DAMER: – Det er ikke så ofte jeg har damer på besøk, så dette var hyggelig, sier Rune Martinsen, som ble stanset i kontrollen statsminister Erna Solberg og arbeidsminister Anniken Hauglie var aktive tilskuere til. Hans vogntog var det ikke noe å utsette på. Foto: Frode Hansen

Vogntog-Erna vil ta sjåførene

TARALDRUD TRAFIKKSTASJON (VG) Nå er det ikke bare blanke dekk på utenlandske vogntog som Vegvesenet skal jakte. 74 prosent av sjåførene har ulovlig lav lønn. – Det skal vi ha slutt på, sier statsminister Erna Solberg.

– Der fikk jeg neglen langt ned i rillene på dekket. Det dekket er «neglegodkjent», sier Erna Solberg (H).

Hun og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er med Statens vegvesen på kontroll av trailere ved Taraldrud trafikkstasjon, 15 minutter utenfor Oslo sentrum.

De foretar nå et kraftfullt grep for å få mer lovlige tilstander i vogntogbransjen:

les også

Flere uhell på veiene, men snøværet dabber av

– Frem til nå er det Arbeidstilsynet som har hatt ansvaret for å sjekke sjåførenes lønns- og arbeidsforhold, sier Hauglie.

– Men gir vi også Statens vegvesen myndighet og ansvar til å gjøre det. Det er de som hver dag er ute og kontrollerer dekk og kvalitet: De skal i fremtiden samtidig sjekke om sjåførene også har papirene i orden når de gjelder lønn og andre arbeidsforhold, sier Hauglie.

Hun legger lite imellom:

les også

Såpeglatt på Østlandet – Vogntog kjørte av veien

– Det er for mye vill vest i denne bransjen. Arbeidstilsynet har gjennomført 2700 tilsyn mot bransjen. I 74 prosent av tilsynene med de utenlandske godstransportørene ble det funnet lavere lønn enn allmenngjort minstelønn. Tilsvarende tall for de norske sjåførene var 12 prosent.

GODKJENT: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og statsminister Erna Solberg sjekker mønsterdybde på dekk på Taraldrud trafikkstasjon. – Her får jeg hele neglen nedi, så dette dekket må kunne godkjennes, ler statsministeren. Hun fikk rett. Foto: Frode Hansen

Det er noen bransjer i Norge hvor såkalt sosial dumping har gjort at det er innført en minstelønn: Utenlandske arbeidstagere som kjører i Norge har så lav lønn, at det er innført en minstelønn.

For sjåfører er den nå 170 kroner i timen.

– Når over 70 prosent av de utenlandske sjåførene har lavere lønn enn det, så må vi gjøre noe, sier statsministeren.

les også

Krasjet med utenlandsk vogntog i 90-sone: – Jeg tenkte at «nå dør jeg»

– Dette handler om å sikre anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Men mer ordnede arbeidsforhold vil også kunne høyne sikkerheten på norske veier. Vi vil ikke ha utenlandske sjåfører på veiene, som kjører på slavekontrakter, sier Hauglie.

Lønnskamp – LO fornøyd

Det liker Hans-Erik Eriksen, som vinkes inn til kontroll.

– De lavtlønte utenlandske sjåførene ødelegger lønnsnivået i Norge. Når de norske selskapene som leier inn utenlandske transportører som har østeuropeiske sjåfører på luselønn, klarer ikke min arbeidsgiver å konkurrere.

– Hva er lønnen din?

– Jeg ligger over tariffen: 185 kroner timen.

Statsministeren sier situasjonen på norske veier er på bli bedre.

Situasjonen er uholdbar. Derfor tar vi nå offensive grep for å rydde opp, sier statsministeren.

Den ene trekkvognen etter den andre glir sakte gjennom kontrollen. Noen blir tatt inn fordi dekkene er helt på grensen.

– Signaler vi har fått fra bransjen selv, er også positive. Bransjen ønsker nye tiltak for å stoppe de useriøse. Derfor skal Statens vegvesen og Arbeidstilsynet samarbeide mye tettere om å kontrollere kjøretøyene:

– Kontrollørene til Statens vegvesen skal få myndighet til også å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår når de er ute på veiene. Vegvesenet skal samle inn informasjonen, og så sende den til Arbeidstilsynet – som skal sjekke om det er brudd på regelverket, sier Hauglie.

les også

Vil stramme inn vinterdekk-kravene

– Hvis dere finner brudd; er det det polske vogntogselskapet eller er det det norske selskapet som har leid dem inn til hente to tonn med bananer, som får smellen?

– Vi legger opp til at både det norske og det polske selskapet skal straffes, sier Solberg.

OPP, OPP: Statsminister Erna Solberg drar seg opp for å besøke en sjåfør dere oppe i førerhuset. Foto: Frode Hansen

– Ved at Statens vegvesen får denne myndigheten, blir det langt flere kontroller enn i dag. Det betyr at vi lettere kan stoppe de useriøse, og sikre at de ansatte får lønnen de har krav på, sier Hauglie og legger til:

– Dette tiltaket vil også ha preventiv effekt. Skurkene skal vite at sjansen for å bli tatt øker drastisk.

Leder Jørn Eggum i LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, er positiv.

– Hvis dette gjør at flere useriøse sjåfører stanses, så er det bra både for landets bilister; veiene kan bli tryggere – og for våre bedrifter og sjåfører, fordi det vil gi bedre konkurranseforhold.

Arbeidslivspakke

Regjeringen la tirsdag frem en rekke andre tiltak mot arbeidskriminalitet. Blant annet:

  • Ebevis – tjeneste for offentlige oppdragsgivere slik at de lettere kan finne fram til seriøse leverandører.
  • Sterkere kontroll og oppfølging av NAV-tiltak slik at de ikke utnyttes av kriminelle.
  • Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Arbeids- og velferdsetaten skal utarbeide en forebyggingsstrategi mot a-krim.

SJEKK: Kontrollør Lars Johansen i Statens vegvesen under et av vogntogene for blant annet å sjekke bremsene. Foto: Frode Hansen

  • Bedre informasjonsdeling mellom etatene.
  • Styrket håndheving av ulovlig innleie og økt offentlig kontroll med bemanningsforetak.
  • Mer effektiv inndragning av utbytte fra kriminelle virksomheter.
  • Målrettet informasjon til utenlandske arbeidstagere, slik at de kjenner sine plikter og rettigheter i det norske arbeidslivet.
  • Styrket europeisk samarbeid mot arbeidslivskriminalitet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder