Villaks rammes av klimaforvirring

Varmere vann gjør at laksen for tidlig svømmer fra elvene til havet. Dette gjør dem til et lett bytte.

Artikkelen er over 13 år gammel

AvKristin Johansen Nordby

KLIMAFORVIRRING: Det er påvist at laksen i Nord-Irland utvandrer til havet over en måned for tidlig på grunn av klimaendringer. Sannsynligvis påvirkes den norske laksen på samme måte. Foto: Knut Erik Knudsen


- Laksesmolten i Bush-elven i Nord-Irland pleide tidligere å vente til slutten av april før de forlot elven, nå begynner de allerede i begynnelsen av mars, forteller lakseforsker Richard Kennedy fra The Bush Salmon Station i Irland til BBC News.

Tjuvstarten fører til at smolten blir føde for sultne måker, seler og andre naturlige fiender idet de svømmer ut i Atlanteren.Påvirker norsk laks

Før kom en tredjedel av smolten tilbake til elvene for å gyte. Ettersom varmere vintre har påvirket både elvas vannstand og temperatur, er det i dag bare seks av hundre laks som vender tilbake.

Lakseforsker Lars Petter Hansen ved Norsk institutt for naturforskning mener klimaendringene også påvirker laksen i Norge.

- Det kan være en av årsakene til at vi har sett større dødelighet i laksebestanden de siste 30 årene, men vi har ikke gode nok data til å si det sikkert ennå, sier han.

Nedgangen i laksebestanden har imidlertid vært størst lenger sør i Europa.

- I Frankrike har laksen gått kraftig tilbake, og flere bestander nærmer seg grensen for utryddelse. Før fantes det også laks mellom Portugal og Spania. I dag finnes det bare litt laks i Nord-Spania. Laksens leveområder ser ut til å bli flyttet nordover, påpeker han.

Også i Norge er det laksen i nord som klarer seg best.

Sterk nedgang

- I Sør-Norge ser vi en sterkere nedgang. Det kan være flere grunner til dette, som effekter av oppdrettslaks, lakselus, vassdragsreguleringer og forurensing. Men klimaendringer er nok også en viktig faktor, sier Hansen.

For 30 år siden ble det fisket 2500 tonn villaks i Norge. I dag er tallet rundt 1000 tonn. Sjøfisket har imidlertid også blitt betydelig innskrenket i den samme perioden.

Hansen er med på en søknad for et EU-prosjekt der forskere fra flere land skal undersøke hvorfor laksen har økt dødelighet i havet.

- Hvis smolten vandrer for tidlig ut i havet er ikke miljøet optimalt for dem. Klimaendringer kan også påvirke havstrømmene slik at vannet i laksens oppvekstområder blir kaldere, konstaterer han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder