VIL STRAMME INN: Ap-nestleder Hadia Tajik sier Ap vil begrense bruken av innleie i alle bransjer, ikke bare bygg og anlegg. Foto: Hallgeir Vågenes

Nå angriper Ap innleie i alle bransjer

Ap vil sterkt begrense innleie i alle bransjer i hele Norge. - Vår erfaring fra bygg og anlegg tilsier at vi må innføre krav om landsomfattende tariffavtaler for innleie i alle bransjer, for å hindre at de useriøse aktørene får festet grepet også der, sier nestleder Hadia Tajik.

Hun sier Ap vil fremme et forslag allerede til uken, i forbindelse med at Stortingets arbeids- og sosialkomite behandler flere arbeidslivssaker.

– Oppryddingsaksjon

– Vi ønske å invitere Stortinget til en oppryddingsaksjon for norsk arbeidsliv, slik at det bare er seriøse aktører som får drive med innleie i Norge. Dette vil bety en kraftig innstramming i adgangen til å leie inn arbeidskraft.

– Så dere vil ikke forby alle?

– Ikke seriøse aktører som har landsomfattende tariffavtale med fagforening. Vi avgrenser innleie til de som forholder seg til de reglene som gjelder i arbeidslivet.

– Men bedriftene må kunne få formidlet vikarer når de har behov for det?

les også

Slik skal arbeidsministeren stanse uønsket innleie

– Ja, det vil selvsagt fortsatt være åpning for å fylle opp ordinære vikariater, når noen er borte en tid fra jobben. Vårt forslag til ny regulering vil også åpne for at en bedrift kan hente inn arbeidskraft for å ta en topp, men det må avgrenses så ikke innleie blir normalen på virksomheten eller i arbeidslivet.

– Sprer seg til andre bransjer

Ap har frem til i dag hatt en politikk på dette feltet hvor de har gått inn for et midlertidig forbud mot innleie innen bygg og anlegg i Oslo-fjordområdet.

– Det er der man sliter med stor andel innleie og mange useriøse aktører: Hvorfor utvide til alle bransjer og hele landet?

– Vi avgrenset oss til det fordi det var der problemet var størst. Et slikt midlertidig forbud er fortsatt noe vi mener er nødvendig, men for å klare å skape flertall ser vi at vi må forme nye løsninger. Og vi ser nå tendenser til at det sprer seg til andre bransjer: Blant annet innen helse og omsorg, hvor vi har fått flere tilbakemeldinger som forteller oss at innleie begynner å bli et problem også der, sier hun og legger til:

les også

Trenger faste jobber i byggebransjen

– Da utfordringen kom innen bygg og anlegg, tok vi det ikke tidlig nok på alvor. Når vi nå ser at det sprer seg til andre bransjer, ønsker vi å være føre var og innføre et forbud, som i all hovedsak avgrenser innleie til seriøse selskaper som har landsomfattende tariffavtale.

Angriper regjeringen

Tajik sier deres forslag kommer som følge av at de opplever at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er for passiv og ikke gjør nok for å bekjempe ulovlig innleie.

les også

VG-tema: #detnyearbeidslivet: Knallhard kamp for å få lønn fra bemanningsbyrå

– Vi opplever at regjeringen ikke ser hvor alvorlig situasjonen er. Derfor fremmer vi også krav om at Arbeidstilsynet skal få mulighet til rask reaksjon for å stanse ulovlig innleie. I tillegg vil vi fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og stoppe regjeringens forslag om at bemanningsbransjen skal få en eksklusiv rett til å ansette midlertidig. Dette vil styrke arbeidsfolks posisjon, samtidig som arbeidslivets behov for vikariater og reelle midlertidige oppdrag, blir ivaretatt.

Rask avklaring

Ap legger opp til meget rask avklaring.

– Det ligger flere saker i arbeids- og sosialkomiteen, som snarlig vil bli behandlet og vi vil fremme forslaget om innleie i forbindelse med en innstilling førstkommende tirsdag.

les også

Unge i jobbtrøbbel: Dette er jobbene som forsvinner

Hun sier deres forslag vil kunne ha en annen effekt.

– De fleste er bekymret over at useriøse aktører kommer inn i stadig flere sektorer. En viktig årsak til det, er at organisasjonsgraden er lav. Ved å avgrense innleie til seriøse selskaper med landsomfattende tariffavtaler, så vil det kunne bidra økt organisering. Vi er svært bekymret over at organisasjonsgraden blant arbeidstakerne nå er kommet under 50 prosent, sier hun.

Hauglie slår tilbake

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er faglig veldig uenig.

– Hadia Tajik og Ap vil proppe medisiner i en pasient som ikke er syk. Det kan ha uheldige bivirkninger. Eller sagt med andre ord: Aps forslag forutsetter at bruken av innleie nærmest eksploderer i alle bransjer og over hele landet. Men det er feil. Innleie er først og fremst et problem i bygg- og anleggsbransjen i Oslo og Akershus. Kun om lag 1,5 prosent av alle årsverk utføres av innleide fra bemanningsforetak. Da er det der vi må sette inn støtet, sier hun.

les også

Trygdeoppgjøret: - Vi er selvsagt skuffet

– Regjeringen foreslår derfor flere nye tiltak som sikrer arbeidstakerne mer forutsigbarhet og ryddige forhold, og som skal få ned bruken av innleie innen bygg og anlegg: En definisjon i loven av hva fast ansettelse innebærer, krav om forutsigbarhet for når arbeidet skal utføres, og krav om at virksomheter som ønsker å inngå lokale avtaler om innleie til bygge- og anleggsvirksomhet, må være bundet av landsomfattende tariffavtale inngått med en fagforening med innstillingsrett.

Hun sier forslaget fra Ap stikker kjepper i hjulene på alle de seriøse bedriftene som ikke har landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, og som i perioder har behov for å leie inn ekstra arbeidskraft.

les også

Ny regel for vaskehjelp skal hindre svart arbeid

– I omstillingen Norge er inne i er det viktig at bedriftene har tilgang på tilstrekkelig kompetent arbeidskraft. Aps politikk kan gjøre det vanskeligere å drive business her i landet, som igjen kan gi tap av arbeidsplasser. Nå er det på tide at Ap slutter å legge hindringer i veien for det private næringslivet. Vi trenger flere i jobb, ikke færre, sier hun og legger til:

– Jeg noterer at Ap vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, men partiet må slutte å late som om bruken av midlertidige ansettelser øker. Bruken er omtrent uendret.

NHO advarer

I NHO advarer de.

– Jeg vil sterkt oppfordre Ap til ikke å få tunnelsyn i denne saken. For å opprettholde arbeidsplasser og produsere varer og tjenester er norske bedrifter avhengig av å kunne ta inn ekstra hender og hoder, blant annet for å ta unna arbeidstopper, sier Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO:

– Hvis bedriften har et behov for å leie inn ekstra personell for å kunne gjennomføre en stor industrikontrakt, må de ha tilgang på kompetent arbeidskraft. Bemanningsbyråene sørger for at de klarer å dekke opp dette behovet. Det er begrenset hvor mange sveisere som er tilgjengelig for eksempel i Stord, for gjennomføringen av Åsta Hansteen-prosjektet. Dette bidrar faktisk til å beholde arbeidsplasser i distriktene.

Hun sier regjeringen har foreslått tiltak som er målrettede og som er egnet til å rydde opp i bygg- og anleggsbransjen.

– Det er stor enighet om at det er nødvendig å iverksette tiltak her. Vi vil imidlertid advare mot å gå lenger enn det som er nødvendig. Det vil fort skape nye utfordringer. Allerede har vi fått tilbakemeldinger fra bedrifter som opplever at krav om landsomfattende tariffavtale er krevende for dem. Selv om NHO støtter et hevet avtalenivå for innleie innenfor bygg- og anlegg, vil vi minne om at for noen av våre bedrifter oppleves forslaget utfordrende. Vi har fått flere henvendelser fra bedrifter som opplever at det kommer krav fra de ansatte om at de skal kompenseres for kostnader knyttet til å bli organisert, og kanskje er det heller ikke ønskelig å organisere seg:

– Mange bedrifter står derfor uten muligheten til innleie etter den foreslåtte endringen og vi må derfor ikke trekke dette virkemiddelet lenger enn nødvendig.

Det er også verdt å merke seg at det er arbeidstakerne som må kreve tariffavtale. Det er en feilslutning å si at bedrifter uten tariffavtale er ensbetydende med at man er en useriøs bedrift.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder