret likebehandling i prosessen:

– Med dette mener jeg at Lufttransport ikke er gitt likebehandling fordi oppdragsgiver, til tross for at Babcock har fullt innsyn i konkurrentens lønnskostnader, aksepterer at Babcock i sitt bindene pristilbud faktisk ikke har tatt høyde for de lønnskostnadene som må påregnes dersom dette blir vurdert som en virksomhetsoverdragelse i rettslig forstand, skriver han.

– Når det så viser seg at denne svært konkurransesensitive informasjon kun brukes til å skaffe seg et konkurransefortrinn blir det svært problematisk.

Anbudsekspert: Problematisk

– Det er klart at før man bistår til at opplysninger til en konkurrent blir kjent, må man foreta en vurdering om det kan føre til brudd på kravet om likebehandling og om det er forsvarlig, sier advokat Marianne Dragstein.

Hun er ekspert på offentlige anbudsprosesser, og mener det virker problematisk at informasjonen ble utlevert.

– I situasjon hvor det ikke er en virksomhetsoverdragelse, så kan dette ha skapt ulike konkurransevilkår. Lønningene vil være en sentral del av utgiftsbildet fra operatørene, og kan være konkurransevridende om man får opplysninger i viktige komponenter om konkurrentens virksomhet, sier hun.

– Men hvis man hadde lagt til grunn at det ville være en virksomhetsoverdragelse, trenger de innsyn for å kunne gi en pris fordi de vil være bundet av lønnsvilkårene pilotene allerede har.

Dragstein mener Luftambulansetjenesten HF kunne unngått at situasjonen oppsto: Enten ved å fastsette om operatørbyttet skulle følge reglene for en virksomhetsoverdragelse før man bestemte seg for om informasjonen skulle utleveres, eller ved å ta andre forholdsregler:

– Én måte å gjøre det på hvis man selv ikke ønsker å ta stilling til om det er en virksomhetsoverdragelse, er at man legger til grunn at lønnsnivået hos tilbyderne samsvarer med fastsatte tariffer. Hvis det viser seg at lønnsnivået til den tidligere operatøren avviker fra dette, vil man kunne få justert pristilbudene forholdsmessig dersom det viser seg å være en virksomhetsoverdragelse. Da hadde man ikke trengt å gi innsyn i Lufttransports vilkår, men samtidig passet på at konkurrentene ikke må leve med usikkerhet.

– Så lenge Babcock ikke har noen ansatte, så er ikke det et spørsmål. Lufttransport kjenner sine egne piloter og har ikke behov for virksomhetsoverdragelse, og trenger derfor ikke denne informasjonen, svarer Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten.

Mer om

 1. Ambulanseflykrisen
 2. Luftambulansen
 3. Helse
 4. Arbeidsliv

Flere artikler

 1. Høie svarer om luftambulanse-krisen: Innrømmer at anskaffelsene kunne vært gjort annerledes

 2. Risikerer kontroll-sak: Krever svar på ni spørsmål fra Høie i luftambulanse-saken

 3. Luftambulansesaken: Offentliggjør hemmelige dokumenter

 4. Luftambulansekrisen: Tilbød piloter 40.000 kroner for å ha null sykefravær

 5. Høie avviser politiske føringer for luftambulanse-anbudet

Fra andre aviser

 1. Lufttransport: Føler seg lurt

  Aftenposten
 2. Krise i luftambulansetjenesten i Nord-Norge - Tromsø-ordfører vil ha gransking

  Aftenposten
 3. Babcock avslutter samarbeid med selskap der Helse Nords styreleder er direktør

  Bergens Tidende
 4. Luftambulansetjenesten tar selvkritikk – oppdaget ikke risikoen ved operatørbytte for ambulansefly

  Bergens Tidende
 5. Toppe mener han har ført Stortinget bak lyset

  Bergens Tidende
 6. Høie forsvarte seg i Stortinget

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder