BÅRER: Mer enn to måneder etter ulykken ankom bårene med de omkomne Gardermoen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kebnekaise-ulykken: Politiet lot Militærpolitiet gjøre avhør av forsvarsansatte

Politiet gjorde ingen egne avhør da de etterforsket Kebnekaise-ulykken. Militærpolitiet ble satt til å avhøre de forsvarsansatte om ulykken som kostet fem mennesker livet.

  • Jostein Matre

15. mars 2012 krasjet et norsk militærfly inn i Sveriges høyeste fjell. Fem ansatte i Luftforsvaret mistet livet. Et dyrkjøpt Herculesfly endte i fillebiter.

Halvannet år senere la den svenske havarikommisjonen (SHK) frem sin rapport om årsakene til ulykken. Den var med å danne grunnlag for at Salten politidistrikt (nå Nordland politidistrikt) sommeren 2014 startet etterforskning av saken.

Etterforskningen hadde som formål å vurdere om Forsvaret som organisasjon var strafferettslig ansvarlig.

VG har fått innsyn i alle politiets etterforskningsdokumenter i saken.

Der kommer det frem at det bare ble foretatt to avhør i saken, og at de begge var gjort av Militærpolitiet (MP), som er Forsvarets eget internpoliti.

Det ordinære politiet gjorde ingen selvstendige avhør, selv om det var deres etterforskning.

BAKGRUNN: Mener ulykken kunne vært unngått

Politiet ba MP om bistand

Tidlig i etterforskningen sendte Salten politidistrikt et brev til MP. Der ba de om bistand til etterforskningen, som hadde «rutiner for planlegging av flygninger» som et av to temaer.

De ønsket blant annet å få vite hvordan det ble sikret at «alt personell som planlegger flygninger benytter seg av en dokumentert metode for å beregne laveste sikre flygenivå (...).»

Major Terje Raknerud, som leder etterforskningsavdelingen hos MP, forteller til VG at de avhørte to personer. En var ansatt på skvadronen ulykkesflyet tilhørte og en annen jobbet i Luftoperativt inspektorat, som på vegne av sjefen i Luftforsvaret fungerer som det militæres luftfartsmyndighet.

ÅSTEDET: Flyet traff høyt oppe i den stupbratte fjellsiden. Vrakrester var spredt ut over et stort område. Foto: ROGER VIKSTRÖM / SCANPIX SWEDEN

Raknerud forteller at politiet ba dem om hjelp til å opplyse generelle forhold knyttet til planlegging av flygninger og at henvendelsen ikke omhandlet det som gikk spesifikt på Kebnekaise-ulykken.

– Det spesifikke ser jeg på som naturlig at politiet gjorde selv, sier Raknerud.

Men det gjorde ikke politiet.

– Jeg blir forbauset

Politiet så seg fornøyd med det de hadde fått fra MP: Utskrift av de to avhørene, samt en håndfull andre dokumenter. Det viser etterforskningsdokumentene som VG har gjennomgått.

– Politiet anmodet militærpolitiet om bistand og ved avsluttet bistand ble det etterforskingsmaterialet vi mottok fra dem, sammenholdt med rapporten fra SHK, ansett som tilstrekkelig, svarer politiinspektør Bjarte Walla i Nordland politidistrikt på spørsmål om hvorfor de ikke gjorde egne avhør.

Dette får en av Norges mest erfarne etterforskere og etterforskningsledere, Arnfinn Sandstad, til å reagere.

– Jeg blir forbauset når jeg hører at Salten politidistrikt ikke har gjort noen avhør selv. Når en så alvorlig ulykke skal etterforskes, må det gjøres på en grundig måte, sier han.

SØK: Svenske soldater under søket etter flyet som krasjet i Kebnekaise. Foto: Arméns jägerbataljon / Forsvarsmakten

Sandstad, som i dag jobber i det private, har over 40 års erfaring fra politiet og Kripos.

Han er klar på at han ville latt sine egne folk gjøre avhørene.

– Det er alltid lett å være etterpåklok, men det virket som at de tok lett på etterforskningen, sier Sandstad.

VG har spurt Walla om han mener politiet gjorde en grundig nok etterforskning.

– Ut fra formålet med etterforskningen var det foreliggende etterforskningsmaterialet ansett som tilstrekkelig, svarer han i en e-post.

Reagerer

Til tross for at politiet bare ba MP om å undersøke generelle rutiner for planlegging, viste de likevel til forhold som var kommet frem i de to avhørene om den spesifikke ulykkesflighten da de i september 2015 begrunnet hvorfor saken ble henlagt. I en pressemelding til norske medier het det:

VRAKRESTER: Flyet eksploderte da det traff fjellet. Foto: ROGER VIKSTRÖM / SCANPIX SWEDEN

«Det er en svakhet at det for den aktuelle flygningen mangler dokumentasjon av hvordan flygningen ble planlagt. Imidlertid har vitneavhør klarlagt hvordan flygningen ble planlagt, herunder at det skal ha skjedd slik regelverket gir føringer på.»

Også dette får Sandstad til å reagere.

– Jeg ville i alle fall ha sørget for at det var mine folk som utførte de etterforskningsskrittene som gikk på den konkrete hendelsen, sier han.

Bjarte Walla svarer ikke direkte på VGs spørsmål om hvorfor man i pressemeldingen viste til hva som var sagt i MP-avhørene om planleggingen av ulykkesflighten, men viser til politiets innstilling om henleggelse og statsadvokatens beslutning.

Politiinspektøren sier videre at de fant det naturlig å be MP om bistand ettersom etterforskningen hadde som formål å avklare brudd på militær straffelov.

– Temaet for etterforskningen var altså om Forsvaret har opptrådt skjødesløst med hensyn til plikter som påligger dem for å oppnå sikker drift av flyvirksomheten, skriver han i e-post til VG.

Formålet var altså om Forsvaret som organisasjon kunne straffes. Ikke enkeltindivider.

VARSLER: Mannen var kollega med de fem som omkom i Kebnekaise-ulykken. Foto: Jostein Matre

Varsel om ukultur

I helgen skrev VG om hvordan en varsler i Luftforsvaret mener den tragiske Hercules-ulykken kunne vært unngått hadde det ikke vært for det han omtaler som en ukultur som han mener førte til at man på 335-skvadronen ikke fulgte reglene for planlegging av flyturer.

Varsleren fløy selv samme rute som ulykkesflyet, i samme type fly, tidligere samme dag. Et uferdig planleggingsgrunnlag han hadde laget for sin flight ble overlevert ulykkescrewet. Varsleren hevder det ikke ble gjort noen selvstendig planlegging etter dette, slik regelverket krever.

Havarikommisjonen sier de ikke vet hva som ble gjort av egen planlegging. Luftforsvarets ledelse har i tidligere intervju med VG avvist at det finnes en ukultur i organisasjonen.

Fregatt-etterforskning: Gjør egne avhør

I disse dager pågår en annen politietterforskning etter en ulykke i Forsvaret. Vest politidistrikt etterforsker omstendighetene rundt grunnstøtingen til Sjøforsvarets fregatt KNM «Helge Ingstad» i november i fjor.

GIKK NED: KNM «Helge Ingstad» havnet under vann i fjor. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Seksjonsleder Frode Karlsen i Vest politidistrikt, understreker at han ikke har forutsetninger for å vurdere arbeidet som ble gjort i Kebnekaise-etterforskningen, men bekrefter at Vest politidistrikt har gjort egne avhør i fregatt-etterforskningen:

– Ja, selvfølgelig. Det er jo helt åpenbart.

– Har dere vurdert å la MP gjøre avhør for dere?

– Så fremt vi har kapasitet, er min erfaring at vi stort sett gjør det selv. Vi vet jo heller ikke hvilken kompetanse MP har.

– Har dere bedt om noen annen form for bistand fra MP?

– Nei.

– Etterforsker dere for å se om det er grunnlag for straff mot Forsvaret som organisasjon, eller for tiltale mot enkeltindivid?

– Formålet med en etterforskning er å avgjøre om det er grunnlag for tiltale. Det kan i teorien være både mot enkeltpersoner og organisasjoner. Å si det ene eller det andre på forhånd, vil være å si at du ikke har peiling på etterforskning i det hele tatt, sier Karlsen.

Mer om

  1. Hercules-ulykken
  2. Forsvaret
  3. Luftforsvaret
  4. Politiet

Flere artikler

  1. Statsadvokaten vurderer å gjenoppta Kebnekaise-saken

  2. Politiet skal avhøre varsleren i Kebnekaise-ulykken

  3. Foreldrene til fartøysjefen: Kebnekaiseulykken må etterforskes på nytt

  4. Politiet innrømmer: Kebnekaise-etterforskningen ikke god nok

  5. Generaladvokaten om Kebnekaise-ulykken: Burde vært bedre opplyst

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder