Munnbind på grensen

Coronapandemien skapte et lukrativt marked for smittevernutstyr.
En som grep sjansen, var seriegründer og eksmilliardær Idar Vollvik.
Han startet med å bestille 80.000 munnbind og 220 antistofftester fra Kina.
Så slo tollerne til.

Alt gikk skeis da den selvutnevnte kremmeren forsøkte å importere munnbind til Norge.

 • Ane Muladal
 • Camilla Fredstad Huuse
 • Helge Skodvin (foto)
 • Odin Jæger (foto)

– Vi visste ikke da vi bestilte dem at det var noe galt. Kjære vene, sier Idar Vollvik.

Jeg har gjort alt dette i god tro, som alle andre. Jeg kommer aldri, uansett vare, til å se med et halvt øye når det gjelder sertifikater fra Kina lenger, erkjenner gründeren overfor VG.

Vollvik satser likevel nye millioner på smittevernutstyr.

Mars 2020 ankommer to forsendelser med til sammen 80.000 munnbind et tollager i Norge.

Da tollerne undersøker pakkene, oppdager de at noe er galt.

Munnbindene fra Kina mangler informasjon på norsk og riktig dokumentasjon.

Tolletaten bestemmer seg for å varsle Statens legemiddelverk, som har ansvaret for å undersøke slikt utstyr.

Noen uker senere slår Legemiddelverket fast:

Munnbindene mangler gyldig dokumentasjon og kan være forfalsket.

VG kan i dag fortelle at munnbindene ble bestilt av multigründer og tidligere milliardær, Idar Vollvik, mannen som tidlig på 2000-tallet gjorde stor suksess med oppkjøpet av mobilselskapet Chess.

Dokumenter som VG har fått innsyn i, viser at et av Vollviks firmaer, Vovi AS, har bestilt 80.000 munnbind og 220 antistofftester, som kan gi svar på om en person har hatt coronaviruset.

– Dersom munnbindene ikke var blitt stoppet, kunne de blitt solgt videre til for eksempel helsevesenet. Hva tenker du om det?

– Det er grusomt. Sånn sett er det bra at Legemiddelverket og tollen er der. Vi har hatt en god, konstruktiv og positiv tone. Vi skjønte med en gang at her må vi lære, sier Vollvik til VG.

Han opplyser at han ga beskjed til Tolletaten og Legemiddelverket om at han ville få utstyret kvalitetssikret av helsepersonell her i Norge. Så langt kom munnbindene aldri.

Han er flau over at varene ble bestilt uten at han hadde kompetanse, sier han.

Nå er situasjonen en annen, hevder den tidligere Chess-milliardæren:

– Jeg betviler at det er noen i Norge, selv ikke i Legemiddelverket – nå provoserer jeg kanskje – som har mer kompetanse enn oss, sier han.

Vollvik forteller at han har ansatt en egen person som kvalitetssjekker utstyret. Den ansatte bekrefter dette overfor VG, og sier han har lang erfaring med medisinsk utstyr.

De siste månedene har etterspørselen etter slikt utstyr eksplodert:

Et munnbind, som før kostet noen få kroner, kunne i april koste opp mot 33 kroner.

Vollvik anslår at han tapte «noen få hundre tusen» på de ikke-godkjente munnbindene.

– Det var nesten til pass for meg. Jeg, som alle andre, liker ikke å tape penger – selv om jeg har tapt ekstremt mye opp gjennom livet. Selv om jeg har tjent mye også.

Vollvik er ikke den eneste som har møtt på importtrøbbel.
Totalt har Tolletaten stoppet 5,6 millioner munnbind, 100.776 coronatester og 52.910 beskyttelsesdrakter på vei inn til Norge.
Fatter tollerne mistanke om at utstyret eller dokumentasjonen er forfalsket eller av for dårlig kvalitet, sendes det videre til Statens legemiddelverk, Arbeidstilsynet eller Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.

Det er Statens legemiddelverk som har ansvaret for å føre tilsyn med medisinsk utstyr.

Selv for fagfolkene der er det vanskelig å bevise at utstyr er forfalsket. Derfor stilles det strenge krav til dokumentasjon:

Utstyret skal være CE-merket. Det betyr at utstyret oppfyller myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet. Det må tydelig fremgå hvilke type utstyr det er.

Det er også viktig at utstyret har norsk merking og bruksanvisning.

Alt dette skal sikre at utstyret som brukes i Norge har riktig kvalitet.

Dersom utstyret er av en dårligere kvalitet enn det som ble forespeilet kjøper, gir dette en falsk trygghet for brukeren, forklarer enhetsleder i Statens legemiddelverk, Tove Gullstein Jahr.

– Dette vil medføre falsk trygghet og økt fare for smitte – både for helsepersonell og pasienter, sier hun.

Vollviks 80.000 munnbind oppfyller ikke Legemiddelverkets krav, ifølge dokumenter VG har fått innsyn i.

Blant annet mangler utstyret CE-merking, noe Legemiddelverket anser som et av de alvorligste avvikene.

Legemiddelverket anser også deler av dokumentasjonen «som en mulig forfalskning», ifølge et vedtak fra 25. april, som VG har fått innsyn i.

«I tillegg fremgår det av dokumentasjonen usikkerhet om hvem som er faktisk produsent av utstyret», heter det i det samme vedtaket.

Da den første forsendelsen ankom Norge, forsto Vollvik at dokumentasjonen trolig var blitt forfalsket i Kina, sier han til VG.

Jeg er flau over at vi fikk en dårlig start. Vi visste ikke hva vi holdt på med, men jeg tok rev i seilene. Jeg er ganske stolt over at vi har fått til det vi har fått til nå.

Saken om forsendelsen med antistoff-testene er ikke ferdigbehandlet ennå.

Siden begynnelsen av 2000-tallet har Idar Vollvik vært et kjent ansikt i Norge.
I 2001 kjøpte han mobilselskapet Chess. Millionene strømmet inn.
Vollvik møtte pressen med brede glis, dyre biler og båter.
I 2005 solgte han Chess for 2,4 milliarder kroner.
Vollvik skal selv ha sittet igjen med en milliard i gevinst etter salget.
Så begynte han som daytrader på Oslo Børs.

De neste årene ble en lang, økonomisk berg- og dalbane for seriegründeren.

I 2008 skrev flere medier at Vollvik hadde tapt hele gevinsten etter Chess-salget.

I 2016 ble han begjært personlig konkurs for niende gang.

Nå, fire år senere, har han bestemt seg for å satse stort på import og salg av smittevernutstyr.

I slutten av mars endret han selskapet Vovi AS sitt formål til å «importere og selge medisinsk utstyr», ifølge Brønnøysundregisteret.

12. mars gikk Norge i lockdown og innførte de strengeste tiltakene i fredstid.

– I dag er vi 15 personer som jobber med og lever av dette. Alle mine tre barn er med og jobber, sier Vollvik.

– Det vi selger mest av, er vitrile hansker og antibac.

De siste månedene har Vollvik investert stort i lokaler og arbeidskraft, sier han.

På kort tid har han bygd opp et lager som ifølge ham selv er verdt mange millioner kroner.

– Vi shipper ut varer for utrolig mye penger hver dag. Det kommer trailer på trailer. Vi jobber 16- til 18-timers dager, sier han.

– Kundene våre er i hovedsak private bedrifter.

– Du er et kjent ansikt. Kan du si hvorfor du gikk inn i dette markedet? Er du en opportunist?

– Det er et godt spørsmål. Jeg har solgt to store milliardselskap, og det er jeg stolt av. Jeg har solgt Chess og yA Bank. Jeg har startet mange firmaer, og jeg har skapt mange arbeidsplasser, men jeg har også feilet.

– Har du grepet momentumet fordi du er opportunist?

– For det første var det et behov i Norge. Det er ikke så stort lenger, men det er fremdeles et stort behov i verden for kvalitetsvarer, sier han.

– For det andre, som kremmer, ser jeg at her er det et varig marked. Corona, enten vi vil eller ikke, kommer til å påvirke oss varig. Vi kommer til å reise mindre og være mer opptatt av personhygiene enn vi var før.

Bruken av hånddesinfeksjon kommer aldri til å stoppe, sier Vollvik.

Hos Statens legemiddelverk på Helsfyr i Oslo har de siste månedene vært hektiske.

Importen av smittevernutstyr til Norge har økt kraftig:

I januar i år mottok Legemiddelverket fem varsler fra Tolletaten om utstyr som mangler gyldig dokumentasjon.

I april var tallet 46.

– Dokumentasjonen som følger med, er forfalsket, ugyldig eller har dårlig sammenheng med det faktiske utstyret som ønskes innført, sier enhetsleder Tove Gullstein Jahr.

Statens Legemiddelverk Foto: Gorm Kallestad

Bedriftene og personene som får sine forsendelser stanset, har noen likhetstrekk, forklarer hun:

– Hovedproblemet er at de ikke vet hva slags munnbind de prøver å innføre. Hvis de ikke vet det, kan heller ikke helsetjenesten ta det i bruk på en trygg måte.

Det andre er at importørene har lite erfaring og lav kompetanse om regelverket for smittevernutstyr:

– Sakene som havner hos oss, er stort sett knyttet til aktører som aldri har importert smittevernutstyr tidligere, sier Jahr.

Så langt i år har Legemiddelverket behandlet 95 saker om import av smittevernutstyr og coronatester.

Også Tolletaten forteller om stor økning:

– Det er enorme mengder munnbind av ymse kvalitet som kommer inn over grensen, sier Øystein Børmer, direktør i Tolletaten til VG.

Siden 25. mars har etaten jobbet hardt for å hindre at feil eller forfalsket smittevernutstyr havner på norske sykehjem, sykehus og omsorgsboliger.

Markedet for smittevernsutyr har flere store og etablerte selskaper. De øvrige aktørene som forsøker seg på import, deler Børmer i tre kategorier:

 • Idealistene, som ønsker å bidra med utstyr i helsesektoren.
 • Privatpersoner, som gjerne bestiller til eget bruk.
 • Og opportunistene – de som skjønner at det er store penger å tjene på videresalg av utstyr.

På generelt grunnlag sier Børmer:

– Opportunistene er ikke organiserte kriminelle, men semi-seriøse aktører. Personer som ser muligheten til å tjene penger.

Da Vovi AS startet import av smittevernutstyr i mars, kjempet en hel verden om det samme utstyret.

Etterspørselen hadde økt dag for dag. Flere land innførte eksportforbud.

Flere kinesiske produsenter kunne ikke lenger selge utstyr til Norge, fordi hjemlandet trengte det selv.

Ulike deler av helsevesenet i Norge har derfor vært nødt til å skaffe utstyr på egen hånd.

Flere aktører har vært usikre på hvordan de skal sjekke at utstyret de bestiller har ønsket kvalitet.

– Antall henvendelser på dette feltet har eksplodert, sier Jahr i Legemiddelverket.

Dersom Legemiddelverket oppdager feil på et produkt, får importøren mulighet til å fremskaffe nødvendig dokumentasjon.

Greier ikke importøren å fremskaffe dokumentasjon, blir utstyret destruert.

Dette klarte ikke Vollvik.

Nå har Statens legemiddelverk bestemt at Vollviks utstyr ikke kan frigis for salg i Norge.

– Vi sendte brev til Tolletaten om at de kunne donere dem bort som støvmunnbind – altså ikke medisinske munnbind. Det er ikke noe feil på dem, men de duger ikke til medisinsk bruk. Vi skjønte at vi var blitt lurt, sier Vollvik.

De 80.000 munnbindene skal ifølge Legemiddelverket ødelegges. Men det er ikke bestemt når dette skal skje.

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne artikkelen stod det at Idar Vollvik hadde gått personlig konkurs ni ganger i 2016. Det riktige er at Idar Vollvik var begjært personlig konkurs ni ganger. Feilen ble rettet opp 31.05.2020 kl. 10.04.

Mer om

 1. Rettet
 2. Rik artikkel

Flere artikler

 1. Vollviks munnbind stoppet - igjen

 2. Vollvik bestilte 80.000 munnbind fra Kina. Det gikk galt

 3. Pluss content

  Kan være dødelig: - Nordmenn kjøper ulovlig «coronamedisin»

 4. Fikk trolig piratmasker: 150–200 sykehusansatte testes

 5. Kamp om smitteverneutstyr: USAs «ville vesten»-metoder skaper sinne

 6. KS slår alarm: Alvorlig mangel på smittevernutstyr

Fra andre aviser

 1. Over 5 millioner munnbind stoppet av tollere

  Aftenposten
 2. Bergensfirma importerte 60.000 ikke-godkjente munnbind med bruksanvisning på kinesisk

  Bergens Tidende
 3. Millioner av munnbind og masker granskes

  Bergens Tidende
 4. Over 1 million masker og munnbind stoppet av tollere

  Fædrelandsvennen
 5. Dette beslaget gjorde tolletaten i Kristiansand mandag

  Fædrelandsvennen
 6. Europol: Falskt koronautstyr er en helsetrussel

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder