VIL HA NYE SVAR: Ap-nestleder Hadia Tajik vil ha svar blant annet om skatteparadiser. Foto: Gisle Oddstad

Ap krever flere svar etter Tangen-avtalen

Ap-nestleder Hadia Tajik freder ikke ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef. En av landets fremste økonomiprofessorer mener problemene ikke er løst, mens en kollega gir tommelen opp.

 • Bjørn Haugan
 • Eirik Mosveen
 • Eiliv Frich Flydal
 • Alf Bjarne Johnsen
 • Krister Sørbø (foto)

Sentralbanksjef Øystein Olsen sa da han la frem ansettelsesavtalen med Nicolai Tangen torsdag at han tror saken vil blåse over.

De foreløpige reaksjonene tyder ikke på det:

– Tangen vil med denne avtalen utvilsomt nyte godt av å ha eierposter i et fond som er registrert i skatteparadis, sier Tajik.

I avtalen kommer det frem at Tangen skal redusere sin eierandel i hedgefondet AKO Capital til 43 prosent. Det skal oppnevnes en tillitsmann som skal utøve hans stemmerett. Han går ut av alle verv i AKO-selskapene og alt utbytte går direkte til stiftelsen hans. Tangens personlige formue skal forvaltes av Gabler, med advokat Haakon Blaauw som en mellommann, slik VG meldte tidligere torsdag.

Les hele avtalen her.

Flere spørsmål

Tajik sier det bare skulle mangle at ble satt opp tette skott mellom Tangen og formuesforvaltningen.

– Men noen spørsmål er fortsatt uavklarte, sier Tajik, og fortsetter:

– Hva er realismen og etterprøvbarheten i at Tangen ikke skal få vite noe om informasjonen om forvaltningen av ACO-fondene?

– Hva er formålet til stiftelsen som skal forvalte Tangens utbytte?

Hun legger til:

– Det er avgjørende for den videre tilliten til Tangen som oljefondssjef at de avgrensninger som blir gjort i dag er tilstrekkelige for å forhindre interessekonflikter. Disse forholdene legger vi til grunn at representantskapet går inn i når de vurderer avtalen 11. juni.

– Vandrende interessekonflikt

SV-leder Audun Lysbakken er enda klarere:

– Vi kan ikke ha en vandrende interessekonflikt som sjef for Oljefondet. Det er vanskelig å se at denne avtalen løser problemene, hverken når det gjelder interessekonflikter eller bruk av skatteparadis, sier Lysbakken til VG.

les også

Enige om avtale – Nicolai Tangen får beholde eierinteresser i AKO

Også professor Guttorm Schjeldrup ved Norges Handelshøyskole er kritisk til løsningen.

– Jeg er skeptisk til den skisserte løsningen i ansettelsesavtalen. Hverken bruken av advokat og Gabler som forvalter av Tangens formue eller nedsalget av eierandel i AKO løser interessekonflikten, sier han til VG.

Han fremholder at Tangen er hovedeier i AKO Capital.

– De har inntekter fra å forvalte de ulike AKO-fondene. I tillegg har Tangen plassert hoveddelen av sin formue i AKO-fondene. Tangen vil vite – selv om han er passivt investert i AKO-fondene – hvordan oljefondets investeringsstrategier påvirker verdiene i AKO-fondene fordi han kjenner AKO-systemet godt, sier han.

Schjelderup mener at Oljefondets investeringsstrategier dermed har konsekvenser for AKO-fondene og Tangens formue og inntekt.

– Dette kan påvirke Tangens beslutninger som sjef for oljefondet og demmer derfor ikke opp om habilitetsspørsmålet eller interessekonflikten. Hvis Tangen skal tilbake til AKO-systemet etter jobben i oljefondet minsker ikke dette interessekonflikten snarere tvert imot.

Han legger til:

– Det er grunn til å minne om at forvaltningslovens regler om habilitet også gjelder for sjefen i oljefondet. Så lenge Tangen er passivt investert i et aktivt forvaltet fond som operer i investeringssfæren til oljefondet, vil det alltid være en interessekonflikt.

NHH-professoren er veldig klar på hva som må til:

– Både armlengde og habilitet krever en annen type løsning enn det som ligger i ansettelsesavtalen nemlig at Tangen ikke har eierinteresser i aktivt forvaltede fond som er investert i det samme investeringsunivers som oljefondet.

les også

Henter inn toppadvokat som del av «brannmur» for Tangen

NHH-kollega og finansprofessor Karin Thorburn er mer positiv.

– Jeg synes det ser bra ut. Tangen har ingen innflytelse over eller informasjon om forvaltningen hos Gabler. Det er tredjepart / tillitsmann som følger opp Gabler og Ako systemet, uten personlig relasjon og uten kontakt, sier Thorburn til VG.

Krav fra kontrollorganet

Norges Banks kontrollutvalg har stilt en rekke spørsmål om ansettelsesprosessen. De skal behandle saken på sitt møte 11. juni.

SV-leder Lysbakken sier det blir en prosess fremover.

– Det er vårt absolutte krav at representantskapet får gå grundig inn i avtalen før en endelig avgjørelse om tiltredelse tas. Denne ansettelsen kan ikke fredes før representantskapet har sagt sitt, sier han og legger til:

– Vi må ha tilstrekkelig innsyn i hvordan AKO-systemet opererer. Det er det vanskelig å skjønne at vi kan få så lenge skatteparadiset Cayman Islands fortsatt skal brukes av AKO. Svært viktige interesser for landet står på spill. Stortingets tilsynsorgan må nå få gjøre jobben sin, og hovedstyret i Norges Bank må gi dem tid til det, sier han.

Vakte oppsikt

Representantskapet har flere ganger behandlet saken og kommet med kritiske spørsmål og vurderinger: Først ble sentralbanksjef Øystein Olsen grillet i nesten fem timer om ansettelsen 22. april, før de 23. april sendte 26 spørsmål til hovedstyret.

Styret svarte på spørsmålene, men de svarene utløste et dokument, som representantskapet sendte til hovedstyret 11. mai.

Dette dokumentet vakte oppsikt:

«Det er svært uheldig at det på den ene siden er gitt uttrykk for at Tangen skal bryte alle bånd til AKO-systemet, samtidig som fremlagt dokumentasjon fra Tangens advokatforbindelse viser at han fortsatt er hovedeier og har stemmekontroll i AKO Capital», skrev Norges Banks kontrollutvalg.

Representantskapet ber hovedstyret innhente fullstendig dokumentasjon om Tangens personlige forretningsvirksomhet:

Tangen personlig skal ikke motta renter, utbytte eller annen økonomisk avkastning fra investeringene i egne selskaper i AKO-systemet så lenge han er daglig leder for NBIM (oljefondet). Men han vil kunne gjenoppta eierskapet når han er ferdig som Oljefondsjef.

«Tangen vil derfor ha interesser i AKO-systemet mens han er ansatt som daglig leder for NBIM», skriver de.

«For representantskapet er det viktig at Tangens fremtidige økonomiske interesser og struktur på hans eierskap organiseres slik at risiko for interessekonflikter mellom SPU (oljefondet, journ.anm.) og daglig leder for NBIMs personlige interesser elimineres i hele ansettelsesperioden og i rimelig tid etter fratredelse».

Kostbart seminar

Utnevnelsen av Tangen har vært omstridt. I april avdekket VG hvordan Tangen et halvår tidligere fløy inn norske samfunnstopper til ni-millioners konsert og superkonferanse i USA. Blant deltagerne var den norske regjeringsadvokaten, daværende oljefond-sjef Yngve Slyngstad og statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H).

I etterkant valgte flere arbeidsgivere å betale tilbake utgifter for seminaret til Tangen.

Norges Bank brøt offentlighetsloven da de ikke førte Tangen på den offisielle søkerlisten. VG har avdekket at selskapet Gabler AS, som skal vokte Tangens verdier når han tiltrer som Oljefond-sjef, også anbefaler kundene sine å kjøpe fondsandeler i AKO-systemet.

VG avslørte også at AKO Capital, Tangen og flere partnere har en stor skattesak gående i Storbritannia. For Tangen står flere hundre millioner kroner på spill. Finansminister Jan Tore Sanner (H) ble ikke informert om saken av Norges Bank før kunngjøringen om at Tangen var ønsket som sjef for Oljefondet.

 • Les hele dekningen om den påtroppende oljefondssjefen

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post (bjorn.haugan@vg.no) (eiliv@vg.no) (eirik.rosvik@vg.no) eller kryptert via appene Signal eller WhatsApp til +47 45291836.

Mer om

 1. Skatteparadis
 2. Norges Bank
 3. Oljefondet
 4. Nicolai Tangen
 5. Øystein Olsen
 6. Hedgefond

Flere artikler

 1. Har sendt brev om Tangen-ansettelsen til Stortinget: – Brannmuren er ennå ikke ferdig

 2. Eksperter: «Sterk kost» og «sviende kritikk» av Norges Bank

 3. Knusende – og helt oppsiktsvekkende

 4. Norges Banks representantskap med skarp kritikk av Tangen-prosessen

 5. Brodtkorb om Tangen-avtalen: – Vil fortsatt være avvik

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder