Vil gi skoleelever gratis bøker

... men uklart hvor mange

Regjeringen kommer til å innføre gratis skolebøker for elever i videregående skole fra høsten 2007.

ARTIKKELEN ER OVER 13 ÅR GAMMEL

VG kjenner til at oppstart av innføring av gratis skolebøker i videregående skole blir en viktig del av innholdet i Kunnskapsdepartementets forslag til statsbudsjett i 2007, som legges frem 6. oktober.

Mest sannsynlig vil innføringen av de gratis læremidlene det første budsjettåret innrette seg mot elever som starter andre året i videregående opplæring.

Andreårselevene 2007-2008 er de samme elevene som startet i videregående skole i høst. Disse elevene måtte ut med tusenvis av kroner i utgifter til helt nye skolebøker i høst. Elevene er de første elevene i videregående som undervises etter læreplanene i Kunnskapsløftet.

Demper kostnadene

Derfor må de også kjøpe helt nytt skolemateriell fra høsten 2007 og blir påført enda større bokutgifter.

For å dempe elevenes bokkostnader, vil Regjeringen komme med en ordning med gratis skolemateriell i det kommende statsbudsjettet.

Ordningen vil bli utvidet gradvis i de to neste budsjettene som gjenstår før stortingsvalget 2009, ifølge VGs kilder.

Fra alle hold i regjeringssystemet sies det at prosessen med statsbudsjettet 2007 har vært særdeles krevende.

Kunnskapsdepartementets forpliktelser for å følge opp barnehageforliket belaster budsjettet tungt fortsatt. Og skolereformen Kunnskapsløftet vil kreve store bevilgninger også i det andre budsjettåret 2007.

Tror på ordningen

Men samtidig er kravene fra SV og Aps representanter i Stortingets fagkomité krystallklare på at de første budsjettpostene til gratis skolemateriell må komme i 2007-budsjettet.

- Jeg føler meg trygg på at vi vil følge opp løftet om gratis skolemateriell, sier Lena Jensen (SV) i Stortingets utdanningskomité til VG.

Freddy de Ruiter (Ap) i samme fagkomité er enig:

- Jeg håper og tror vi kommer i gang med en utlånsordning allerede i 2007, sier de Ruiter til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder