Jurister kritiske til regjeringens hemmelighold

I disse dager jobber fagmiljøene på spreng for å finne ut hvilke coronatiltak som skal gjelde etter påske. Men du og jeg får ikke vite hva ekspertene mener før etter regjeringen har bestemt seg.

 • Ane Muladal
 • Runa Victoria Engen

Artikkelen er over 180 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

25. mars forlenget regjeringen coronatiltakene til over påske. Skolepulter og sandkasser har nå stått tomme i tre uker. Fly står på bakken, flere tusen arbeidstakere er permittert og grensene er stengt.

Spørsmålet er om tiltakene blir lempet på eller ytterligere strammet inn etter påske. Regjeringen har varslet at de vil komme med nye vurderinger om coronatiltakene 8. april.

Tre viktige rapporter danner grunnlag for regjeringens beslutning.

Alle tre skal offentliggjøres, men det skjer først etter at Solberg og co har bestemt seg for hvordan coronatiltakene blir.

Advokat Jon Wessel-Aas er kritisk.

– Hvis dette skal holdes tilbake ville jeg forvente en meget god begrunnelse for hvilke interesser som blir skadelidende av å gi offentligheten del i disse rapportene. For det er jo ikke et legitimt hensyn å beskytte regjeringens politiske interesser, selvfølgelig, sier advokat Jon Wessel-Aas.

ADVOKAT: Jon Wessel-Aas mener regjeringen selv burde ha gått ut med konklusjonene, før de selv fatter sine beslutninger. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Tre faglige vurderinger

Den ene rapporten, eller anbefalingen, kommer fra et ekspertutvalg som skal vurdere om skoler og barnehager kan åpnes helt eller delvis etter påske.

Den andre rapporten utarbeides av Folkehelseinstituttet (FHI). Den skal vurdere effekten av coronatiltakene, ved blant annet å anslå virusets reproduksjon i Norge i dag, sammenlignet med før tiltakene ble iverksatt.

Regjeringen har også nedsatt et ekspertutvalg som skal vurdere de økonomiske effektene av tiltak mot coronaepidemien.

Rapportene skal overleveres regjeringen fredag og mandag, men blir altså ikke offentlig kjent før etter regjeringen har fattet sine beslutninger.

– Sentrale premisser

– Dette høres ut som dokumenter som skal danne helt sentrale premisser for veldig viktige vedtak. Da burde regjeringen selv, i den situasjonen vi er i, bestrebe å tilrettelegge for mest mulig opplyst offentlig debatt, sier Wessel-Aas.

– Jeg vil omtrent gå så langt som å si at dette er rapporter som regjeringen nærmest burde ta initiativ til selv å offentliggjøre, fortsetter han.

Høie har tidligere gitt følgende svar på hvorfor rapportene ikke offentliggjøres med det samme:

– Det er mye arbeid som skal gjøres både av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet som vil supplere dette, så det vil ikke være sånn at hvis en ekspertgruppe kommer frem til en anbefaling så er det bare det som gjelder. Det er mange andre hensyn som vi også skal ta, sa Høie.

les også

Lærer om å åpne skolene igjen: – Uforsvarlig

– Ekstremt stor offentlig interesse

Kristine Foss, jurist i Presseforbundet, mener hemmeligholdet kan skape spekulasjoner og usikkerhet i befolkningen.

– Det har tidligere blitt stilt spørsmål ved om grunnlaget for vedtakene er politisk eller faglig begrunnet. Dette er rapporter som har ekstremt stor offentlighet interesse. Åpenheten bør skje nå, og før man tar en beslutning, sier Foss til VG.

Hun understreker at ett av formålene med offentlighetsloven er å sikre åpenhet før man tar beslutninger.

– Det handler også om å få saken så godt opplyst som mulig. Beslutninger blir som regel bedre av å få motforestillinger og debatt i forkant. Slik jeg ser det, foreligger det ingen gode grunner til å holde dette tilbake, sier hun.

Tidligere har NRK skrevet at helsemyndighetene har fått en oversikt over hvor mye smittevernutstyr Norge har tilgjengelig, men at denne er hemmelig fordi myndighetene mener det vil kunne skape frykt og usikkerhet i befolkningen.

les også

Slik skal de nye corona-tiltakene avgjøres

PRESSEJURIST: Kristine Foss i Norsk Presseforbund tror hemmeligholdet kan skape spekulasjoner og usikkerhet.

Fått kritikk tidligere

Tidligere Sivilombudsmann Arne Fliflet kom etterpå med sterk kritikk av hemmeligholdet:

– Man var meget tilbakeholden med å gi opplysninger under Tsjernobyl-ulykken, fordi man var redd for å skape frykt. Jeg trodde vi hadde kommet lenger i dag, sa Filflet til NRK.

Foss i Presseforbundet stiller seg bak den tidligere Sivilombudsmannens kritikk. Hun mener hemmeligholdet vil kunne svekke myndighetenes og medienes tillit dersom folk får inntrykk av at staten bestemmer hvilken informasjon som skal ut.

– Vi kan ikke godta denne typen styring av informasjon og hemmelighold. Det er viktig å synliggjøre for folk hva som holdes tilbake og på hvilket grunnlag.

Wessel-Aas sier det er vanskelig å oppfatte hemmeligholdet som noe annet enn at regjeringen ønsker å unngå offentlig debatt.

– Og det er jo ikke en spesielt god begrunnelse i et demokrati, sier han.

Helseministeren svarer følgende på hvorfor ekspertgruppenes konklusjoner ikke blir offentlige før neste uke:

– Samtidig som regjeringen legger frem sin beslutning, vil beslutningsgrunnlaget bli offentliggjort. Beslutningen om å ikke offentliggjøre tidligere gjøres med utgangspunkt i offentlighetsloven § 15 første ledd, som gir adgang til å unnta dokumenter fra offentlighet som er innhentet fra underliggende organ som en del av den interne saksforberedelsen, sier Høie til VG.

les også

NHOs største forening: Ber om at barnehager og barneskoler åpner etter påske

JUSPROFESSOR: Hans Petter Graver sier at den nye coronaloven ikke gir adgang til å gjøre unntak fra offentlighetsloven. Foto: Tore Kristiansen

Ikke hjemmel i coronaloven

Den nye coronaloven gir ikke hjemmel til å gjøre unntak fra offentlighetsloven, ifølge jusprofessor Hans Petter Graver. Departementet må derfor bruke offentlighetens vanlige regler.

Etter denne går det an å unntak dokumenter som inneholder råd og vurderinger om hvordan et organ, som for eksempel staten, bør stille seg til en sak.

– Hjemmelen tar sikte på at man skal kunne rådføre seg med ekspertise i fortrolighet før man treffer en avgjørelse. Men jeg syns også det er litt søkt å bruke det når det er snakk om offentlige utredninger, sier Graver til VG.

Etter offentlighetsloven kan man utsette innsyn, altså vente med å gjøre dokumenter offentlige. Betingelsen er da enten at dokumentene gir et direkte misvisende bilde av saken eller at vesentlige eller offentlige hensyn tilsier det.

– Dette må veies opp mot offentlighetens interesse for informasjon og innsyn i offentlige beslutningsprosesser, sier Graver.

– Denne informasjonsretten er grunnlovsfestet og vernet der. Det betyr at regjeringen må ha veldig gode argumenter for at beslutningsprosessen blir dårligere eller mye vanskeligere av å tillate offentlighet, sier han og legger til:

– Det er ikke så lett å tenke seg hvordan det kan være tilfellet.

Les også

 1. Skal gi råd om skoleåpning: Kartlegger smittespredning blant barn

  FHI skal kartlegge smittespredningen blant de yngste før regjeringen beslutter om skoler og barnehager igjen kan åpnes.

Mer om

 1. Jon Wessel-Aas
 2. Debatt
 3. Demokrati
 4. Coronaviruset

Flere artikler

 1. Opposisjonen kritiserer regjeringen for hemmelighold av coronarapporter: – Nok er nok

 2. Regjeringens coronamonopol

 3. Ap: Andre alvorlig syke bør få slippe inn på sykehusene

 4. Melby ser på flere muligheter for hvordan skolene gradvis kan åpne

 5. Bent Høie: – 1,2 millioner munnbind på vei ut til kommunene

Fra andre aviser

 1. Regjeringens hemmelighold av sentrale rapporter stemples som uholdbart og grunnlovsstridig

  Fædrelandsvennen
 2. Regjeringens hemmelighold av sentrale rapporter stemples som uholdbart og grunnlovsstridig

  Aftenposten
 3. Koronakrisen setter pressefriheten under press

  Aftenposten
 4. Ekspertgruppe advarer: – Tilbudet om helsetjenester for sårbare barn og unge er nærmest helt stengt ned

  Aftenposten
 5. Ekspertråd holdes hemmelig mens regjeringen bestemmer nye smitteregler

  Bergens Tidende
 6. Regje­ringen står på sitt om hytte­forbud. Juspro­fessor kommer med advarsel mot for sterke tiltak.

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no