BER HORNE RYDDE OPP: SV og Arbeiderpartiet krever handling fra barne- og likestillingsminister Solveig Horne etter VG-avsløring.
BER HORNE RYDDE OPP: SV og Arbeiderpartiet krever handling fra barne- og likestillingsminister Solveig Horne etter VG-avsløring. Foto: Gøran Bohlin

Krever svar fra Horne etter VG-avsløring

INNENRIKS

Søndag avslørte VG at flere titalls ansatte i barnevernet selger privat barnevern på si. Nå krever SV og Arbeiderpartiet umiddelbar handling fra barne- og likestillingsministeren.

Publisert: Oppdatert: 29.05.18 08:40

– For de barn og foreldre dette gjelder, er dette helt uholdbart. Her har regjeringen forsømt seg grovt, sier Kari Henriksen (Ap) i Familie- og kulturkomiteen.

En kartlegging VG har gjort viser at minst 59 personer selger private barnevernstjenester - samtidig som de er ansatt i det offentlige barnevernet. 21 av disse har solgt barnevernstjenester til samme kommune eller område som de jobber i.

I etterkant av VGs sak har Bufdir gjort en egen gjennomgang. Les saken her: - Det er ingen dobbeltroller i statlig barnevern.

Det betyr at enkeltpersoner kan sitte på begge sider av bordet når kontrakter skal inngås og offentlige penger fordeles.

Mandag har SV sendt et brev til barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Her krever de at hun møter opp til en redegjørelse i Stortinget.

– Nok er nok, nå må saken opp i Stortinget. Vi trenger den politiske ledelsen på banen. Vi må få avklart dobbeltrollene i barnvernet, sier Freddy André Øvstegård (SV), i Familie og kulturkomiteen.

Mener regjeringen er bakpå

Han får støtte av Arbeiderpartiets Kari Henriksen.

– Dette er svært alvorlig. Jeg forventer at statsråden kommer til Stortinget for å redegjøre grundig for situasjonen i barnevernet, når det ikke finnes noen samlet offentlig oversikt over dobbeltroller, som VG har vist, sier hun.

I oktober i fjor skrev VG om en privat barnevernsaktør som jobbet for den offentlige barnevernsvakten, samtidig som han solgte barnevernstjenester for flere millioner kroner i samme område.

Noen uker senere sendte Solveig Horne et brev til alle landets kommuner, der hun presiserte hva kommunene kan overlate til private. Dette var ikke nok, mener Henriksen.

Les mer: - Brevet er et symbol på total handlingslammelse

– Regjeringen har prioritert privatisering og senket oppmerksomheten knyttet til disse utfordringene. At ikke ministeren selv sørget for en slik gjennomgang sist saken var oppe i VG viser en regjering som er bakpå, sier hun.

Vil ha full gjennomgang

Konfrontert med VGs granskning viste Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) søndag til at de ønsker å opprette et register for å få bedre kontroll over ansattes private eierinteresser.

Dette holder ikke, mener Freddy Øvstegård (SV).

– Vi må vite hva de forholdene VG har avdekket har å si for vurderingen av barnevernsbarn. SVs mening er klar, kommersielle aktører har ikke noe i barnevernet å gjøre, sier han.

Har du tips? Kontakt VGs journalister her.

Også Arbeiderpartiet mener Horne nå må handle raskt:

– Problemstillingen er ikke ny. Vi har lignende erfaringer fra helsetjenesten, der privatisering førte til at leger satt på begge sider av bordet. Det er en alvorlig svikt som må rettes opp fort. Vi ser at regjeringen ønsker å fortsette å privatisere barnevernet, men så lenge man ikke sørger for at slike fallgruver elimineres er dette bekymringsverdig, mener Henriksen.

– Har tatt tak i problemet

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne påpeker at det ikke er noe generelt forbud mot at ansatte i barnevernet samtidig har en tilknytning til en privat aktør som tilbyr tjenester til barnevernet.

Samtidig understreker hun at det er uakseptabelt med en rolleblanding, der en ansatt i barnevernet sitter på begge sider av bordet.

«Dette er en problemstilling vi har tatt tak i. Blant annet har vi sendt et brev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om utfordringer rundt private aktører i barnevernet. Jeg forventer at Bufdir følger opp dette, og spørsmål om habilitet og dobbeltroller. Også kommunene har et ansvar for at det ikke oppstår inhabilitet eller uheldig rolleblanding», skriver hun i en e-post via en av sine rådgivere.

Her kan du lese mer om