Seiret til slutt

Fylkeslegen: - Solveig fikk uforsvarlig pleie

ASKER (VG) Solveig Skinnarland fikk uforsvarlig pleie, omsorg og legeoppfølging som pasient på Risenga sykehjem.

Ledelsen refses

Han refser også ledelsen i Norlandia Omsorg for ikke å ta innover seg hovedansvaret for feil og mangler, men at de i stedet har ansvarliggjort personalet.

Helsetilsynet i Akershus konkluderer med at en rekke enkelthendelser som kommer frem i Solveigs dagbok, er brudd på kommunehelsetjenesteloven om forsvarlig tjeneste og på helsepersonelloven om ytelse av forsvarlig helsehjelp.

Skinnarlands nærmeste pårørende, Erling Skinnarland og Sol Storheil, var i går tilbake på Risenga-hjemmet. De opplever fylkeslegens vurdering av Solveig Skinnarlands dagbok som en seier for sannheten - slik den nå avdøde kvinnen opplevde den.

- Hverken kommunen eller Norlandia Omsorg tok Solveigs negative opplevelser helt på alvor. Derfor var det så viktig å få fylkeslegens rapport på bordet, sier Erling Skinnarland til VG.

Det var viktig for Solveig at hennes opplevelser skulle brukes konstruktivt.

- Andre skulle ikke oppleve det samme som henne. Derfor var det viktig å gjøre dagboken kjent for beslutningstagerne og bidra til at omsorgssvikten hun opplevde, må få en konsekvens. Noen må ansvarliggjøres for at et enkeltmenneske har hatt det slik som det hun har beskrevet, mener Erling Skinnarland og Sol Storheil.

Helsetilsynet konkluderer med at Skinnarland ikke direkte døde av den manglende pleien hun fikk på sykehjemmet. Ansvarlig leder for både kvalitetssikring og gransking av Risenga-saken i Asker kommune, Mari Ann Fjærem Le Dantec, ønsker ikke å kommentere fylkeslegens rapport overfor VG.

Hun har ved gjentatte anledninger konkludert med at det er forsvarlig pleie, omsorg og bemanning ved Risenga.

Leder i Norlandia Omsorg, Nina Torp Høisæter, var i går kveld ikke tilgjengelig for kommentar.

PS: De pårørende til den 88 år gamle kvinnen har politianmeldt Asker kommune og Norlandia Omsorg AS.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder