PST-SJEF: Hans Sverre Sjøvold ble PST-sjef i mars. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Spesialenheten: Starter full etterforskning av PST-sjefen

Spesialenheten har i dag besluttet å åpne en «bred» etterforskning av PST-sjef Hans Sverre Sjøvolds ulovlige oppbevaring av våpen.

Etter at VG onsdag kveld avslørte at Sjøvold i flere år oppbevarte minst to håndvåpen uten å innhente tillatelse, valgte Spesialenheten i går å gjøre innledende undersøkelser for å avklare om de skulle etterforske saken.

Nå har de bestemt seg for å åpne full etterforskning.

– Jeg kan opplyse at vi på bakgrunn av innledende undersøkelser har funnet at det er rimelig grunn til å iverksette etterforskning, sier etterforskningsleder Kari-Anne Hille Valla i Spesialenheten for politisaker.

– Hva er Sjøvolds rettslige status per i dag?

– Jeg kan ikke kommentere noe rundt Sjøvolds formelle status i saken. Den videre etterforsking vil avklare hvilke vitner det er naturlig å avhøre og øvrige etterforskingsskritt. Vi har ikke planlagt vitneavhør i dag, svarer etterforskningslederen.

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655.

les også

POD: Regelverket for våpen gjelder også politimestere

Skal etterforske mulig tjenestefeil

– Hvilke paragrafer er det dere etterforsker?

– Det dreier seg om mulig brudd på straffeloven § 171 eller 172, samt mulig overtredelse av våpenloven, sier hun.

Straffeloven § 171 gjelder om det er begått tjenestefeil, mens § 172 gjelder om det er begått grovt uaktsom tjenestefeil. Valla vil ikke spesifisere hvilke paragrafer i våpenloven som er aktuelle.

VG har vært i kontakt med PSTs kommunikasjonsenhet, som opplyser at Sjøvold ikke har noen kommentar til sakens nye utvikling.

SPESIALENHETEN: Bak disse dørene etterforsker Spesialenheten for politisaker saker hvor det er mistanke om at ansatte i politiet har begått lovbrudd i tjenesten. Foto: Jo E. Brenden

– Stor offentlig interesse

– Saken har høy prioritet, fordi den har stor allmenn, offentlig interesse. Det er fordi søkelyset nå er rettet mot en tidligere politimester og en person som nå er leder for PST, sier Valla.

Hun opplyser at Sjøvold foreløpig ikke er avhørt.

– Han vil bli innkalt til til avhør. Spesialenheten vil opplyse saken. Faktum som fremstår som uklart, må vi få klarhet i gjennom en åpen, objektiv og bred etterforskning. Etterforskingen forventes å pågå i noe tid framover, og dens formål er å avklare om straffbart forhold har funnet sted, sier Valla.

Justisminister Jøran Kallmyr ville i går ikke kommentere saken.

– Jeg registrerer at Spesialenheten har uttalt at de nå vil vurdere om dette er en sak de vil etterforske eller ikke. Vi avventer Spesialenhetens konklusjon i saken, skrev Kallmyr i en e-post.

les også

VG avslører: PST-sjefen oppbevarte våpen ulovlig i flere år

Sjøvold: Mindre formalfeil

Sjøvold er tidligere politimester i Oslo. Han bekreftet i et intervju med VG at han beholdt våpen han mottok fra en enke i flere år, før han forteller at han fikk levert dem inn gjennom et våpenamnesti på sin daværende arbeidsplass i Oslo politidistrikt.

– Dette ble håndtert som en ren vennetjeneste. Disse våpnene var lovlig låst ned og ble liggende helt til amnestiet kom. Det var egentlig det som skjedde, sa Sjøvold til VG onsdag.

Etter å ha fått presentert en juridisk vurdering av forholdene sa Sjøvold:

– Jeg har sett på detaljene her, så det kan godt hende det er gjort noen mindre formalfeil. Men det er vel sånn som glipper i den store sammenhengen.

Norsk politi er opptatt av å få kontroll på våpen fra dødsbo. Så sent som onsdag morgen la Sør-Øst politidistrikt ut en pressemelding hvor det sto:

«Alle våpen skal være registrert, og eieren av våpen skal ha tillatelse til å eie disse. Mange sitter imidlertid på våpen som de har arvet, uten å melde inn dette til politiet. I praksis betyr det at arvingene eller andre som har overtatt et våpen besitter våpenet ulovlig.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder