PÅ VEI INN: Espen Andresen på vei inn i Drammen tingrett sammen med sin advokat Øystein Storrvik 4. desember i fjor. Foto: VG

Eks-klient vant frem mot terapeut i retten

Drammen tingrett har gitt en tidligere klient og nær medarbeider av terapeuten Espen Andresen i Addictologi Akademiet medhold.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Rettssaken mellom den tidligere addictologi-klienten Terje Müller Karlsen (44) og hans eks-terapeut Espen Andresen (53) gikk i Drammen tingrett før jul.

Saken dreide seg om hvorvidt Karlsen hadde rett på en sameieandel av en enebolig han hevdet at han kjøpte sammen med Andresen i 2012. Huset, som ligger på Åros utenfor Oslo, har siden blitt brukt i Addictologi Akademiets terapi- og kursvirksomhet.

Karlsen hadde overført 900.000 til Andresen ti dager før huskjøpet, men kom aldri med på den endelige kjøpekontrakten. Der stod kun terapeutens navn.

Nå har Drammen tingrett slått fast at Karlsen er elleve prosents medeier i huset, og den tidligere klienten av Andresen har dermed vunnet frem med sitt hovedkrav.

– Det viktigste for meg var å bli trodd på min påstand om investering i dette huset. Jeg er fornøyd med dommen og føler meg også trodd på et mer personlig plan. Det er også viktig for meg, sier Karlsen.

Få oversikt: Les alt om Addictologi-avsløringen her

VANT FREM: Terje Müller Karlsen var Espen Andresens klient i 10 år, samtidig som han jobbet for ham. Foto: VG

«Svært ujevnbyrdig» forhold

Gjennom de to rettsdagene i desember ble det ført en rekke vitner fra både Karlsens og Andresens side. Det de hadde til felles var at de alle hadde vært klienter av Andresen. Det de ikke hadde til felles var at de var henholdsvis nåværende og tidligere klienter – med stikk motsatt syn på Andresen og hans virksomhet.

Karlsens vitner fortalte om hvordan Karlsen systematisk hadde blitt skjelt ut og kuet av Andresen, mens Andresens vitner ikke hadde noe som helst å utsette på hans væremåte og terapimetoder.

TERAPEUTEN: Espen Andresen har i rundt ti år drevet sin terapi- og kursvirksomhet, som har omsatt for over 30 millioner kroner siden 2011. Foto: Hansen, Frode

Dommeren diskuterer ikke dette eller Addictologi Akademiet i rettsavgjørelsen, men skriver: «Retten finner det imidlertid etter bevisførselen ikke tvilsomt at forholdet mellom Karlsen og Andresen har vært svært ujevnbyrdig (...). Rettens vurdering er at dette i stor grad kan forklare deres etterfølgende opptreden, herunder særlig Karlsens tilbakeholdenhet med å hevde sine rettigheter overfor Andresen (...)»

Et annet sted mener dommeren at dette forholdet er med på å forklare hvorfor Karlsen «godtok at hans rettigheter ikke ble nedfelt skriftlig ved kjøpet.»

– Jeg er fornøyd på Terjes vegne, at han ble trodd. Det er godt at retten har tydelig sagt at han har en eierandel i denne eiendommen. Dette kan gjøre ting lettere for ham fremover, sier Åshild Schmidt, Karlsens advokat.

Les også: Torpedodømte kontaktet eks-klienter

«ADDICTHUS»: Dette er eneboligen på Åros utenfor Oslo som var hovedtemaet i Drammen tingrett. Karlsen, eks-klient av Andresen, mener han var med å kjøpe huset i 2012 og det har nå retten slått fast at han var. Foto: Tore Kristiansen

«Uklar og oppkonstruert»

Andresen forklarte overføringen på 900.000 kroner ti dager før huskjøpet for det meste gjaldt nedbetaling av gjeld, og at det øvrige var et privat lån. Dette fant ikke retten troverdig.

«Etter rettens vurdering fremstår Andresens forklaring på dette punktet som uklar og oppkonstruert,» skriver dommeren, som også bemerker at «det ikke ble godtgjort gjennom bevisførselen i saken at noen slik gjeld eksisterte.»

– Jeg synes dommen gir et balansert bilde. Retten gir en eierandel etter et beløp som faktisk var investert, det må vi ta til etterretning. Vi vurderer å anke, men det er også aktuelt å diskutere med motparten om dette kan løses, sier Øystein Storrvik, advokaten til Andresen.

Advokaten forklarer rettens vurdering av klientens forklaring som uklar og oppkonstruert med at det var en økonomisk uoversiktlig sak. Om rettens beskrivelse av relasjonen mellom de to partene som ujevnbyrdig, sier han:

– Som de fremsto i retten, er ujevnbyrdigheten ganske åpenbar, men vi mener de var mer jevnbyrdige den gangen denne transaksjonen ble gjort.

Minidokumentar om terapeuten Espen Andresen og Addictologi Akademiet:

Foreldet krav

Karlsen hadde også stevnet Andresen for å få tilbake 200 000 kroner som han forklarte at han hadde overlevert kontant til terapeuten for at han skulle bli medeier i et selskap Andresen skulle etablere. Selskapet heter i dag FUN Norge og er den delen av virksomheten til Andresen som driver med utdanning innenfor addictologi.

Dette kravet førte ikke frem fordi retten mente kravet var foreldet.

– De øvrige pengekravene som var bygd på den generelle negativiteten rundt mot virksomheten til Andresen, er han frikjent for, sier Storrvik.

Han mener dommen går «begge veier».

– Vi er fornøyd med det, sammenlignet med den ekstremt negative medieomtalen som har vært, sier advokaten.

Begge parter må dekke sine egne saksomkostninger, ifølge dommen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder