Kontreadmiral Karlsvik får sparken

INNENRIKS

(VG Nett) Kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik har i dag fått sparken av Kongen i statsråd.

Publisert: Oppdatert: 30.06.06 10:55

Karlsvik må i dag gå fra stillingen sin som sjef for Fellesstaben i Forsvarsstaben.

- Kongen har gitt forsvarsdepartementet fullmakt til å ta ut stevning for domstolene for å avskjedige kontreadmiral Karslvik, bekrefter major Heidi Kristin Langvik-Hansen i Forsvarsdepartementet til VG Nett.
Også Karslviks advokat bekrefter i en pressemelding at kontreadmiralen må gå fra sin stilling.

Kongen i Statsråd har i dag besluttet at det skal reises sivil avskjedssak mot Karlsvik. Vedtaket bygger etter det VG Nett erfarer på at kontreadmiralen har vært etterforsket for grovt økonomisk utroskap i forbindelse med reiser på Forsvarets regning.

- Vi vil ikke kommentere bakgrunnen for avgjørelsen. Dette er en personalsak, sier Langvik-Hansen.

Langvik-Hansen vil heller ikke si noe mer om videre saksgang, eller når Karlsvik må pakke alle sakene sine.

Føler seg forhåndsdømt

Karlsvik og hans advokat er overrasket over vedtaket, står det i pressemeldingen fra Karlsviks advokat Dag Steinfeld.

«Det er med stor undring kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik i dag konstaterer at regjeringen beslutter å reise sivil avskjedssak før rksadvokatens innstilling i straffesaken når frem og blir vurdert av Kongen i statsråd.»

Videre står det at Karslvik føler seg forhåndsdømt - både av mediene og av Forsvarsdepartementet.

«Karlsvik og hans familie er nå selvsagt svært preget av den forhåndsdømmende prosess de har vært utsatt for.»

Kjøpte nytt innbo

Karlsvik har vært etterforsket for flere avsløringer rundt kontreadmiral økonomisk mislighold og ureglementert bruk av Forsvarets midler i perioden 2001 til 2005, mens han var sjef for Sjøkrigsskolen i Bergen.

Det hele begynte med avsløringer om at Forsvaret fikk regningen for bursdagsfesten til Karlsviks kone og at han også bestilte utstyr fra bedriften hvor kona jobbet, skriver Nettavisen.

Like etter at han ble utnevnt til kontreadmiral handlet han blant annet inn

nytt inventar til hybelen i Oslo for 60 000-70 000 kroner på Forsvarets regning.

Han skal også ha

betalt porno på statens regning, brukt 100 000 kroner på golf og middager, samt brukt skattebetalernes penger på guttetur.

Her kan du lese mer om