SLITT: Gangen på Ramberg skole er preget av manglende vedlikehold. Den skal snart erstattes av en ny skole. Foto: Rita Lorentzen

Råte, mugg og slitasje på offentlige bygg: Ingeniør-forening anslår milliardbehov

Hver måned må den fuktskadede skolen Ramberg be Fylkeslegen om å få holde åpent. En ny rapport anslår at det trengs 160 milliarder til oppgraderinger og vedlikehold av kommunale- og fylkeskommunale bygninger.

Andrea Rognstrand

Til og med 19. august kan barne- og ungdomsskolen i Lofoten holde åpent. Etter det må de søke om disposisjon hver måned for å kunne undervise elevene der. På grunn av mugg og råte, lekkasjer fra taket, høyt støynivå og høye CO2-nivåer er flere rom allerede helt avstengt.

– Det er utfordrende. Vi har hatt ansatte med allergier som ikke kan jobbe. Astmatikere har blitt mer syke, sier rektor Oddbjørg Jørgensen ved Ramberg skole i Lofoten.

Se bilder fra skolen i galleriet:

– Kan gjøre folk syke

Ramberg skole er ikke det eneste offentlige bygget som lider under vedlikeholdsetterslep, ifølge Rådgivende ingeniørers forenings (RIF) siste rapport om tilstanden på fylkeskommunale- og kommunale bygg. Den tar for seg alt fra barnehager, barne-, ungdom- og videregående skoler til kulturbygg, pleie- og omsorgsbygg og administrasjonsbygg, som har en antatt verdi på 700 milliarder kroner.

En lignende rapport er laget om fylkesveiene. Les den her.

les også

Gamle rør kan koste 280 milliarder de neste 20 årene

Vedlikeholdsetterslepet på disse bygningene over hele landet er på 160 milliarder kroner, melder ingeniørene, og utsiktene er ikke oppløftende.

– Det er store hindringer som begrenser sektorens mulighet for å oppfylle krav og behov i 2030, slår RIF fast. Foreningen betegner behovet for vedlikehold av kommunale bygg som «ekstraordinært».

– Jeg syns det høres mye ut, men jeg merker meg at det inkluderer oppgraderinger og da spørs det jo hva man legger i det, sier styreleder Jan-Egil Clausen i Norsk kommunalteknisk Forening til VG. Foreningen har fagforum for flere aktører innen byggesaker i kommunene.

Clausen sier at norske kommuner årlig bruker 35 milliarder kroner på nybygg og oppgraderinger.

– Kan gjøre folk syke

– De mest sårbare i samfunnet vårt, barn og eldre, oppholder seg i barnehager, skoler og helsebygg, sier administrerende direktør Liv Kari Hansteen i RIF til VG. Hun peker på sammenhengen mellom inneklima og helse.

– Bygg med dårlig teknisk stand og manglende vedlikehold er utsatt for fuktskader og dårlig ventilasjon, det skaper grobunn for mugg og kan gjøre folk syke, forklarer hun.

SER MOT SMARTE LØSNINGER: Administrerende direktør Liv Kari Hansteen i Rådgivende ingeniørers forening (RIF) oppmuntrer til å tenke langsiktig om kommunale- og fylkeskommunale bygg. Foto: Rådgivende ingeniørers forening

Over 40 år gamle bygg

I et brev som omhandler stengningen av Ramberg skriver kommuneoverlege Solveig Nilsen at skolen bærer preg av mange år med manglende vedlikehold.

– Gjentatte taklekkasjer og midlertidige reparasjoner har resultert i at vann har trukket ned i rom under og forårsaket muggsoppskader i flere ulike steder i bygningen. Prøver tatt av inneluften viser forhøyede verdier av soppsporer i flere klasserom, heter det i brevet.

Kommuneoverlegen gjengir anbefalingene til firmaet Mycoteam, som mener at man må avklare om skolen skal rives eller totalrenoveres.

les også

Tegner motorveier for 120 km/t fra Østlandet til Rogaland

I rapporten er en kartlegging av 7,5 millioner kvadratmeter kommunale og fylkeskommunale bygg omtalt. Av de undersøkte byggene er nærmere 70 prosent over 40 år gamle, skriver ingeniørene, som påpeker at disse ofte ikke er tilrettelagt dagens bruksformål og -mønster.

I rapporten kommer det blant annet fram at:

  • 52 prosent av videregående skoler mangler vedlikeholdsplan
  • 43 prosent av kommunale skoler mangler vedlikeholdsplan

– Jeg er overrasket over at man ikke tenker mer på at byggene skal stå i mange år. Gode løsninger som kanskje koster mer, men blir totalt sett billigere på sikt, sier Hansteen, og legger til:

– Vi må fokusere mye mer på dette. Det blir trangere økonomi, vi må bli mer miljøbevisste dersom Norge skal bli et lavutslippsland.

Store utgifter i små kommuner

RIF påpeker at børen er spesielt tung å bære for de små kommunene.

– De har dobbelt så stort areal per innbygger som de store. Det innebærer at de må bruke større ressurser per innbygger til vedlikehold enn de store, sier den administrerende direktøren.

Dette poenget trekker også rektor Jørgensen i Lofoten fram.

– Pengene til vedlikehold er ikke der. En liten kommune skal drifte like tjenester som en stor, sier hun. Hun sier at de ser den samme vedlikeholdsproblematikken andre steder.

– Det gjelder vel stort sett i alle kommuner. Vedlikehold er ikke prioritert.

BYGGER NY SKOLE: Ordfører Hans Fredrik Sørdal (Ap) i Flakstad kommune sier de må legge bedre planer for vedlikehold av kommunens eiendom og kostnadene ved å utsette vedlikehold. Foto: Flakstad kommune

Ny skole på vei

Flakstad kommune, der Ramberg skole ligger, har vedtatt å bygge ny skole.

– Detaljene er ikke på plass ennå, men forhåpentligvis får vi i gang byggeprosessen så fort som mulig, sier ordfører Hans Fredrik Sørdal (Ap) til VG.

Han forklarer at kommunen de siste årene har jobbet med å fjerne gjeld og komme seg av ROBEK-lista, som er et register over kommuner og fylkeskommuner i økonomisk ubalanse, og nå konsentrerer seg om den nye skolen.

Ordføreren sier at viljen til å bruke penger på å ivareta de kommunale og fylkeskommunale bygningene har vært dårlig generelt.

– Det er mye mer populært å legge asfalt, bygge lekeplass eller anlegge fotballbane enn å prioritere vedlikehold, men det blir egentlig som å pisse i buksa: Du blir varmt der og da.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder