ARBEIDSGIVER: Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Oslo sentrum. Foto: Engmo, David

Fant «uheldige» forhold rundt sexkjøp-suspendert mann: Departement ba om ekstern granskning

Først signerte han for bevilgninger til et underliggende institutt. Så tok den departementsansatte mannen konsulentoppdrag med omfattende reisevirksomhet for instituttet.

 • Gunn Kari Hegvik
 • Rolf J. Widerøe

Artikkelen er over to år gammel

Da en intern revisjon hos Havforskningsinstituttet (HI) avdekket praksisen, sa instituttet opp konsulentavtalen med mannen med øyeblikkelig virkning. Eieren av HI, Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), hyret derfor inn konsulentselskapet Ernst&Young (EY) for å granske seg selv. EY leverte sin rapport til NFD fredag.

les også

Departementsansatt suspendert etter varsel om sex-kjøp

Fikk avtaler av NFD

Som VG skrev onsdag, suspenderte departementet i midten av april en betrodd ansatt, etter at Utenriksdepartementet mottok et varsel om at vedkommende skal ha kjøpt sex på tjenestereiser i blant annet Angola, Myanmar, Sri Lanka og Karibien.

Varselet skal, etter det VG får opplyst, være hele bakgrunnen for at mannen er suspendert.

Mannen sier til VG at han stiller seg uforstående til innholdet i varselet.

Den ansatte i NFD har hatt flere betrodde stillinger i departementet, i tillegg til en rekke internasjonale verv knyttet til sitt fagfelt.

Siden midten av 2000-tallet har han hatt flere avtaler med departementet om å ta på seg konsulentoppdrag for HI. Mannen har hatt adgang til å ta oppdrag for instituttet, tilsvarende 360 timer per år. Dette skal ifølge avtalene foregå i vedkommendes fritid og i ferier.

Departementet sa ja til ordningen med konsulentavtalene, etter at den departementsansatte tidlig på 2000-tallet ble spurt av Norad om å bidra som prosjektleder på et lengre prosjekt innen hans fagområde i Asia.

Det viser flere avtaler mellom departementet og instituttet som VG har fått innsyn i.

les også

VG gransker: ILPI-saken: Milliontilskudd fra UD kan ha vært ulovlig

Nekter å utbetale faktura

Men i fjor tok ordningen slutt:

HI avsluttet avtalen med mannen, og nektet å betale en faktura fra ham på 106 340 kroner.

Sluttrapporten fra en internrevisjon av den delen av instituttet hvor prosjektene i hovedsak er finansiert av Utenriksdepartementet via Norad, tilrådde at avtalen med mannen ble avsluttet.

Rapporten er på 119 sider, men VG har kun fått innsyn i den delen av rapporten hvor den departementsansatte mannen er omtalt - 13 sider.

– Rapporten avdekket at det var folk fra departementet som hadde tillatelse til å ha oppdrag for HI som var av et svært stort omfang. Det mente jeg at ikke var riktig, selv om det juridisk kunne være riktig. Det blir fort en dobbeltrolle når HI, som eies av NFD, har ansatte som har ansvar for bevilgninger hit, og samtidig jobber her, sier direktør ved HI, Sissel Rogne, til VG.

DIREKTØR VED HAVFORSKNINGSINSTITUTTET: Professor Sissel Rogne. Foto: Stian Lysberg Solum

1.5 millioner kroner i konsulenthonorar

Internrevisjonen skriver at «det fremstår som uheldig at (tittel) i NHD signerer avtaler om utbetaling til HI og deretter får utbetalt betydelige beløp for egen reiseaktivitet tilknyttet denne bevilgningen».

Mannen har fakturert instituttet for minst 1,5 millioner kroner i konsulentoppdrag, og fått utbetalt drøyt 1,4 millioner kroner av dette. Det viser VGs gjennomgang av fakturaer mannen har sendt til HI.

Den departementsansatte opplyser til VG at summen fordeler seg på 34 oppdrag utført over en periode på 12 år.

– Det er en ny tid. Det er feil å ha slike avtaler, fordi det kan stilles spørsmål om rollene når han jobber for vårt eierdepartement. Da har han en mulighet til å påvirke prosjekter som han bevilger midler til, og som han utfører prosjekter i selv, sier Rogne.

les også

VG gransker: UD stoppet nye tilskudd til privat selskap i 2015 – inngikk samtidig flere ILPI-avtaler

– Ikke avklart fakta

Til VG sier den departementsansatte at internrevisjonen har konkludert uten å ha fått avklart alle fakta.

– Hadde de tatt kontakt med meg, så hadde de kunne få klarhet i flere forhold. Jeg synes det er veldig synd at HI ikke vil bruke meg mer, sier mannen.

I et notat som han sendte HI som en kommentar til internrevisjonens rapport, skriver han at det konkluderes på dels feil grunnlag, og at han synes det er påfallende at ingen i ledelsen ved instituttet har kontaktet han før det «konkluderes og reageres. Det har gitt en prosess der jeg ikke har blitt gitt mulighet til å forklare meg.»

les også

UD om egen bruk av bistandspenger: «Gjennomgående svakheter»

Vurdere kontroll med bistand

Nærings- og fiskeridepartementet bekrefter at revisjonsrapporten fra HI var bakgrunnen for at de nå har iverksatt gransking av seg selv.

«NFD ble gjennom en internrevisjonsrapport fra HI kjent med at det var behov for å vurdere departementets internkontroll med bistandsoppdrag. Da NFD fikk internrevisjonsrapporten startet vi arbeidet med å få oversikt over forholdene rapporten peker på. NFD engasjerte Ernst & Young for å få forslag til forbedringer av regelverk, prosesser og rutiner», skriver kommunikasjonsdirektør i NFD, Trond Viken, i uttalelsen til VG.

Til Rognes uttalelse om at vedkommendes engasjement kan skape uheldige dobbeltroller, har den departementsansatte følgende kommentar:

– Det er den nye havforskningsdirektørens syn. Hennes forgjenger synes ikke det. Departementsråden synes ikke det. I 12 år var dette en helt ok ordning, som alle syntes var ryddig, sier han til VG.

Les også

 1. Lot hjemkalt ambassadør beholde sikkerhetsklareringen

  Mens andre diplomater har mistet sikkerhetsklareringen etter å ha giftet seg med utenlandske statsborgere, beholdt…
 2. UD holder granskingsrapport av ambassadør hemmelig

  Funnene i UDs egne undersøkelser av den hjemkalte ambassadøren Stig Traavik unntas offentligheten - fordi departementet…
 3. UD ga ambassadøren advarsel – kalte ham hjem først 4 måneder senere

  Én måned etter at UD ble varslet om ambassadør Stig Traaviks hemmelige forhold til en kvinne som fikk tildelt…
 4. ILPI-kontrakt: Trolig grovt brudd – også på norsk lov

  UDs ILPI-tilskudd var trolig brudd på både norsk og internasjonal lov, ifølge flere eksperter.
 5. Slik fikk ILPI kjernevåpen-pengene fra UD

  En e-post fra desember 2010 viser at ILPI AS fikk råd fra UD om hvordan de best kunne lykkes med sin millionsøknad – før…

Mer om

 1. Norad
 2. Nærings- og fiskeridepartementet
 3. Havforskningsinstituttet

Flere artikler

 1. Knusende kritikk av Nærings- og fiskeridepartementet: «Har regler, men følger dem ikke»

 2. Departementsansatt suspendert etter varsel om sex-kjøp

 3. Seksjonsleder mener han ble motarbeidet av ledelsen da han varslet

 4. Kunstig intelligens varslet om det nye coronaviruset

 5. Ingen løsning på bompengekrisen: Frp sier ja, Venstre blånekter

Fra andre aviser

 1. – En bistands­organisasjon ville aldri gått med på en slik avtale

  Bergens Tidende
 2. Polske arbeidere ble leid inn for å sveise fregatten – manglet godkjenning

  Bergens Tidende
 3. Ein varslar skulda fem kommunetoppar for korrupsjon, lovbrot og maktmisbruk. Kor ille stod det til i Jondal?

  Bergens Tidende
 4. Direktoratet lot PwC-partner lede arbeidet med prestisjeprosjekt. Så fikk selskapet kontrakt verdt 75 mill.

  Aftenposten
 5. – Jeg blir veldig irritert på frykten for det emosjonelle

  Aftenposten
 6. Jehovas vitner samlet overgrepshistorier – delte ikke med politiet

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no