SKAL LEDE GRANSKING: Professor Finn Arnesen er foreslått oppnevnt som leder av granskingsutvalget satt ned av regjeringen etter NAV-skandalen. På bildet er han på podiet under en NHO-konferanse. Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Hevder flere av Hauglies NAV-granskere er inhabile

EØS-ekspert Jon Midthjell mener både foreslått leder av NAV-granskingen, Finn Arnesen, og Per Sanderud er inhabile og ikke kan granske NAV.

I tillegg mener jusprofessor Mads Andenæs at foreslått utvalgsmedlem Karin Fløistad ikke bør oppnevnes.

– Jeg må si at jeg ble overrasket da jeg så to navn på listen over medlemmer i granskingsutvalget som regjeringen har foreslått, sier advokat og ekspert på EØS-rett, Jon Midthjell.

– Det ene er Finn Arnesen som er foreslått som leder av granskingsutvalget. Han har kommentert saken i medier, på en måte som gjør at vi vet at han allerede har gjort seg opp klare meninger. Til NRK har han blant annet sagt at «det er ingen grunn til å tro at Nav ikke har gjort så godt de kunne». Hvordan kan han som skal lede granskingen, være så klar på det, før granskingen har begynt. Hva vet han egentlig om det, spør Midthjell.

KRYSTALLKLAR: Jon Midthjell er ekspert på EØS-rett. Han kaller den nyutnevnte lederen av regjeringens granskingsutvalg etter NAV-skandalen for «åpenbart inhabil». Foto: Terje Bringedal, VG

Han er veldig klar:

– Arnesen er åpenbart inhabil. Før faktaene har kommet på bordet har han allerede gitt flere uttalelser til mediene de siste dagene som har plassert kritikk eller frikjent alt fra NAV til Stortinget, Trygderetten, politiet og forsvarsadvokatene, sier Midthjell:

– Han har blant annet sagt at «Folketrygdloven signaliserer ikke EØS-reglene tydelig nok.» Han sier da i realiteten at lovgiver, Stortinget, kan ha gjort en for dårlig jobb, sier Midthjell.

VIKTIGE ROLLER: Per Sanderud, som også er oppnevnt i NAV-granskingsutvalget, har tidligere vært ESA-president, NVE-direktør og departementsråd i blant annet Samferdselsdepartementet. Her tar han som sjef i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) imot statsminister Erna Solberg våren 2018. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Han viser også til at Arnesen i NRK-intervjuet har kritisert forsvarsadvokatene:

«EØS har vært gjeldende rett i Norge i 25 år, og alarmen burde ha ringt for lenge siden hos oppegående jurister», sa Arnesen, som har bred bakgrunn og kunnskap om Norges forhold til EØS.

Han viser også til disse uttalelsene til Arnesen til Advokatbladet:

«Jeg vet ikke hvor mange av disse sakene som har vært innom Trygderetten, men det er ikke noen tvil om at Trygderetten kan be om en tolkningsuttalelse om hvordan regelverket er å forstå fra EFTA-domstolen. Det er ingenting i veien for å spørre om dette, da kunne man jo fått bekreftet om ens egen forståelse var riktig eller ikke. Slik det ser ut, har ikke Trygderetten lurt på noe som helst om forståelsen av regelverket, sier Arnesen».

Les: Disse skal granske NAV

Han fortsetter:

«Det samme gjelder de domstolene som har hatt straffesakene til behandling. Også for dem gjelder det at dersom de hadde vært – eller blitt gjort – oppmerksomme på EØS-dimensjonen i saken, kunne de forelagt EFTA-domstolen spørsmål om hvordan trygdeforordningen er å forstå».

Og:

«Trygdemottagerne er generelt ikke den mest ressurssterke gruppen i samfunnet. Saken kan tyde på at den juridiske hjelpen de har fått har vært for dårlig, sier Arnesen».

les også

EU-kommisjonen trekkes inn i NAV-skandalen

– Jeg mener at Arnesen har kommet med klare holdninger til rolle og ansvar til en rekke involverte i NAV-saken og jeg mener det gjør ham inhabil, sier Midthjell.

Arnesen har tidligere uttalt til VG at den såkalte NAV-skandalen er pinlig for alle i bransjen.

– Det er mange som bør se på seg selv med et kritisk blikk i denne saken, også vi som underviser i disse fagene på universitetet. Det er dritflaut, rett og slett. Arnesen sa også at ansatte i NAV burde fått bedre innføring i reglene fra 2012.

– Her burde lovgiver gjort leserne av folketrygdloven oppmerksomme på at EØS-regler kan medføre at lovens krav lempes.

Arnesen: Ingen kommentar

VG har lagt frem essensen i Jon Midthjells påstander om inhabilitet for Finn Arnesen, som etter planen skal utnevnes som leder av granskingsutvalget av Kongen i statsråd fredag.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette, sier Arnesen til VG.

UNDER PRESS: Anniken Hauglie (H) er som ansvarlig NAV-minister under et kraftig press for å rydde opp i NAV-skandalen. Fredag blir regjeringens granskingsutvalg utnevnt. Foto: Frode Hansen, VG

Jon Midthjell mener også at Per Sanderud vil være inhabil som medlem i granskingsutvalget.

– Ja, Sanderud er inhabil, fordi han har vært president for EFTA-avtalens kontrollorgan ESA, som er en sentral part i NAV-saken.

– Sanderud gikk av som ESA-president i 2011, ett år før EØSs trygdeforordning begynte å gjelde i 2012?

– Den nye ESA-sjefen har sagt at den norske NAV-saken kan gå tilbake helt til 1994, altså i en periode da Sanderud var sjef i ESA. Vi kan ikke ha et medlem av granskingsutvalget som skal granske seg selv. Det sier seg selv, sier Midthjell:

les også

Tror NAV-skandalen går lenger tilbake enn 2012

– Sanderud satt som øverste leder for ESA, som jo hadde tilsynsansvaret for norske myndigheter i nettopp den perioden ESA nå undersøker om det kan ha skjedd flere lovbrudd enn det regjeringen har antatt, i tiden før 2012. Det reiser jo spørsmål om ESA både da og senere må bære sin del av ansvaret for at det gikk som det gikk, og Sanderud kan ikke sitte og granske seg selv, sier han.

VAR I BRUSSEL: Per Sanderud fotografert i Brussel mens han var president i overvåkningsorganet ESA. Foto: Trygve Mellvang-Berg, Scanpix

Sanderud: – Anser meg ikke som inhabil

Per Sanderud sier til VG at han ikke har sett noen grunn til å erklære seg inhabil.

– Dette direktivet som skal granskes kom etter den perioden jeg var president i ESA fra 2007 til 2011. De som har utnevnt meg til dette granskingsutvalget, var vel kjent min fortid der.

– Du anser deg ikke som inhabil selv?

Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg anser meg ikke som inhabil til å delta i dette utvalget, svarer Sanderud.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ble forelagt hovedpunktene i påstandene om inhabilitet hos utvalgsmedlemmene torsdag kveld.

I en sms via kommunikasjonsrådgiver Trond Rasmussen i Arbeids- og sosialdepartementet, svarer Hauglie:

– Dette er alt jeg kan si nå: Sammensetningen av utvalget blir ikke offentlig før etter statsråd i morgen.

les også

Den nye riksadvokaten til VG: Inhabil i NAV-skandalen på grunn av samboeren

Professor Mads Andenæs ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo peker på en tredje person, Karin Fløistad, som han mener ikke bør sitte i utvalget:

– Teorien og praksis om å utvide det norske handlingsrommet ved å utfordre norsk lov og EØS-forpliktelsene står sentralt. NAV-skandalen har endt opp som et skrekkens eksempel på hva «utvidelse av handlingsrommet« kan føre til. Det mener jeg bør være helt sentralt i granskingen. Karin Fløistad har argumentert for utvidelse av handlingsrommet, både gjennom sin utredning for i UDI og i boken «The EEA Agreement in a Revised EU Framework for Welfare Services».

– Du mener det gjør henne inhabil?

– Jeg mener hun ikke bør utnevnes til dette granskingsutvalget. Jeg mener i det hele tatt at hele prosessen bak utnevnelsene er gal: Statsråd Hauglies og hennes rådgivere, inkludert regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og Statsministerens kontor må være helt sentrale objekter i granskingen av NAV-saken. De som skal granskes skal ikke velge granskerne, understreker Andenæs.

les også

Kallmyr vurderer riksadvokaten som inhabil

– Hva sier du til Midthjells vurdering av Arnesen og Sanderud?

– De er begge to meget kompetente og Arnesen er en nær kollega og gammel venn. De er begge uavhengige, men har vært sterke tilhengere av- og talspersoner for å utvide handlingsrommet, som jeg mener har bidratt til at NAV-saken har blitt slik en skandale, sier Andenæs.

Karin Fløistad ønsker ikke å kommentere Andenæs’ påstander om inhabilitet.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette før granskingsutvalget er formelt oppnevnt, sier Fløistad til VG torsdag kveld.

les også

NAV-skandalen: Skal gå gjennom 49 nye dommer

– Stor integritet

Jusprofessor ved Handelshøyskolen BI, Tore Bråthen, mener det ikke er grunn til å dra inhabilitets-kortet i denne saken.

– Det gjelder ikke vanlige inhabilitetsregler i et tilfelle som dette. Mitt inntrykk er at det er høyt kvalifiserte personer med stor integritet som er foreslått som medlemmer av granskingsutvalget. Det skal godt gjøres å finne noen oppegående jurister som ikke har forsøkt å danne seg et inntrykk av hva som kan ha skjedd basert på det som hittil er fremkommet, skriver Bråthen i en e-post til VG.

Hastverk?

SV-leder Audun Lysbakken er på sin side bekymret for at det stilles spørsmål om medlemmers habilitet i det hurtignedsatte granskingsutvalget – samme dag som navnene ble kjent.

– Uroen rundt navnene viser bare at det er svært viktig at denne prosessen er godt forankret og gjennomtenkt. Vi frykter at dette blir et hastverksarbeid, og mener den manglende forankringen i Stortinget er svært uryddig, skriver Lysbakken i en sms til VG.

JUSPROFESSOR: Mads Andenæs mener et tredje medlem i granskingsutvalget er inhabil, nemlig Karin Fløistad. Foto: Trond Solberg, VG

Rødt-representant på Stortinget, Bjørnar Moxnes, er ikke imponert over prosessen for å granske NAV-skandalen hittil.

– Vi har spilt inn både navn til utvalget og tilleggspunkter til mandatet, og forventer at regjeringen tar hensyn til dette. Men prosessen så langt har vært lite tillitvekkende, sier Moxnes.

PS: Jon Midthjell opplyser at han ikke er i familie med advokat Kristin Bugge Midthjell, som også er foreslått som medlem av granskingsutvalget.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder