UBER-VILLIGE: KrFs Hans Fredrik Grøvan (foran) og Venstres Jon Gunnes ved en Uber Black foran Stortinget mandag ettermiddag, med Uber-sjåfør Tahir Abbas bak rattet. De foreslår et Uber-kompromiss. Foto: Helge Mikalsen VG

KrF og Venstre kan redde Uber i storbyene

KrF og Venstre foreslår en løsning for Uber i Oslo og storbyene, samtidig som drosjetilbudet i Distrikts-Norge vernes.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Uber varslet mandag at de ved utgangen av oktober midlertidig stanser sin vanlige tjeneste – Uber Pop – i et forsøk på å presse frem en politisk avklaring om rammevilkårene for selskapet.

Kritikk

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk mandag kritikk for å ha drøyd for lenge med en avklaring, men både hans Frp og Høyre har gitt positive signaler om at de vil legge til rette for at de nye delingsøkonomi-selskapene finner sin plass i Norge – og at de vil åpne for reguleringsendringer.

Venstres vri for Uber

Nå åpner de to partiene de er avhengig av å finne støtte hos – Venstre og KrF – for en distriktstilpasset Uber-løsning.

– Jeg forstår utålmodigheten til Uber for å få til en avklaring. Jeg mener vi må få til et regelverk som gjør at Uber kan drive lovlig i Norge. Da må deres sjåfører betale skatt i Norge som alle andre, sier Venstres samferdselspolitiske talsperson, stortingsrepresentant Jon Gunnes i Stortingets nye Transport- og kommunikasjonskomité.

– Delingsøkonomien er kommet for å bli, og den har mange fordeler. Når det gjelder Uber, så mener jeg at vi kan begynne med en reguleringsendring i Oslo: Regelverket i hovedstaden må tilpasses slik at Uber kan levere gode tjenester der.

Les: Distrikts-Uber i Canada

– Ønsker Uber velkommen

Også i Kristelig Folkeparti mener man at det må finnes en løsning som gjør at Uber blir i Norge.

– Vi er positive og ønsker de nye plattformene velkommen, Uber inkludert. Men det må finnes helhetlige løsninger som gjør at alle deres sjåfører betaler skatter og avgifter, sier KrFs samferdselspolitiske talsmann på Stortinget, Hans Fredrik Grøvan.

Han mener også det er viktig og riktig å gjøre et skille mellom by og land.

– Vi tenker også slik at vi må se landet litt ulikt, fordi behovene er så forskjellige. Får man på plass skattebetalingsordninger, så mener vi at drosjeregelverket i Oslo og eventuelt andre storbyer må mykes opp, slik at det er plass til Uber og andre aktører, sier Grøvan.

– Andre behov i distriktene

Han sier årsaken til det standpunktet også dreier seg om å bevare løsninger i distriktene.

– Det er helt andre behov i distriktene, hvor det er viktig å opprettholde ordninger som sikrer drosjetransport også i mindre samfunn.

– Veldig positivt

– Det er veldig positivt at både KrF og Venstre nå signaliserer at de vil være med å finne løsninger som både ivaretar Uber og delingsøkonomiselskaper og som sørger for at vi vil ha gode drosjeløsninger i hele Norge i fremtiden, sier Høyres nye leder i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, Helge Orten.

Han sier det er mange hensyn å ta.

– Men når vi får så gode signaler fra Venstre og KrF, gir det et godt grunnlag for å finne gode løsninger for hele landet. Det er stor forskjell på by og land i Norge og det er større grunnlag for konkurranse innen drosjenæringen i byene enn i distriktene, hvor drosjene er viktige for offentlig finansiert transport.

Orten sier regjeringen jobber med å finne rammer.

– Regjeringen jobber med å svare på henvendelsen fra ESA. Vi må forsøke å finne differensierte løsninger som både ivaretar behovet for å slippe til delingsøkonomiselskaper, slik at de kan skatte og drive seriøst, og at det blir like konkurransevilkår mellom aktørene. Samtidig er det viktig å ta hensyn til at vi skal beholde en god drosjenæring over hele landet.

Solvik Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vektla mandag at han vil ta hensyn til hele landet når de legger frem sin løsning:

– For regjeringen er det avgjørende å sikre et godt transporttilbud i hele landet. Drosjenæringen er en viktig aktør som bidrar til å nå denne målsettingen, både i by og distrikt. Drosjene utfyller kollektivtransporten. Skolekjøring, pasientkjøring og TT-transport er viktige oppdrag som drosjene utfører, i tillegg til å dekke næringslivet og private kunders behov for individuelle transporter. I vårt arbeid med å svare ESA vil derfor hensynet til å sikre fortsatt godt drosjetilbud i hele landet stå sentralt, fremholder han.

Sp kritisk

I Senterpartiet blir forslaget fra KrF og Venstre tatt meget lunkent imot.

– Liberalisering i byene, som KrF og V tar til orde for, fører til dyrere og dårligere tjenester. Overetablering, økt miljøbelastning med mer tomgangskjøring. Driveplikten er viktig også i norske byer – mange har behov for taxi på tider av døgnet det ikke er attraktivt å kjøre, sier Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant for Sp i finanskomiteen.

Frist 27. oktober

Den neste etappen i dramakampen om Uber og delingsøkonomi er 27. oktober, da regjeringen må svare på en klage fra EFTAs overvåkingsorgan ESA.

ESA krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport fordi dagens ordning hinder fri konkurranse.

Drosjenæringen er sterkt imot at reglene skal åpne for Uber. Konkurransetilsynet har stilt seg positiv til oppmykning. Det har også Forbrukerrådet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder