MISTER KOMPETANSE: – Vi må unngå at det blir slik at vi mister kompetanse til et særorgan, som så må ut og bistå oss og de andre distriktene fordi vi har mistet denne kompetansen, sier Hans Sverre Sjøvold. Foto: Frode Hansen, VG

Oslo-politimester: Frykter at etterforskning svekkes

Kripos var blant høstens budsjettvinnere. Nå frykter Oslos politimester følgene av at Kripos utvider mens politiet står midt i en omorganisering.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL
les også

Budsjettforliket: 55 millioner øremerkes etterforskning av vold og overgrep

– En slik utvikling får i verste fall konsekvenser for politidistriktenes evne til å etterforske krevende saker, sier Oslos politimester, Hans Sverre Sjøvold, til VG.

At Stortinget ifjor høst ga Kripos 35 ekstra millioner i øremerkede midler, har skapt debatt i politiet. Nylig gikk lederen for seksjonen som etterforsker seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt, Kari-Janne Lid, ut i bladet Politiforum og uttrykte bekymring for å miste kritisk kompetanse når Kripos styrkes samtidig som antallet overgrepssaker i distriktene øker.

Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold ber nå om en prinsipiell debatt om fremtidens politi. Han ber politikerne være tydelige på hva de ønsker med politireformen.

– Kripos fortjener alle pengene de kan få. Men det er viktig å se på fordeling til distriktene, spesielt sett i lys av reformen vi står midt inne i. Vi må ikke komme dit at styrking av særorganer fører til ansettelser av kritisk kompetanse som rekrutteres fra politidistriktene, sier Sjøvold.

Stortinget bekymret

Det var i budsjettforhandlingene i høst at Kripos fikk 35 ekstra millioner i øremerkede midler til deres seksjon for seksuallovbrudd. De tolv politidistriktene fikk på sin side til sammen 20 millioner kroner til vold mot barn.

Allerede da var flertallet i Justiskomiteen på Stortinget opptatt av at de øremerkede midlene til Kripos ikke måtte føre til kompetanseflukt fra distriktene.

Sjøvold er også opptatt av dette.

– Dette handler ikke om bevilgningen til én seksjon i Kripos, men om hvordan vi rigger hele politiet. Hvis ekstra midler til særorganer fører til at politidistriktene mister spisskompetanse på prioriterte områder, så er det et problem.

15 NYE: Denne uke søkte Kripos etter 15 nye etterforskere som skal arbeide mot vold mot barn. De nye stillingene er et resultat av de øremerkede midlene de fikk i statsbudsjettet. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Kan flyttes ut fra Kripos

KrF var blant partiene som kjempet hardt for ekstramidlene til Kripos. De mener ennå at midlene er viktige.

– Mens antall anmeldelser landet over totalt sett går ned, ser vi at det øker voldsomt på feltet seksuallovbrodd. Spesielt internettrelatert kriminalitet mot barn. Det er helt avgjørende at vi klarer å avdekke og etterforske langt flere overgrepssaker mot barn, sier Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius (KrF). Hun er vara for partiets nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som er i pappapermisjon.

KAN FLYTTES: KrF var blant pådriverne for ekstramidler til Kripos. Nå åpner Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius for at midlene med tiden kan flyttes ut i distriktene. Foto: Privat

Hun åpner imidlertid for at dette er kompetanse som skal flyttes ut fra Kripos.

– Per nå er det Kripos som er best kompetanse på internettrelaterte overgrep, men på sikt kan det være hensiktsmessig å flytte dette ut i distriktene, sier hun.

les også

Politiet: Janne Jemtland ble drept hjemme

– Underlig tildeling

– Politireformens uttalte mål er at det faglige tyngdepunktet skal ligge i det enkelte politidistrikt. Meningen er at en del av bistanden man tidligere fikk fra sentralt hold, nå skal bygges opp lokalt. Da er det underlig at Stortinget tildeler et særorgan 35 millioner for å jobbe med det som distriktene skal ha ansvar for, hvis ikke distriktene styrkes tilsvarende, sier Sjøvold, og fortsetter:

– Vi må unngå at det blir slik at vi mister kompetanse til et særorgan, som så må ut og bistå oss og de andre distriktene fordi vi har mistet denne kompetansen.

les også

Minst 30 nordmenn med i overgrepsforum

Sjøvold understreker at kritikken ikke er rettet mot Kripos, men at han ønsker debatt om ansvarsfordeling mellom politidistriktene og særorganene, for å få den utviklingen av politiet som reformen legger opp til.

– Et av hovedpoengene med store politidistrikter er at de skal kunne etterforske sine egne saker. Mitt håp er at politikerne trekker tydeligere linjer mellom hva politidistriktene skal ha ansvar for, og hva som er særorganenes ansvar.

– Flest saker i distriktene

Denne uken møttes landets politimestere og sjefene for særorganene i politiets nasjonale ledergruppe. Et av temaene var nettopp fordelingen av ressurser mellom distrikter og særorganer, forteller politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad.

– Dette er en aktuell diskusjon. Føringer fra politikerne kommer sammen med pengene de tildeler fra år til år, og vi er godt vant med å balansere kravene til distriktene versus særorganene, sier han.

Han ønsker ikke kritisere tildelingen av midlene Kripos har fått.

– Spesielt de mindre politidistriktene er avhengig av at Kripos har spisskompetanse på overgrep på nett. Samtidig må politikerne huske at den store porteføljen av disse sakene ligger ute i distriktene. Det er viktig at distriktene får ressurser til disse fagfeltene, like mye som at Kripos får det, sier Songstad.

IKKE BEKYMRET: Politidirektør Odd Reidar Humlegård mener distriktene har fått mye, både av ansatte og utstyr. Foto: Mikalsen, Helge

POD-direktør: Distriktene styrket

Politidirektør Odd Reidar Humlegård er ikke enig med kritikken fra Sjøvold.

De siste fem årene har politidistriktene blitt styrket med 1482 politistillinger. Særorganene har blitt styrket med 128, skriver han i en epost til VG.

– For 2018 er politiet tildelt ytterligere 350 stillinger som skal fordeles. De aller fleste av disse stillingene vil gå til politidistriktene – også i år, skriver han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder