- Fisken føler også smerte

Landbruksminister Lars Sponheim er opprørt over at det ble gjort forsøk på drøyt 1,2 millioner fisk i fjor.

ARTIKKELEN ER OVER 17 ÅR GAMMEL

Sponheim er bekymret for den eksplosjonsartede utviklingen: 382000 forsøksdyr i 1999 til nesten 1,3 millioner dyr i 2001, hvorav det meste er fisk. Fra 2000 til 2001 er økningen på hele 150 prosent i bruk av fisk som forsøksdyr.

De nye tallene fra Forsøksdyrutvalget viser at det ikke er mus, rotter og kaniner som er Norges mest populære forsøksdyr. Det er fisken som må gjennomgå det meste av nye kjemikalier, medikamenter og vaksiner. Mens pattedyrene har nok av engasjerte venner, er det få som bryr seg om den mindre tiltrekkende fisken.

Holdningsendring

Men nå får fisken hjelp av selveste landbruksministeren. For Sponheim er fisk og mus likestilt når de brukes i forskningssammenheng.

- Dette er et formidabelt høyt tall som vi må få ned. Det er klart at fisken også føler smerte, og sett fra vår side er det ingen forskjell på om det blir gjort forsøk på fisk eller et pattedyr. Jeg tror nok at folk flest har et annet følelsesmessig forhold til fisk enn til andre dyr. Vi har alle brukt fiskestangen, og derfor aksepterer man lettere fiskens dødskamp og lidelser, sier Sponheim til VG.

I en ny stortingsmelding om dyrevern og dyrehold som nylig er lagt frem, er et av landbruksministerens klare mål å finne alternative metoder til det høye antall dyr som må bøte med livet i det «godes navn».

- Vi må finne nye metoder og få ned tallene uten at det går ut over forskningen. Dette handler også om en holdningsendring, sier Sponheim.

- Lav «Bambi»-faktor

Dyrevernalliansen, som også er representert i Forsøksdyrutvalget, synes det er positivt at landbruksministeren taler fiskens sak.

- Det er ingen tvil om at fisken føler smerte. Den har nerveceller og nervebaner på linje med andre dyr. Problemet er at fisk har lav «Bambi»-faktor. Den er ikke søt, og derfor blir folks omsorgsfølelse ikke like sterk som overfor andre dyr. Utfordringen er å forstå smerten til dyr som ikke virker tiltrekkende. Regnet i forhold til folketall bruker Norge flest forsøksdyr i hele Europa, og det meste er fisk, hevder juridisk rådgiver Live Kleveland Karlsrud i Dyrevernalliansen.

I tillegg til fisken ble det i fjor blant annet gjort forsøk på 30000 mus, 13000 rotter, 2600 fugler, 786 griser, 285 kaniner og 91 hunder i Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder