LØSLATES: Her er Tom Hagen på vei ut av Oslo fengsel. I ettertid av løslatelsen, har hans familie og advokater vært kritiske til politiets håndtering av saken. Foto: Gisle Oddstad, VG

Lørenskog-saken: Slik svarer politiet på kritikken

Hagen-barna og advokater har vært kritiske til politiets håndtering av Lørenskog-saken. Slik svarer de på kritikken.

 • Ådne Husby Sandnes
 • Gordon Andersen
 • Morten S. Hopperstad
 • Hanna Haug Røset

– Det aller viktigste er rett og slett å understreke at denne saken på ingen måte er over og at vi fortsetter etterforskningen for fullt. Hovedoppgaven vår er å finne ut hva som har skjedd med Anne-Elisabeth, og hvem som har hatt en rolle i det, sier politimester Ida Melbo Øystese til VG.

les også

Lørenskog-saken: Reagerer på politiets maktbruk

Mistillit fra familien

Bistandsadvokaten til Tom Hagens barn, Ståle Kihle, har uttalt på vegne av barna at de tror faren Tom Hagen er uskyldig i drapssiktelsen. De har over lengre tid hatt en bekymring: «Hvem leter etter mamma?».

– Hvordan jobber dere for å fremskaffe bevis for uskyld?

– Vi har jo hele tiden etterforsket bredt. Vår hovedintensjon er å skaffe så mange spor som mulig og vurdere den bevismessige verdien av disse sporene fortløpende. Da er det spor som både er egnet til å påvise både skyld og uskyld, eller å bekrefte eller avkrefte hypoteser fra etterforskningen, sier politimesteren.

Hagen-barna vil ikke la seg avhøre nå.

les også

Hagen-barnas bekymring: «Hvem leter etter mamma?»

– Dere ber familien bidra. Hva er bakgrunnen for det?

– Vi forstår veldig godt at familiens situasjon er svært krevende. Samtidig så er vi opptatte av alt som kan kaste lys over saken og som kan bidra til at vi finner ut mer om hva som har skjedd med Anne-Elisabeth og hvem som har hatt en rolle. Vi ønsker selvfølgelig at de bidrar videre for å kaste lys over saken, sier Øystese.

les også

Hagen-søsken: Overbevist om at Tom er uskyldig

– Det er åpenbart mistillit fra familiens side til politiets etterforskning. Hva kunne dere gjort annerledes her?

– Det er sikkert ting som kunne vært gjort annerledes. Dette er en langvarig og krevende etterforskning der vi har mange spørsmål og noen svar. Angående spørsmålet ditt, så er det noe vi må komme tilbake til og ha en dialog med den aller nærmeste familie om. Det er unaturlig å ta dette mer konkret i offentligheten, sier Øystese.

LØRENSKOG-MØTE: Her er politimester i Øst politidistrikt, Ida Melbo Øystese, på vei inn i Lørenskog-møte hos Riksadvokaten i oktober i fjor. Foto: Tore Kristiansen, VG

Hagen til retten

Tom Hagen nekter straffskyld for drap. Etter løslatelsen, har han ønsket å flytte hjem til Sloraveien 4. Men politiet opprettholder hjemmet som et drapsåsted, ransaker eiendommene hans og nekter hjemflytting.

les også

Avviser «tunnelsyn»-kritikk: Politiet ber familien bidra

Nå tar Hagens forsvarer Svein Holden politiets beslutning til retten.

– Hva risikerer etterforskningen dersom Holden får medhold i sin begjæring?

– Det får vi kommentere hvis det blir tilfelle, tenker jeg. Vi har gitt våre kommentarer til Holdens begjæring om rettslig prøving, og jeg ønsker ikke forhåndsprosedere nå, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica.

– Kan du forklare hvorfor dere har loven på deres side når dere opprettholder huset som et drapsåsted og fortsetter arbeidet med ransakinger?

– Slik saken står nå, med de funn og det totalbildet vi sitter på, og ut fra betraktninger av åstedet og de fortløpende analyser, så mener politiet at boligen kan være et drapsåsted. Det er viktig for politiet å undersøke det stedet så godt og grundig som mulig. Vi må sikre spor, uavhengig av hva det vil gi oss i den andre enden. Det er viktig å gjøre et godt politiarbeid på stedet, sier Hrenovica.

NEKTES ADGANG: Tom Hagen nektes adgang til Sloraveien 4. Foto: Jørgen Braastad, VG

Pågrepet og løslatt

Først pågrep politiet Tom Hagen og siktet ham for drap. Lagmannsretten mente derimot at det ikke var skjellig grunn til mistanke. Så pågrep de mannen i 30-årene og siktet ham for drap. Etter et avhør, ble siktelsen justert til grov bortføring.

Nå er også han løslatt.

– Hva forteller dette om politiets egne vurderinger av mistankegrunnlaget?

les også

Lørenskogsaken: Siktelsen mot mann i 30-årene endret til medvirkning til bortføring

– Jeg ønsker ikke å kommentere våre egne vurderinger av mistankegrunnlaget i mediene, sier Hrenovica.

– Men hva forteller det om gangen i saken?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Vil dere pågripe Tom Hagen på nytt?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Endret siktelse

Politiet skrev i en pressemelding at mannen i 30-årene og Tom Hagen hadde en relasjon, og at de var kjent med mannens «IT- og kryptovalutakompetanse». Hans forsvarer, Dag Svensson, sier klienten kaller anklagene mot ham for «absurde».

– Var det virkelig grunnlag for å mistenke mannen i 30-årene for drap? I så fall, hvorfor endret dette seg så raskt?

les også

Lørenskog-saken: Den drapssiktede mannen i 30-årene er løslatt

– Vi etterforsker saken bredt og innfallsvinkelen er å forsøke å finne ut hvilken befatning vedkommende kan ha hatt i saken. Det er slik at bevisbildet må vurderes fortløpende i en etterforskning, og bevisbildet vil gjenspeile hvilke straffbare handlinger vedkommende da eventuelt har begått.

– Da er det viktig at vi har et siktelsesgrunnlag som gjenspeiler det bevisbildet. For å si det på en annen måte, det handler rett og slett om at ulike personer kan ha hatt ulike roller i en straffbar handling, sier Hrenovica.

FORSVARER: Dag Svensson forsvarer mannen i 30-årene. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Mer konkret, sånn som dere ser det nå, var det virkelig grunnlag for å sikte mannen i 30-årene for drap?

– Det vil jeg ikke kommentere.

– Det er en svært alvorlig anklage å sikte noen for drap. Har politiet tatt belastningen siktelsen medfører på alvor?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

– Har dere ikke klart å kommunisere det mistankegrunnlaget dere mener foreligger godt nok?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

FORSVARER: Svein Holden forsvarer Tom Hagen. Foto: Gisle Oddstad, VG

Ble stoppet av statsadvokaten

– Dere ville pågripe Tom Hagen igjen, men statsadvokat Kirsti Guttormsen har bekreftet offentlig at hun satte en stopper for det. Hva forteller det om deres vurdering av spørsmålet?

les også

Politiet ville pågripe Hagen på nytt – fikk nei fra statsadvokaten

– Jeg har ingen kommentarer til det spørsmålet. Det er politiet som i utgangspunktet bestemmer hvorvidt vi skal benytte oss av tvangsmidler, for eksempel pågripelse. Vi har hatt og har fortsatt god og tett dialog med statsadvokaten i saken, ikke bare knyttet til de siste ukers begivenheter, men også gjennom hele etterforskningen. Vi lytter til deres råd og innspill, sier Hrenovica.

– Vi har fått opplyst at det politifaglige ønsket og rådet, var å pågripe Tom Hagen på cella etter løslatelse. Hvorfor ble det ikke sånn?

– Det kan jeg ikke kommentere nærmere.

Mer om

 1. Tom Hagen
 2. Lørenskog
 3. Anne-Elisabeth Hagen

Flere artikler

 1. Avviser «tunnelsyn»-kritikk: Politiet ber familien bidra

 2. Polititeori om Hagen-forsvinningen: Derfor er huset åsted for drap

 3. Etterforsket Tom Hagen i hemmelighet: Skjulte avgjørelser ga politiet grønt lys

 4. Blodspor kan gi svar i Lørenskog-saken

 5. Lørenskog-saken: Reagerer på politiets maktbruk

Fra andre aviser

 1. Forsvinningssaken: Tom Hagens forsvarer tar politiets ransaking inn for retten

  Aftenposten
 2. Tom Hagen løslatt – siktelsen opprettholdes

  Bergens Tidende
 3. Tom Hagen varetektsfengslet i fire uker

  Bergens Tidende
 4. Politiet holder på Tom Hagens bolig og hytte – forsvareren tar beslutningen til retten

  Bergens Tidende
 5. Forsvinningssaken: Kidnappingsteorien er ikke lagt bort, men politiet mener drapshypotesen er styrket

  Aftenposten
 6. Forsvareren: Ikke sikkert at Tom Hagen vil la seg avhøre

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder