FLERE GUTTER BLANT OFRENE: – Vi har mange saker hvor gutter er de fornærmede. Det er ikke så rart, all den tiden de bruker de samme digitale arenaene som jentene. Dermed kommer de i kontakt med de samme gjerningsmennene. Slik sett er det et noe mindre skille i dag mellom kjønnene, sier politioverbetjent Emil Kofoed på Kripos seksjon for seksuallovbrudd. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Rekordmange norske barn i overgrepsbase

I løpet av første halvår i år ble 44 norske jenter og gutter registrert i Interpols database for identifiserte overgrepsofre. Tallet er rekordhøyt.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Aldri før har Kripos registrert så mange nye identifiserte barn i Interpol-databasen ICSE, som er en oversikt over ofre for nettrelaterte overgrep.

Siden databasen ble opprettet i 2012 har det vært en jevn økning av norske barn i registeret, med en økning på omkring 9 prosent i halvåret.

Våren 2017 skiller seg derimot ut med en økning på 44 identifiserte ofte, som tilsvarer nærmere 15 prosent.

– Det har sammenhengen med sakene vi har hatt i Norge det siste årene, hvor mange av sakene har hatt mange fornærmede. Internett legger til rette for at gjerningsmenn kan komme i kontakt med mange barn på kort tid, sier Emil Kofoed, politioverbetjent ved Kripos.

Flere gutter registreres

Totalt er nå 342 norske barn identifisert og registrert av Kripos som ofre for nettrelaterte overgrep. Norge er det landet i verden som registrerer flest ofre og gjerningsmenn i basen, i forhold til folketall.

Tidligere var det en klar overvekt av unge jenter blant ofrene i overgrepsbasen. Nå ser man imidlertid at andelen gutter øker.

– Vi har mange saker hvor gutter er de fornærmede. Det er ikke så rart, all den tiden de bruker de samme digitale arenaene som jentene. Dermed kommer de i kontakt med de samme gjerningsmennene. Slik sett er det et noe mindre skille mellom kjønnene i dag, sier Kofoed.

Europol ber om hjelp: Hvor er overgrepsvideoene fra?

Fellesnevneren for de fleste nye ofrene, er at de har møtt gjerningspersonen via sosiale medier.

432 BARN: Så mange norske barn er identifisert som ofre for internettrelaterte seksuelle overgrep i Interpols database. Økningen har vært jevn - inntil i vår, hvor antallet barn har økt mer enn tidligere. Foto: Kilde: Kripos

– Barna bruker en eller annen form for sosiale medier, og kommer i kontakt med gjerningsmannen der. Disse plattformene brukes enten for produksjon av materialet, for chat eller for deling av overgrepsbilder.

Kofoed vil ikke si spesifikt hvilke sosiale medier som brukes mest, men sier at den digitale plattformen som til enhver tid er mest populær hos barn, også er mest «populær» hos gjerningsmennene.

– Internett er en arena som den oppvoksende generasjon er på hele tiden. De går ikke online – de er der hele tiden. Det gjør at de lettere enn før kan komme i kontakt med gjerningsmenn, men samtidig er det lettere for oss i ettertid å dokumentere det som har skjedd.

Ny «trend» blant overgripere

I basen registreres også dømte overgripere. Per i dag er 80 norske gjerningsmenn i databasen, av totalt 5139.

Det er ikke bare Norge som har ny rekord i identifiserte barn. Ved nyttår var det 10.000 identifiserte barn fra hele verden registrert i basen. Nå, et halvt år senere, er tallet 10.784.

– En ny trend er at gjerningsmennene får barna til å ta bilder av seg selv. Hvis vi finner slike bilder ved beslag, finner vi gjerne også chat og annen kommunikasjon med barna som gjør at de er enkle å identifisere, sier Bjørn Sellstrøm ved Interpol.

Den svenske politimannen er teamleder for enheten «Crimes against children». Han forteller at nye tekniske løsninger også har gjort identifiseringsarbeidet enklere.

– I England har de fått en ny nasjonal bildedatabase, i stedet for at hvert enkelt politidistrikt har sine egne løsninger. Det har bidratt til den store økningen. Sverige har nå kjøpt et liknende system som England, som snart skal rulles ut, forteller han.

«Dark room»: – Tjener store penger på å videreformidle overgrep mot barn

Store mørketall

– Antall ofre i ICSE-basen har ingen sammenheng med hvor mange fornærmede det virkelig er. Det tallet er langt høyere. Det er mange flere ofre for overgrep som er avbildet, enn de som er lagt inn i databasen, sier Emil Kofoed i Kripos.

En annen grunn til den store økningen i vår er at politiet har endret hvordan de etterforsker sakene.

– Vi har gått bort fra å telle antall bilder og videoer som vi finner i hvert enkelt beslag. Nå fokuserer vi på å identifisere mulige ofre. Da finner vi en del personer som ikke selv har anmeldt overgrepene. Det kan være barn som føler skam over hva som skjedde dem, de kan tro at de er medskyldige og har gjort noe de ikke burde ha gjort, eller de kan være truet til taushet av overgriperen, sier Kofoed.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder