UOVERSIKTELIG: Kjøper har måttet rive en hel etasje i det nykjøpte huset i forsøket på å bli kvitt rottene. Problemet er fortsatt ikke under kontroll. Foto: Privat

Kjøpte «rottereir» - får hevet boligkjøpet

Kort tid etter at han flyttet inn i et hus til 6,4 millioner kroner, hørte kjøperen kravling i veggene. Det ble starten på et over to år langt rotte-mareritt.

De første sommerkveldene i nyinnkjøpt hus skulle by på overraskelser for boligeieren i 40-årene.

Mannen, som ønsker å være anonym, overtok huset i Stavanger i 2015, og merket raskt de ubudne gjestene på kveldstid.

– Jeg hørte de første lydene like etter overtagelse, tassing og tidvis høye gnagelyder, sier mannen til VG gjennom sin advokat, Johan G. Bernander.

Han forsto at det måtte dreie seg om rotter som kravlet der inne og reagerte umiddelbart.

Paret som solgte huset, et ektepar i 60-årene, hadde fylt ut egenerklæring gjennom selskapet Nowegian Claims Link (NCL) før salget, og hadde krysset av «ja» på punktet som omhandler om det har vært eller er skadedyr, råte eller lignende i huset.

Paret mente at en kommentar på at grunnmuren var tettet med betong skulle være tilstrekkelig informasjon til at kjøper skulle forstå at det var snakk om et rotte-problem. Det gjorde kjøper imidlertid ikke.

Flere rotte-mareritt: Øyvind og kona satt i stuen da de hørte plaskelyder.

– Ubeboelig

Under rettsaken kom det frem at boligen har en rotte-historikk som strekker seg helt tilbake til år 2000, og at selger flere ganger har forsøkt å få bukt med problemet. Senest i 2013, og selger mener det ikke har vært registrert rotte-aktivitet etter utbedringene dette året.

Dette bekrefter imidlertid både befaring fra takstmenn og skadedyrkontroll at ikke er tilfellet.

– De mente boligen var ubeboelig. Etter hvert som kjøper rev stadig mer av huset ble det avdekket flere innganger, og det er uoversiktlig hvor rottene kommer inn. Han har endt opp med å måtte rive opp nesten en hel etasje, sier kjøpers advokat Bernander i Help-advokatene.

Artikkelen fortsetter under bildet

ROTTEFEST: Kjøper har siden 2015 brukt 119.139 kroner for å få bukt med rotte-problemet. Det har vist seg å bli svært vanskelig å bli kvitt de ubudne gjestene, og kjøper har nå fått hevet boligkjøpet. Foto: Privat

Ifølge advokat Bernander er den eneste grunnen til at mannen har blitt boende i huset mens saken pågikk at han er enslig og reiser mye.

– Det oppleves svært invaderende å høre rotter i gulv og vegger. Både lyder og lukt er veldig ekkelt. Over tid oppleves det krevende. Det gjør det utfordrende å ha besøk og går ut over det sosiale liv. I tillegg kan rotter være alvorlig for liv og helse ved skader på elektrisk anlegg, sier mannen gjennom sin advokat.

Det viste seg å bli svært vanskelig å ta rotta på problemet, og hele 119.139 kroner skal ha gått med i forsøket, som etter flere år fortsatt ikke er løst.

KRAVLING UNDER GULVET: Ved å føre et kamera under gulvet i huset var det ikke vanskelig å se hvem det var som forårsaket lydene. Foto: Privat

Både tingretten og lagmannsretten har nå kommet frem til at kjøper ikke har blitt godt nok informert om skadedyrproblemene ved at selger kun viste til at grunnmuren var tettet, og påpeker også at det fremstår som at selger har gjort et forsøk på å kamuflere negative opplysninger om objektet. Retten legger også til grunn at selgeren var klar over opplysningsplikten.

Se video: Fett og matrester i avløpsrørene kan være et stort problem.

Monster-rotte: Forspiste seg på proteintilskudd

Vant frem

VANT: Advokat Johan G. Bernander representerte kjøperen av «rottereiret» i Stavanger. Foto: HELP advokatene

Saken gikk etter hvert sin gang i tingretten, hvor forsikringsselskapet NCL senere anket til lagmannsretten.

I Gulating lagmannsrett ble det torsdag forrige uke avsagt dom som gir kjøper rett til å heve kjøpet av boligen.

Det betyr at kjøper får igjen hele kjøpesummen på 6,4 millioner, samt kjøpsomkostninger på 161.252 kroner, erstatning for rottetiltak pålydende 119.139, forsinkelsesrenter, som i dag utgjør cirka 1.250.000 og 361.185 i sakskostnader for tingrett og lagmannsrett.

«Vi mente at kjøper ikke hadde krav på å få hevet kjøpet, men vi tar selvfølgelig til etterretning at lagmannsretten ikke var enig med oss», skriver NCL i en uttalelse til VG.

Ettersom de tidligere eierne hadde tegnet forsikring hos NCL er det de som står ansvarlige for å tilbakebetale både kostnader og kjøpesum.

Kjøperen av det rotteinvaderte huset mener at egenerklæringsskjemaene burde være utformet på en bedre måte, slik at det ikke skal være mulig å kamuflere opplysninger for kjøper.

Til det svarer NCL at de ikke er enige i konklusjonen, men at de tar til seg at lagmanssretten mener egenerklæringen skule vært utfylt annerledes.

Selskapet opplyser at de har hatt lignende saker tidligere, men at dette ikke har ført til at kjøper har fått medhold i kravet sitt.

«Vi mener at selgerne hadde til hensikt å informere kjøper om at det hadde vært rotter i boligen, men der var retten uenig med oss. Vår erfaring er imidlertid at begge parter i en eiendomshandel, både kjøper og selger, ønsker å gi så korrekte opplysninger som mulig, slik at det ikke blir konflikt».

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder