Algeoppblomstringen på tilbakegang

Ferske målinger viser at algeoppblomstringen er på vei tilbake, til tross for misfarging både i ferskvann og i Oslofjorden.

ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL

Ved hjelp av måleutstyr plassert om bord på Color Fantasy har NIVA tatt prøver av vannet fra Kiel til Oslo. Prøvene viser at nivået er markert redusert siden sist helg.

- De siste dagene ser det ut som om klorofyllinnholdet i vannet er redusert. Dette kan bety at det er færre alger i vannet. Men vi vet ikke hva som vil skje framover, sier John Arthur Berge i NIVA til NTB.

Tilstanden i Oslofjorden er markert forbedret de siste 10 til 15 årene, men spesielle værforhold som sterk varme og mye nedbør, kan skape problemer. NIVAs overvåking viser også at det har vært en kraftig oppblomstring av alger i ferskvann.

- Det er særlig i vann med stort tilsig av næringssalter, som Vansjø og Årungen, at algemengden har økt, sier forsker i NIVA Thomas Rohrlack.

I perioden med svært varmt sommervær i slutten av juni og begynnelsen av juli, ble vannene varmet ekstremt opp. Mye regn i perioden etter har ført til stort tilsig av næringssalter.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder