VED GRENSEN: Det tar et par minutter å komme seg til stolpene som markerer grensen mot Russland, fra Webbers hytte. Foto: Gisle Oddstad

Frode Berg-støttespiller: – Norge har et stort ansvar

KOBBFOSS (VG) Prest Torbjørn Brox Webber sier savnet etter Frode Berg merkes i Kirkenes. Han mener saken har ført til at flere setter kritisk søkelys på etterretningstjenestens metoder.

Byretten i Moskva dømte tirsdag norske Frode Berg til 14 års «fengselskoloni med strengt regime», 16 måneder etter at han ble pågrepet i Moskva i 2017.

I Kirkenes er gatene påsketomme: Mange har reist på ferie. Men 60 kilometer sør, ved Kobbfoss noen hundre meter fra grensen mot Russland, har prest Torbjørn Brox Weber sittet og fulgt med på oppdateringer fra rettssaken i Moskva. Han sitter i styret i støttegruppen «Hjelp Frode hjem».

les også

Dagene før han reiste: Historien om Frode Berg (62)

Pluss content

– Nå er dette en politisk sak, og det er diplomatiske kanaler som kan bringe Frode Berg tilbake. Norge har et stort ansvar i å komme frem til en enighet med russiske myndigheter om denne saken, sier han til VG tirsdag ettermiddag.

Berg anker nemlig ikke dommen, trolig fordi det bare vil forsinke prosessen med forhandlinger om å få ham hjem til Kirkenes. Både Frode Bergs advokater og ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger sier til VG at dommen tar prosessen med å få Frode Berg hjem et steg videre.

TOMT: Ikke mange ferdes i gatene i Kirkenes i påsken, når mange er på ferie. På samfunnshuset henger et banner der det står «Hjelp Frode Hjem». Foto: Gisle Oddstad

– Et betydelig savn

Hytta i Kobbfoss i Pasvik ligger omtrent så nært grensen det er mulig å komme, én times kjøring unna Kirkenes langs fylkesvei 885 full av sprekker og telehiv, og en kort snøscootertur.

Man kan skimte et norsk utkikkstårn fra hytta. På andre siden av Sundvatnet, er Russland.

Frode Berg var aktiv folk-til-folk-samarbeidet med russerne, og leder for menighetsrådet i Sør-Varanger. Man merker at han ikke er her, ifølge Webber, både følelsesmessig, og operasjonelt. Den indirekte kontakten med ham etter at han ble arrestert, har vært varierende.

les også

Ordføreren i Sør-Varanger: Tror ikke Frode Berg vil bli sittende i en fangeleir

– Det har vært en vanskelig situasjon for alle, for det har vært så uforutsigbart hele veien. Graden både familie og andre har kunnet ha kontakt med ham har fulgt etterforskningen, sier han foran bålet utenfor familiens hytte.

Han bekymrer seg for Bergs helsesituasjon om han må sitte lenge i Russland før en eventuell løsning.

– Det er veldig bekymringsfullt av hensyn til ham, og av hensyn til familien. Han har jo både kone og barn og barnebarn i Kirkenes, som har et betydelig savn.

PÅ HYTTA: Webber tilbringer påsken på hytta med familien. Han håper det gode samarbeidet nordmenn og russere har hatt i området kan fortsette. Foto: Gisle Oddstad

Endret tilnærming i Kirkenes

Berg har hele tiden stått på at han har vært en uvitende kurer. Den russiske etterretningstjenesten FSB mener det er bevist at han har bedrevet «spion-handlinger» til skade for Russland.

Befolkningen i Kirkenes har prosessert saken igjennom flere steg, sier Webber:

– Det begynte med at han ble arrestert. En stor del i Kirkenes mente at dette var nok en misforståelse, eller at han hadde rotet seg opp i noe. Det er jo ikke fordi man ønsker å renvaske Norge, det er basert på erfaring.

Men så kom det mer informasjon om at Berg hadde blitt rekruttert av etterretningstjenesten. Det endret tilnærmingen i Kirkenes, til at det ble satt mer søkelys på etterretningstjenestens metoder, forteller han.

– De som har det konstitusjonelle ansvaret for etterretningstjenesten har ikke sagt et eneste ord i løpet av disse 500 dagene dette har pågått. De har gjemt seg inne i Lutvann, og Frank Bakke-Jensen sitter på Akershus festning. De erkjenner eller tar intet ansvar.

– Demokratisk problem

Webber vokste opp i Pasvik. Han forteller at forholdet med de russiske naboene tidligere var vanskelig, men har åpnet seg stadig mer etter «glasnost og perestrojka».

– Pasvik skole som jeg gikk på her nede, hadde vennskapsskole med en skole i Nikel som egentlig var vår nærmeste naboby, men veldig utilgjengelig. Vi dro over dit flere ganger i året, sier han, og forteller at datteren stadig møter russere på idrettsarrangementer.

Forsker Julie Wilhelmsen i Nupi har i VG kalt saken et «paradoks» fordi Berg, som var et symbol på godt samarbeid mellom Norge og Russland i nord ble brukt av E-tjenesten inne i Russland. Webber går lenger i samme retning:

– Jeg mener det er et demokratisk problem, hvis det er sånn at en del av staten Norge kan operere fullstendig på frihånd. Og hvis E-tjenesten har fått lov av norske myndigheter til å rekruttere tilfeldig lokalbefolkning i Kirkenes til slike oppdrag, er det fryktelig kritikkverdig, sier han, og peker bort mot vannet og grensen til Russland.

– For det de da gjør, er å si at det ønskene og kravene vi har for å kunne leve side om side med nabofolk som er rett over på den andre siden her, ikke har noen betydning i nasjonal politikk. Det er kjempealvorlig.

Hvis E-tjenesten rekrutterer fra sivile organisasjoner og kulturorganisasjoner, mener han hele det tillitsfulle samarbeidet med russerne risikeres. Han etterlyser en opprydning fra myndighetene.

– Så langt, så slipper de som har ansvaret sentralt i Oslo unna. Folk her må ta støyten.

– Hva håper du skjer nå?

– At de som sitter med makt og myndighet enten i Oslo eller Moskva hører på hva folk her har å si, og hvordan vi vil at livet langs disse grensene skal legges opp. Det håper jeg blir tatt tak ifra sentralt hold.

KORT: Det er et par minutter med snøscooter fra hovedveien til Webbers hytte. Kjører man et par minutter til over vannet, når man grensen. Foto: Gisle Oddstad

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder