NO: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier regjeringen vil kjempe mot forslag fra EU om å innføre minstelønn i EU, som også vil kunne omfatte Norge, gjennom EØS-avtalen. Foto: Frode Hansen

Regjeringen, LO og NHO kjemper mot EU-minstelønn: – Kan gi lavere lønn i Norge

Det er ikke ofte regjeringen, LO og NHO går sammen om en sak. I dag brøler de mot Brussel og mot at det skal innføres minstelønn i Norge. De advarer mot at det kan gi deg lavere lønn.

EU-kommisjonens ferske president, tyske Ursula von der Leyen, har pekt på en rekke saker hun vil fremme de første hundre dagene etter at den nye kommisjonen var på plass.

Ett av dem var et forslag om å innføre lovfestet minstelønn i EU-landene.

Det møter unison motstand i Norge. Noe som kan innebære at Norge vil trosse Brussel og for første gang si nei til et EU-direktiv.

– Dårlig idé

Solberg-regjeringen har vært tause om saken, men næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til VG i dag, at de vil kjempe imot.

– Vi er enig med LO og NHO om at det er en dårlig idé med en minstelønn i EU, sier han.

Næringsministeren er opptatt av konsekvensene av en minstelønn.

– Det vil kunne bety en snikinnføring av lavere lønninger i Norge, spesielt for dem som tjener lite.

Han sier de foretrekker å beholde en norsk modell hvor partene i arbeidslivet sammen kommer frem til hva som er passende lønnsnivå, hvor man tar hensyn til hva norske industribedrifter tåler av lønnsøkninger, forskjeller i effektivitet og andre forhold som påvirker lønnen.

– Det kan høre tilforlatelig ut med en felles minstelønn, men argumentet om at det vil bety snikinnføring av lavere lønn i Norge, er reell: Tenk deg at vi skal ha felles likelønn med Litauen, Polen og andre lavtlønnsland; det sier seg selv at en felles minstelønn vil kunne bety lavere lønn for norske arbeidstagere.

– Det andre argumentet jeg vil trekke frem, er at vi mener en minstelønn flytter lønnsdannelsen bort fra partene i arbeidslivet til politikerne. Det mener vi er feil, sier næringsminister Isaksen.

– Så dette direktivet vil dere si nei til?

– Det er langt frem dit. Dette er foreløpig bare et forslag, som vi skal arbeide mot.

I Norge er det innført minstelønn i noen områder, gjennom såkalt almenngjøring, blant annet innen bygg og anlegg, fordi lønningene har blitt presset på grunn av omfattende bruk av østeuropeiske arbeidere.

– NHO sier nei

NHO-sjef Ole Erik Almlid er også klar:

– NHO sier nei til en felles minstelønnsstandard/politikk i EU og vil ikke akseptere et forslag med en lovfestet felleseuropeisk minstelønn.

– Hvorfor ikke?

– Vi ønsker ikke en minstelønnspolitikk som setter vår lønnsdannelse i fare, sier Almlid.

Han mener det norske systemet for lønnsdannelse fungerer meget godt, noe også OECD har påpekt. (OECD Employment Outlook 2018)

ENIGE: LO-sjef Hans Christian Gabrielsen og NHO-sjef Ole Erik Almlid er enige og klare til felles kamp mot minstelønn. Foto: Frode Hansen

– Vårt system bygger på kollektive forhandlinger mellom ansvarlige parter på bransjenivå, men med nasjonal koordinering gjennom frontfagsmodellen. Samtidig er lønnsdannelsen fleksibel, og med rom for lokale avtaler. Dette er viktig for Norge og det må vi hegne om, sier Almlid.

Han sier norske krefter må stå samlet mot EU.

– Nå er det er viktig at partene jobber godt sammen. Det som er viktig, er at vi kommer tidlig inn i prosessen og at både LO, NHO og regjeringen jobber sammen med våre nordiske venner for å sørge for at vi får gjennomslag for våre synspunkter, og dermed hindrer at det blir innført et lovfestet felleseuropeisk system for minstelønn. Vi har god erfaring med å jobbe med saker i tidlig fase, og har derfor tiltro til at EU ikke kommer til å komme med et forslag som rammer lønnsdannelsen vår.

LO: – Helt uaktuelt

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er like klar.

– Lovfestet minstelønn er helt uaktuelt i Norge. Lønn skal fastsettes i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. En lovbestemt minstelønn er kun aktuelt i land hvor fagbevegelsen selv ønsker det og ikke lenger har makt til å sikre anstendige arbeidsvilkår. Slik er det ikke i Norge. Her vil en lovbestemt minstelønn ende opp i et svært negativt regnestykke med lavere lønn for veldig mange arbeidstagere.

– Dessuten vil en lovbestemt minstelønn undergrave det organiserte arbeidslivet:

– Samtidig er det viktig å være tydelig på at EU ikke har myndighet til å binde landene i spørsmål om lønnsdannelse, dette er fullt og helt et nasjonalt ansvar, sier han.

Frp positiv til minstelønn

Frps komiteleder i Stortingets arbeids- og sosialkomite, Erlend Wiborg, sier de er uenig.

– En minstelønn vil levere en gulvplanke som sikrer at det blir ulovlig med lavere lønn enn det. Fortsatt vil man ha tariffavtaler og andre lønnsavtaler som er betydelig høyere, men man sikrer et absolutt minstenivå, sier han.

Han legger til:

– Vi vet at en betydelig del av arbeidsstokken ikke er organisert og de fortjener også et vern gjennom en minstelønn. Spesielt innvandrere har lett for å bli utnyttet i arbeidsmarkedet, men en minstelønn er lett å forklare og lett å kontrollere om blir overholdt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder