LEGEERKLÆRING: Kvinnens fastlege har skrevet en erklæring hvor det står at barnet har vanskeligheter med å ta til seg fast føde. Foto: Tore Kristiansen, VG

Kvinne (40) må gi sønnen til barnevernet for å sone 19 dager i fengsel

Helsedirektoratet reagerer på at Kriminalomsorgen kun mener kvinner med inntil ni måneder gamle barn får utsatt soning når de ammer.

Onsdag forrige uke skulle en kvinne (40), alenemamma til en gutt på ni måneder, inn til soning i Ravneberg fengsel. Hun møtte ikke opp.

Til sammen skyldte kvinnen per november i fjor 26.900 kroner for ubetalte bøter. Det tilsvarer 19 dager i fengsel. Tirsdag forrige uke nedbetalte hun ti tusen kroner på bøtene.

Kvinnen kommer fra Polen, og har ingen som kan ta vare på sønnen hennes da hun ikke har kontakt med barnefaren. Dermed vil sønnen havne hos barnevernet når moren skal i sone. I tillegg har hun barselpermisjon frem til august.

– Jeg har ingen å gi sønnen min til, og han sliter med å ta til seg mat. Jeg er nødt til å amme han, sier kvinnen til VG.

les også

Slik svarer Tolga-ordfører på kritikken i rapporten

Opprinnelig skulle kvinnen inn til soning 16. januar i år. Den gangen ble soningen utsatt i fire uker. 8. februar søkte hun igjen utsettelse på grunn av sønnens helse. Denne gangen fikk hun avslag.

Etter straffegjennomføringslovens § 40 syvende ledd, er det straffbart å ikke møte til fastsatt tid. Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil 3 måneder.

Kvinnen er dømt til å betale bøter for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand i 2015. Det er rester fra disse to bøtene hun sliter med å betale.

Kvinnen forteller at hun tidligere jobbet som verksbetjent i et fengsel, men at hun mistet jobben etter hun ble dømt.

– Etter at jeg mistet jobben har jeg slitt økonomisk, men jeg har likevel betalt ned på bøtene. Da jeg fikk sønnen min, ble det enda trangere og jeg måtte slutte. Jeg ønsker nå å komme meg tilbake på betalingsplanen, sier kvinnen.

MÅ SONE: Kvinnen i er innkalt til soning selv om legen mener det er skadelig for hennes ni måneder gamle sønn. Foto: Tore Kristiansen

Lege anbefaler utsettelse

I en legeerklæring skriver kvinnens fastlege «Barnet har vanskeligheter med å ta til seg fast føde ifølge mor og helsestasjon. Han spiser kun 2–3 skjeer av gangen. Han vil ikke drikke av flaske eller kopp».

Legen mener det er uheldig å avvenne et ammende barn på dagen, og at barnets ernæring blir dårlig.

I tillegg trekker legen frem hvordan det kan få psykiske konsekvenser for barnet å skilles så brått fra mor i det som i erklæringen betegnes som «en meget viktig utviklingsfase for barnet med tanke på tilknytning og separasjonsangst»

Ifølge legen kan kvinnen også få brystbetennelse ved å avslutte ammingen så raskt.

Helsedirektoratet reagerer

Kriminalomsorgens hjemmeside står det at kvinner som ammer sitt barn inntil barnet er ni måneder gammel, oppfyller vilkårene for utsettelse av straffegjennomføring. Kvinnens sønn fyller snart ti måneder.

– Helsedirektoratet anbefaler at alle spedbarn ammes i hele første leveår og gjerne lenger. Mødre bør få mulighet til å følge anbefalingen ved at soning utsettes til barnet er 12 måneder, dersom barnet ammes, sier Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet til VG.

Carlsen understreker at amming har en rekke helsefordeler for både mor og barn.

Hvorfor har dere en grense på ni måneder når Helsedirektoratet anbefaler å amme hele det første leveåret?

– Jeg vet ikke hva slags begrunnelse som er bak reglene. De reglene som er nedfelt om amming og soningsutsettelse er generelle. Det vil alltid være individuelle vurderinger, men vi kan ikke kommentere enkeltsaker, sier Tom A. Enger avdelingsdirektør i Kriminalomsorgen.

Kriminalomsorgen i Halden fengsel, som har ansvar for soning i Ravneberg fengsel, viser til det som står på Kriminalomsorgens hjemmeside.

Assisterende fengselsleder Jan R. Strømnes opplyser at de utover dette ikke kan kommentere saken overfor VG.

– Gutten trenger mor

«Videre opplyser vår klient at hun hadde nedbetalt en del av de bøter hun nå er innkalt til å sone, men på grunn av at hun fikk sin sønn, ble tvunget til å avslutte nedbetalingsplanen på grunn av manglende inntekt», skriver advokatassistent Hege Nygård fra Advokatfirmaet Aasen, som representerer kvinne, i et brev til Øst politi og Kriminalomsorgen.

Nygård ber også om at nedbetalingsplanen gjenopptas.

– Gutten trenger mor. Det skjønner ikke Kriminalomsorgen. Hun har allerede betalt deler av bøtene og vi har sendt flere brev for å få henne tilbake på nedbetalingsplanen – uten hell, sier advokatassistenten.

les også

Spesialist om førerkortattest for eldre: – Utelukker de farligste bilistene

Avdelingsdirektør Tom A. Enger i Kriminalomsorgen understreker at de ikke kan kommentere enkeltsaker, men forteller at systemet man har i dag fungerer slik at dersom man ikke kan betale bøtene man er idømt må man sone.

– Det er en diskusjon hvorvidt dette er virkningsfullt, sier Enger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder