Norge får FN-kritikk for bruk av elektrosjokkbehandling

Norge får kritikk av FNs menneskerettighetskomité for å bruke elektrosjokkbehandling uten at pasienten har gitt samtykke.

innenriks.vaktsjef@ntb.no
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL
les også

VG avslører: Ga elektrosjokk 166 ganger uten pasientenes godkjenning

I en rapport skriver komiteen at den er bekymret for omstendighetene rundt bruken av behandlingen ved psykiatriske institusjoner i Norge. Videre heter det at omfanget av behandlingen er uklart, at den styres av retningslinjer og ikke et lovverk, skriver Aftenposten. Komiteen legger også vekt på at det ikke stilles krav til at flere fagfolk må vurdere pasienten før metoden tas i bruk.

les også

Høie om elektrosjokk uten samtykke: Tallet er for høyt

– Det er et helt grunnleggende krav i rettsstaten at inngrep overfor den enkelte har grunnlag i loven. Det er derfor veldig alvorlig at denne formen for tvangsbehandling, som er svært inngripende overfor den det gjelder og kan ha irreversible virkninger, praktiseres uten lovgrunnlag, mener Petter Willie, direktør ved Nasjonalt institutt for menneskerettigheter.

les også

Klinikksjefer: Trenger tydeligere lovverk og nasjonal elektrosjokk-oversikt

Bruk av elektrosjokkbehandling (ECT) i Norge kan foregå frivillig ved at pasienten gir samtykke. Institusjonene har brukt «nødrett» som grunnlag for å utføre behandlingen – som kun skal brukes når liv står på spill.

les også

Vil ha klarere lov om elektrosjokk

Pluss content

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger ser alvorlig på saken.

– Nødrett gir bare hjemmel til å handle i akutte situasjoner der fare ikke kan avverges på andre måter. Vi ser at ECT utføres ved tvang over lengre tid selv om situasjonen ikke lenger fremstår som akutt. Nødrettsbestemmelsen gir ikke hjemmel til dette, sier Falkanger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder