GÅR HARDT UT: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er sterkt misfornøyd med stortingsflertallets krav om både fysisk aktivitet og lærernorm i skolen. Fredag gikk han tidlig fra jobben i Kunnskapsdepartementet for å hente sønnen Ellef (11 md.) i barnehagen. Foto: Helge Mikalsen VG

Røe Isaksen om daglig trimtime: Elendig forberedt og en overstyring av lærerne

Torbjørn Røe Isaksen (H) synes stortings-kravet om en times daglig fysisk aktivitet er altfor dårlig forberedt. Samtidig frykter han at lærernormen blir svært vanskelig å bemanne med kvalifiserte lærere.

Artikkelen er over to år gammel

Kunnskapsministeren hadde såvidt rukket å avslutte pappapermen sin for en uke siden, før han fikk to skole-beslutninger fra Stortinget i fanget – to beslutninger han egentlig er sterk motstander av.

Budsjettforliket om lærernorm – at alle skoler ikke skal ha mer enn 16 elever pr. lærer på barnetrinnet og 21 elever på ungdomstrinnet, har han argumentert mot i flere år.

Flertallsinnstillingen fra Stortingets helse- og omsorgskomité (!) om trim eller fysisk aktivitet minst en time daglig for landets drøye 600.000 elever fra 1. til 10. klasse, er han en like sterk motstander av.

I dette intervjuet med VG er Røe Isaksen helt åpen om hvor feilslått Stortinget er i ferd med å konkludere i begge de to viktige skolesakene.

Les mer: På denne skolen har elevene fysisk aktivitet daglig

– Hvordan er det å komme tilbake fra pappapermisjon – til en jobbtilværelse der såpass store ting er bestemt – på tvers av din grunnholdning?

– Hehehe. Det har vært helt greit, men du har rett i at jeg mener at flere av disse sakene er lite gjennomtenkte og i verste fall kan føre til en ganske dramatisk overstyring av skolene og lærerne.

FORNØYD MED VIKAREN: Henrik Asheim fungerte som kunnskapsminister mens Torbjørn Røe Isaksen hadde pappapermisjon. Vikaren gjorde en strålende jobb, synes Røe Isaksen – selv om Asheim innførte en egen arbeidsstil på kontoret. Foto: Jørgen Braastad VG

– Hvordan tenker du som fagstatsråd at fysisk aktivitet kan organiseres en time daglig – og kombineres med andre fag?

– Det er jo en klar og direkte overstyring av lærerne fra de samme partiene som hevder at det er for mye styring i skolen. Det henger ikke på greip. Det flertallet tilsynelatende ber om, er at for eksempel 10.-klassinger og deres lærere i månedene før tentamen, skal måtte bruke norsk eller mattetimer til fysisk aktivitet i stedet for å repetere stoff til eksamen. Jeg lurer på om flertallet har tenkt godt nok gjennom det de ber om.

Har KrF tiltatt seg en for stor rolle i skolepolitikken ved å skaffe flertall for både lærernorm og en trimtime daglig – som statsråden egentlig er mot?

– KrF må selve velge sine politiske slag, men vi vil fortsatt søke et godt samarbeid med dem som i forrige periode. Når det er sagt, er jo partiet bundet av budsjettavtalene. Det er vel kanskje derfor de ikke ser for seg at en times fysisk aktivitet hver dag skal koste særlig med penger.

– Klarte du å holde deg borte fra prosessene med budsjett, lærernorm og trimtime i skolen mens du hadde pappapermisjon?

– Det var ikke lett, men jeg var fast bestemt på å være fullt og helt til stede med Ellef på 11 måneder og resten av familien. Akkurat under budsjettforhandlingene fyrte jeg nok av gårde noen tekstmeldinger, men bortsett fra det var det helt fint å la Henrik (Asheim – journ anmerkn.) skjøtte jobben. Og det gjorde han jo helt strålende!

– Kan prosessene med fysisk aktivitet og lærernorm fjerne fokuset fra tidlig innsats og kvalitet i skolen, som du og Høyre brenner for?

– Flere lærere for de minste barna kan bidra til å oppnå regjeringens mål om tidlig innsats og bedre oppfølging av dem som faller utenfor. Problemet er jo at nesten alle pengene og lærerne vil komme til de store byene med en lærernorm. Oslo vil få 700 lærere, Finnmark knapt en håndfull. Så det vil i verste fall forsterke forskjellene i skolen ytterligere.

UKESLUTT: Torbjørn Røe Isaksen forlater de storslåtte lokalene til Kunnskapsdepartementet i Kirkegata etter første uke på jobb etter pappapermisjonen. Foto: Helge Mikalsen VG

– Når det gjelder fysisk aktivitet vil flertallet pålegge fysisk aktivitet uten å legge til noen ekstra timer, med andre ord må de ta timer fra fagene. Problemet med fysisk innsats er nok ikke de minste barna. Alle oppegående lærere vet at små barn må bevege seg. Det bør også ungdommer, men det er mye vanskeligere å lage en fagtime i musikk med fysisk aktivitet for 15-åringer.

– Burde Stortinget og helsekomiteen egentlig startet med seg selv og innført en time fysisk aktivitet daglig?

– Det er rart at de samme partiene som snakker om at lærerne overstyres, nå har helsepolitikere som vedtar noe Utdanningsforbundet mener er direkte «i strid med lærernes metodefrihet». De burde kanskje tatt seg en times gåtur for å klarne hodet og snakke med folk i sektor før de gjorde vedtaket.

– Hva tenker du om lærerrekruttering i årene fremover i lys av lærernorm-forliket og kompetanse- og karakterkravene til nåværende og kommende lærere?

– Det kommer til å bli ekstremt vanskelig. Sannheten er at disse lærerne har vi ikke i dag. Oslo skal ansette 700 nye lærere alene for å oppfylle normen, og det kommer i tillegg til de lærerne de må ansette bare for å opprettholde dagens gruppestørrelser når det blir flere elever. Jeg frykter at storbyene, som får nesten alle lærernorm-pengene, skal rekruttere lærere fra for eksempel Nord-Norge hvor det allerede er lærermangel. Men jeg skal selvfølgelig holde meg til budsjettavtalen og legge frem det Stortinget ber om.

– Hvor bekymret er du for om man klarer å bemanne lærernormen med kvalifiserte lærere?

Ja, jeg er reelt bekymret. Vi skal lage nye beregninger og regnestykker, men sjansen er veldig stor for at vi både får flere ukvalifiserte lærere og for at storbyene vil lokke lærere vekk fra bygdene. 170 kommuner får trolig ikke en eneste ny lærerstilling. Mange av disse kommunene hadde trengt ekstra hjelp fra staten.

– Har du og regjeringen har mistet litt av styringen i skolepolitikken – med det som har skjedd de siste ukene?

– Nei, for hovedlinjene våre ligger fortsatt fast. I et budsjettforlik må vi også gi seire til andre partier. Samtidig viser saken om fysisk aktivitet at Stortinget ofte ber om mindre styring av skolen, men så i neste øyeblikk gis skolen flere oppgaver, attpåtil uten å tilføre nye penger.

– Hvor innstilt er du på å fortsatt være kunnskapsminister etter de kommende rokeringene i regjeringen?

– Å møte barn, ungdom, lærere og foreldre over hele landet er nok blant regjeringens morsomste jobber. Ingenting galt om kommunene, men det er finere å møte 20 engasjerte, blide barn enn 20 ansatte i kommunen på et møterom. Men jeg er innstilt på å gjøre det sjefen ber meg om å gjøre. Jeg har lært av mine lærerforeldre at man skal gjøre som sjefen sier.

PS! Røe Isaksen understreker i en epost til VG at han ...«selvfølgelig skal følge opp Stortingets vedtak selv om jeg er uenig.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder