VIL FJERNE KONTANTSTØTTEN: Ap-kamerater samlet på Løvebakken utenfor Stortinget til felles kamp mot kontantstøtten. Fra venstre: Masud Gharakhani i Stortingets familiekomité, byrådsleder Raymond Johansen i Oslo og Siri Gåsemyr Staalesen i Stortingets kommunalkomité. Foto: Mattis Sandblad, VG

Ap gjør nytt forsøk på å vrake kontantstøtten

Byrådsleder Raymond Johansen og Ap på Stortinget prøver på nytt å starte forsøk med å vrake kontantstøtten til fordel for barnehageplasser og arbeidstrening.

 • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over to år gammel

Sist han forsøkte, fikk byrådslederen tvert nei fra regjeringen og kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Om lag 5000 barn i barnehagealder går ikke i barnehage – bare i Oslo. Mange av dem tilhører familier som mottar 7500 skattefrie kroner pr. barn hver måned – i kontantstøtte.

Noen av barna har problemer med å forstå- og gjøre seg forstått på norsk den dagen de begynner på skolen. Lærere og rektorer ser det ofte raskt. En del av disse elevene vil ofte kreve særskilt norskopplæring, noen spesialundervisning, noen klarer aldri å fullføre skoleløpet.

Les også: Listhaug åpnet for å vrake kontantstøtten

To milliarder årlig

Nå roper byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo varsku på vegne av disse barna – og mødrene. Han mener det er for ille at en kontantstøtte som ble innført da Norge manglet barnehageplasser, fortsatt blir utbetalt som totalt nærmere to milliarder kroner i året.

Samtidig innrømmer regjeringen ved Barne- og likestillingsdepartementet i et svar til stortingsrepresentant Masud Gharakhani at økningen i satsene for kontantstøtte har ført til at mødre med barn i kontantstøttealder jobber mindre enn hva de ville ha gjort uten satsøkningen.

Dette er i tråd funnene i en egen NAV-analyse om temaet fra 2014.

Venstre vendte KrF ryggen: Vil fjerne kontantstøtten

– Vi har store utfordringer i integreringsarbeidet i Oslo. Forskningsrapport etter forskningsrapport fastslår at kontantstøtten er et hinder for at mødre kvalifiserer seg til arbeidslivet. I Oslo er det krevende å klare seg på en inntekt. Vi ser en hel rekke kostnader – både menneskelige og økonomiske som følge av at staten finansierer en kortsiktig fattigdomsfelle. Mange elever begynner på skolen uten å kunne norsk. Da starter du med et enormt minus fra dag én, sier byrådslederen i hovedstaden.

Les mer: Økte kontantstøtten til 7500 kroner

– Ap burde gått lenger

Han har vært både partisekretær i Arbeiderpartiet og statssekretær i UD da Ap selv hadde regjeringsmakt – uten å fjerne kontantstøtten.

FRA DRAMMEN: Masud Gharakhani (Ap) mener kontantstøtten holder altfor mange damer borte fra arbeidslivet – og barn borte fra barnehagene i hjembyen Drammen. Der har 21 prosent av befolkningen innvandrerbakgrunn. Foto: Fredrik Solstad VG

– Har Ap pushet hardt nok på for å fjerne kontantstøtten? Dere har jo selv sittet åtte år i regjering etter at den ble innført?

– For min egen del kan jeg si at vi burde ha gått lenger i årene i regjering. Senterpartiet var harde tilhengere av kontantstøtte, men vi burde ha gått lenger, svarer Johansen.

VG mener: Gravlegg kontantstøtten

Han møter partifellene og stortingsrepresentantene Masud Gharakhani og Siri Gåsemyr Staalesen på Stortinget. De to vil forsøke å etablere et stortingsflertall som gir Oslo anledning til å prøve ut en bydel uten kontantstøtte.

Gharakhani er fra Drammen, som har en stor andel familier med innvandrerbakgrunn. Han ser på nært hold mødre og barn som han mener burde ha vært på vei til jobb og barnehage – fremfor å holde seg hjemme på kjøkkenet med kontantstøtte.

Alternativ til arbeidsinntekt

– Legg sammen kontantstøtten, barnetrygden og engangsstønaden. Totalbeløpet er for noen mødre dessverre et alternativ til arbeidsinntekt, sier Gharakani.

Til sammen utgjør de tre støttesummene for en barnefamilie med ett barn – 163.000 kroner på ett år.

– Blant en del innvandrerfamilier får man barn ganske tett. Ved å heve taksten til 7500 kroner fra 6000 kroner i måneden fra 1. august i år, blir det mindre attraktivt for en del flerbarnsfamilier med barnehage og jobb for mor, supplerer Raymond Johansen.

Få med deg: Venstre-varsel i 2014: Skrot hele kontantstøtten

Gharakhani ser det samme i sin hjemby.

– Også i Drammen ser vi at kontantstøtten er en fattigdomsfelle. Den fører til at bare en av foreldrene er i arbeid og at barna holdes hjemme fremfor å gå i barnehage.

De tre Ap-politikerne lurer egentlig på hva regjeringen trenger av mer dokumentasjon for å starte utfasingen av kontantstøtten.

– Henger ikke på greip

– En tilleggsdimensjon er likestilling. Hvis de jentene som mottar kontantstøtte skal kunne ta frie valg, så må de skaffe seg egen inntekt. Derfor er kontantstøtten også en likestillingsfelle. Det er det største hinderet samfunnet har for å integrere disse damene, sier Siri Gåsemyr Staalesen.

KONTANTSTØTTE-MINISTER: Solveig Horne er barne- og likestillingsminister og har ansvar for kontantstøtteloven. Foto: Gøran Bohlin VG

– Er det ikke vel drastisk å ta fra mottagerne av kontantstøtte 7500 kroner pr. barn nærmest over natten?

– Vi må ha ordninger som sikrer at de familiene vi snakker om får overført disse pengene til arbeidsopplæring og gratis barnehageplasser. Poenget er at barna må få muligheten til å lære seg godt norsk før de begynner på skolen – slik de kan hvis de går i barnehagen og mødrene lærer seg norsk og kan kvalifisere seg for arbeidslivet. Staten bør vri kontantstøtten over til disse tjenestene, svarer Raymond Johansen.

Her må vi gå målrettet inn. Poenget er at disse mødrene må komme seg i arbeid og barna deres i barnehagen, svarer Raymond Johansen.

Han mener det er et kjempeparadoks at noen nordmenn bruker en retorikk som sier at «innvandrerne kommer hit og snylter, og det er attraktivt og gå på trygd».

– Så opplever man faktisk at samfunnet betaler for at noen ikke gjør noe eller er en del av samfunnet, men mottar kontantstøtte. Det henger ikke på greip, tordner Raymond Johansen.

Horne: En integrerings-utfordring

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) er åpen om at det er krevende å integrere mødre og barn som mottar kontantstøtte.

– Jeg er helt enig i at målet er at flere av mødrene som mottar kontantstøtte skal ut i arbeid. Det er en utfordring at noen som har vært i Norge i flere år ofte har dårlig språk og kjennskap til norsk arbeidsliv og samfunn. Kontantstøtten utgjør en integreringsmessig utfordring, sier Horne til VG.

Men hun stusser likevel stort over at Ap, som selv satt med en ren flertallsregjering i årevis, ikke tok noe oppgjør med kontantstøtten da.

– Når vi likevel går inn for å beholde kontantstøtten, så er det fordi valgfrihet for familiene er viktig og gir et reelt valg som kan gjøre en familie i stand til å være hjemme mens barna er små, sier Horne som også peker på at det har vært en nedgang i hvor mange som mottar kontantstøtte det siste året.

Holder på valgfriheten

– Er det ikke spesielt viktig at de barna som holdes hjemme – kommer seg i barnehagen og lærer seg norsk så fort som mulig?

– Det er jeg helt enig i. Derfor har vi tiltak som gratis kjernetid og redusert betaling i barnehagene. De barna som har gått i barnehage, har en bedre språklig utvikling, svarer Horne.

– Kontantstøtten ble vel i sin tid innført som et alternativ til barnehage i en tid da barnehagedekningen var mye lavere enn nå. Har den utspilt sin rolle?

– Det er riktig at vi har fått en stor og økende andel barn i barnehage. Samtidig gir kontantstøtten noen foreldre mulighet til å være hjemme litt lenger mens barna er små. Dette har en egen verdi, svarer Horne.

– Hva gjør du da med de mødrene og barna som virkelig trenger å komme seg ut i samfunnet, i jobb og barnehage?

– Vi vil motivere kvinnene med gode ordninger til arbeidstrening, til deltagelse i samfunnet og til at barna deres kommer i barnehage. Vi har også med Aps støtte innført et botidskrav på fem år for å kunne motta kontantstøtte, minner barne- og likestillingsministeren om.

Mer om

 1. Barn og unge
 2. Innvandring
 3. Skole og utdanning
 4. Oppvekst
 5. Politikk
 6. Arbeiderpartiet (Ap)
 7. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. NHO-Kristin hånd i hånd med Ap-Raymond: Vrak kontantstøtten i Oslo-bydeler

 2. Kontantstøtten: Tenk nytt

 3. Ap vil fjerne kontantstøtten i utvalgte bydeler i Oslo

 4. Ap-Raymond anklager Erna Solberg for «å kaste kontantstøtte ut av landet»

 5. Sp-Jenny: Skivebom frå Ap-Raymond med halv pris for eittåringane

Fra andre aviser

 1. 50 milliarder for å holde barn hjemme fra barnehagen - på tide å kutte ut kontantstøtten

  Aftenposten
 2. 20 år og utgått på dato

  Bergens Tidende
 3. Staten bruker årlig en kvart milliard på kontantstøtte i Oslo. Raymond Johansen vil bruke deler av summen på gratis barnehage for innvandrere

  Aftenposten
 4. Man skulle tro at det var mulig nedskalere og fjerne kontantstøtten. Men KrFs hjertesak har blitt stående der som en betongmur mot fornuftig integrering.

  Bergens Tidende
 5. Kontantstøtten har kostet nær 50 milliarder 

  Fædrelandsvennen
 6. Solberg: Det er ikke kontantstøtten som gjør at innvandrerkvinner er hjemme

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder