REAGERER: Einar Osnes, hovedverneombud i Utdanningsetaten, kommer med krass kritikk av deler av varselet mot Thorkildsen. Foto: Møller, Mimsy

Hovedverneombud: – Ansatte føler seg misbrukt i varsel mot Thorkildsen

Einar Osnes, hovedverneombud i Utdanningsetaten, reagerer på påstander i varselet mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), og sier flere ansatte ikke kjenner seg igjen i dem.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Flere ledere i Utdanningsetaten har sendt et anonymt varsel til Oslo kommune om skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), der de går de langt i å kritisere byrådens lederstil.

Varslerne reagerer også på håndteringen av et varsel som kom inn i 2014 om skoleleder Astrid Søgnens lederstil, og fryktkultur i etaten. Dagsavisen skrev om varslet tidligere i år. Dette ble undersøkt av kommunen, men raskt lagt bort. Senere har byrådsavdelingen til Thorkildsen igjen åpnet undersøkelser av arbeidsmiljøet i Søgnens etat.

les også

Raymond Johansen skal selv konkludere i varslersaken mot skolebyråden

Varslerne mot Thorkildsen skriver at «Det er en forståelse i hele Utdanningsadministrasjonen at arbeidsmiljøundersøkelsen kun tjener det formålet å kvitte seg med etatsdirektør Astrid Søgnen»

– Jeg synes det er ganske stygt når man uttaler seg på vegne av andre man ikke har snakket med. Utdanningsadministrasjonen består av over 200 mennesker, og jeg har snakket med flere ansatte som sier de ikke har den samme forståelsen av dette, sier hovedverneombud Einar Osnes i Utdanningsetaten til VG.

VARSLET MOT: Anonyme ledere i Utdanningsetaten har sendt inn et omfattende varsel mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

les også

Høyre-topp: Skolebyråd må tre til side mens varslingssak behandles

– Nødvendig med kartlegging

Osnes sier til VG at han har blitt kontaktet av 8–10 personer i etaten om forholdet, som har ulike innvendinger.

– De føler at de er misbrukt i denne saken, sier han.

De som varslet om Thorkildsen reagerer på at det skal settes i gang en ny undersøkelse på bakgrunn av en anonym uttalelse som «allerede er undersøkt og utkvittert for fire år siden». Osnes er uenig:

– Det varslerne da sier, er at Utdanningsadministrasjonen som helhet står bak dem og mener dette. Men jeg opplever at folk kommer til meg og synes det er veldig fint at man får en undersøkelse av forholdene. Enten fordi det er grunnlag for tiltak, eller fordi vi ønsker å komme oss videre, sier Osnes.

Det er konsulentselskapet PWC som skal kartlegge arbeidsmiljøet i etaten. Osnes sier han oppfatter at de skal kartlegge kulturen i etaten, ytringsklima og måten man jobber på.

les også

Starter omstridt kartlegging i Utdanningsetaten–Søgnen skal være bedt om å gå

– Når det har kommet fram så mye i denne saken, så er det absolutt nødvendig at dette blir fullført på en ordentlig og grundig måte. Jeg opplever det mest som en måte å komme videre på når det har vært så mange beskyldninger, sier han.

– Det er da noen som ikke ønsker den kartleggingen, og jeg registrerer det.

– Går løs på varslerne

Kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten vil ikke kommentere kritikken mot de anonyme varslerne.

Det vil heller ikke assisterende direktør Dag Hovdehaugen i Utdanningsetaten, som sier han ikke kjenner varslernes identitet. Patrick Stark, også assisterende direktør, sier han ikke kan forsøke å finne ut hvem de som har varslet anonymt er slik at de kan kommentere kritikken, uten å bryte arbeidsmiljøloven.

– Jeg kan hverken kommentere eller tolke det varslerne anfører. For øvrig stiller jeg meg undrende til at hovedverneombud for alle oss som er ansatt i Osloskolen går løs på varslerne og konkluderer i forhold som angivelig er omtalt i varselet, skriver han i en e-post til VG.

VARSLET MOT: Det kom inn et varsel også mot Astrid Søgnens lederstil i 2014. Varselet ble lagt bort, men det ble senere åpnet nye undersøkelser i saken i år. Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Merkelige tilstander

Hovedverneombud Osnes reagerer også kraftig på hvordan utdanningsetaten har håndtert kommunikasjon rundt konflikten mellom Thorkildsen og Søgnen.

Mandag publiserte NRK en sak om den private stiftelsen Forandringsfabrikken, og hvordan Thorkildsen, som tidligere har jobbet som spesialrådgiver for dem, har brukt tjenester fra sin tidligere arbeidsgiver. Dette var også en del av varselet fra lederne i Utdanningsetaten.

les også

NRK: Utdanningsetaten hevder Inga Marte Thorkildsen ba dem kjøpe tjenester av gamle kolleger

I en e-post til NRK hevder kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten at byråd Inga Marte Thorkildsen ba dem å anskaffe tjenester fra hennes eks-arbeidsgiver, og at dette var juridisk krevende.

– Jeg synes det ikke bare er rart, men kritikkverdig, at en kommunikasjonsdirektør i Utdanningsadministrasjonen begynner å prosedere saken uten at varslingsutvalget har sett på det ordentlig, ved å gå ut i mediene og kommentere varselet, sier Osnes.

les også

Thorkildsen om sms til Oslo-rektor: – Idiotisk formulering

– Jeg går ut ifra at hun har fått tillatelse fra utdanningsdirektøren til å kommentere det nå. Varsler skal behandles i varslingsmottaket, der man skal finne ut om det er hold i dem, og den som er beskyldt skal ha mulighet til å kommentere.

Han kaller det hele rart og uryddig.

– Det er helt merkelige tilstander, avslutter han.

– Ikke kommentert

– Jeg har ikke kommentert varslersaken, skriver kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i en e-post til VG.

Hun forteller at svært mange journalister har spurt etaten om samarbeidet med Forandringsfabrikken.

– Det er ikke opp til meg å vurdere om informasjonen journalister etterspør, stammer fra varselet, skriver hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder