FORSKER PÅ SPONTANABORTER: Prosjektleder Siri E. Håberg og førsteforfatter Maria C. Magnus. Foto: Privat

Ny studie blant norske kvinner: Ett av åtte svangerskap endte i spontanabort

En ny norsk studie viser at risikoen for spontanabort øker i takt med mors alder, tidligere spontanaborter og ved enkelte komplikasjoner i svangerskapet.

– Studien er unik fordi vi kan estimere risikoen for spontanabort i hele den norske befolkningen, sier forsker Maria C. Magnus ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet.

Hun er førsteforfatter i en ny studie, som viser at risikoen for spontanabort øker i takt med mors alder, antall tidligere spontanaborter og ved enkelte svangerskapskomplikasjoner.

Unikt tallmateriale

En spontanabort er et uventet tap av foster, før uke 22 i graviditeten.

Selv om spontanaborter regnes for å være svært vanlige er det vanskelig å studere risikoen. De fleste land har ikke data på spontanaborter.

Forsker Maria C. Magnus mener få andre land har samme mulighet til å studere risikoen for spontanabort på nasjonalt nivå.

– Norge er et av få land hvor det er mulig å studere spontanaborter på befolkningsnivå, sier hun.

Forskerne ved Senter for Fruktbarhet og Helse har brukt nasjonale helseregistre for å finne norske kvinners risiko for spontanabort.

Det var totalt 421 201 svangerskap i studieperioden. Studien regner ikke med spontanaborter som ikke er registrert i spesialhelsetjenesten.

Risikoen for at svangerskapet endte i spontanabort var 12,8 prosent eller ett av åtte svangerskap blant norske kvinner.

Mindre risiko for førstegangsgravide

Sterkt ut slår mors alder. Blant kvinner som var 45 år og eldre endte 53 prosent av svangerskapene med spontanabort, viser studien.

Sammenlignet med førstegangsgravide økte risikoen for ny spontanabort med 50 prosent etter en spontanabort. Det var dobbelt så stor risiko for å spontanabortere dersom kvinnen hadde hatt to tidligere spontanaborter.

Blant dem som hadde tre tidligere spontanaborter, var risikoen fire ganger høyere enn for førstegangsgravide.

Tidligere svangerskapskomplikasjoner ga også en høyere risiko for spontanabort i påfølgende svangerskap.

Kvinner som hadde opplevd en prematur fødsel, forløsning ved keisersnitt eller som hadde hatt svangerskapsdiabetes i det foregående svangerskapet, hadde mellom 16 og 30 prosent høyere risiko for spontanabort i det neste.

– Vi håper at ytterligere forskning på problemer i svangerskapet kan hjelpe oss med å forklare sammenhengen mellom svangerskapskomplikasjoner og spontanabort, sier forsker Maria C. Magnus.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder