VIL DEBATTERE: Olje- og energiminister Åslaug Haga vil ha et CO2-forum. Foto: Scanpix

Haga vil ha et eget forum for CO2-debatt

Olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) vil etablere et eget forum for åpne drøftinger om fangst og deponering av CO2. Som medlemmer vil hun invitere representanter for forskningsmiljøene, industrien, miljøbevegelsen og den politiske opposisjonen.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

Det nye forumet skal ha sitt første møte i januar og møtes minst fire ganger i året.

Haga startet torsdagens pressekonferanse med å gi klart uttrykk for at hun nå mente debatten om CO2-fangst og deponering var kommet helt ut av proporsjoner og at informasjonen som tilfløt det offentlige rom kort og godt var «helt gær'n».

Det statsråden siktet til var åpenbart reaksjonene på meldingen om at testanlegget på Mongstad ikke vil deponere CO2.

«Støy og spetakkel»

- Norge ligger i front, og det skal vi fortsette med. Derfor har vi ikke tid til støy og spetakkel, sa statsråden, som åpenbart ønsket å komme på offensiven etter kritikken mot de nye planene for testanlegget på Mongstad.

Haga sa at målet er et samfunn med bare fornybar energi, men det ligger langt framme.

- Derfor må vi bygge en bru fra det fossile til det fornybare, og det må skje ved å bruke olje, gass og kull på en mest mulig miljøvennlig måte. Vi kan ikke melde oss ut av virkeligheten, men må innse at vi i mange år fremover vil være helt avhengige av fossile energikilder, sa Haga.

Testanlegget med midlertidig transport og lagring er skrinlagt, men anlegget er likevel den beste vei å gå for å finne permanente løsninger, sa Haga.

Mongstad i rute

Olje og energiministeren mener arbeidet med å utvikle et fullskala renseanlegg på Mongstad fra 2014 er i rute, selv om planene for testanlegget er endret.

- Da jeg kom til departementet for noen måneder siden, kostet deponeringen av de relativt små CO2-mengdene fra testene rundt 1,8 milliarder kroner.

Nå har nye beregninger vist at det vil koste rundt 3 milliarder kroner. Det er bare å innrømme at vi ikke kjente kostnadene da avtalen med Statoil ble undertegnet. I tillegg vil det være teknisk krevende å få til en transport helt opp til Melkøya for en pris på 7.500 kroner per tonn CO2.

For dette beløpet kan vi kjøpe kvoter som betyr at utslipp på 19 millioner tonn blir fanget opp mens testanlegget bare vil slippe ut 100. 000 tonn i året, sa olje- og energiministeren.

Fullskala bare med rensing

Haga avviste enhver antydning om at et gasskraftverk kan etableres i full skala på Mongstad uten at CO2-utslippene er fanget opp og deponert. Men samtidig mente hun det var nødvendig at allmennheten fikk et mer nyansert bilde av hvor krevende det er for Norge å utvikle den nye teknologien.
Derfor håper hun at et bredt sammensatt forum kan bidra til en større forståelse for hva fangst og deponering av CO2 virkelig handler om.

- Det er ikke slik at vi kan vedta en ny teknologi, slik man enkelte ganger kan få inntrykk av at noen mener, sa statsråden.
Hun sa det er mange hindre som må forseres.

- I våre naboland er de for eksempel skeptiske til om lagring under havbunnen er forsvarlig, sa Haga. Selv er hun ikke i tvil om at Norge med sine erfaringer fra Sleipner er best skikket til å finne permanente løsninger med undersjøiske deponier for CO2

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder