STÅR FREM: Xenia Skepetaris (41) var klienten til Espen Andresen i Addictologi Akademiet i fem år. Etter at hun i sommer forlot miljøet har hun på nytt fått kontakt med familien sin, som hun hadde brutt med. Foto: Gøran Bohlin

Brøt med terapeuten – nå kreves hun for penger av klientene hans

ULVEN, OSLO (VG) Xenia Skepetaris (41) var klienten til Espen Andresen i Addictologi Akademiet. Da hun sluttet, ble hun advart av privatetterforsker Finn Abrahamsen om pengekrav – som nå er blitt en realitet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

På arbeidspulten foran Skepetaris ligger det fire bunker med brev fra advokater, som representerer fire ulike personer som har arbeidet for bedriften hun eier og leder i Oslo.

Tre av de fire personene er klienter av Espen Andresen, terapeuten som eier Addictologi Akademiet. Den fjerde tilhører også Espen Andresens nære krets.

I brevene ligger det krav om flere hundre tusen kroner.

– Det har vært vanskelig de siste ukene med advarsler om søksmål og rettssaker. Samtidig tenker jeg: Jeg er fri. Og så lenge jeg får beholde friheten min, så er dette ingenting sammenlignet med den frykten jeg hadde da jeg var med i Addictologi Akademiet, forteller Skepetaris.

Hele saken på 13 minutter (video):

– «Set up»

Gjennom en serie artikler i VG siden desember i fjor har et tosifret antall eksmedlemmer fortalt om den omfattende sosiale kontrollen, presset for penger og systematiske svertekampanjer mot avhoppere. Noen avhoppere har også opplevd å bli kontaktet av torpedodømte personer.

Miljøet ledes av Espen Andresen og hans nære medarbeider Laila Mjeldheim, eier av salgsbedriften Det norske kartselskapet.

Både Andresen og Mjeldheim har tidligere avvist alle forhold.

Addictologi-avsløringen: Alle sakene samlet på ett sted

les også

Addictologi-saken: Anmelder for grov motarbeidelse av rettsvesenet

Skepetaris forteller hvordan hun høsten 2017 – mens VG gjorde undersøkelser rundt Addictologi Akademiet og mens hun selv var med – at de først ble oppfordret til å la seg intervjue som klienter, før alle fikk beskjed om å trekke seg fordi addictologilederne mente at artikkelen ikke kom til å bli «nyansert».

– Da skulle vi sende inn mailer til VGs journalist og sjefene i VG med trusler om søksmål, få frem hvor sårbare vi var og hvor krenkende VG var, sier hun.

GRÅT: Det aller tyngste for Skepetaris er det hun utsatte sin egen familie for som kompromissløs klient i Espen Andresens akademi for addictologi. Foto: Gøran Bohlin

– Sant

– Hvordan reagerte dere som klienter på det som kom frem i den første artikkelen?

– Vi fikk jo beskjed om å ikke lese det. Vi skulle «beskytte oss selv» og ha fokus på prosessene våre, ikke la «kritikerklubben» få det som de ville. Men jeg leste likevel og tenkte: «Alt som står her, er jo sant.» Det gikk ikke an å bortforklare det. Det appellerte til følelsene mine og samvittigheten min. Men internt ble journalistikken omtalt som en «set up», en «konspirasjon», svarer hun.

Eks-klientene som sto frem i VG ble beskrevet som hevngjerrige og misunnelige på dem som fortsatt var med i akademiet, ifølge Skepetaris.

– Den første artikkelen var en av dråpene som fikk det til å renne over for meg nå i sommer da jeg valgte å slutte, sier hun.

LEDERDUO: Laila Mjeldheim og Espen Andresen regnes som de ubestridte lederne av addictologimiljøet. VG har tidligere dokumentert hvordan Mjeldheim har dirigert svertekampanjer mot personer som på ulike måter har trosset Andresen. Foto: Caroline Bremer

les også

Hjelpekilden om Addictologi Akademiet: Det mest ekstreme vi kjenner til i Norge

Klaget til PFU

Miljøet ble mer ekstremt i etterkant, mener Skepetaris.

– Det ble mye mer fryktstyrt. Espen og Laila fikk mer behov for å samle oss og kontrollere oss.

Etter publisering av den første artikkelen i desember i fjor, ble alle oppfordret til å sende inn PFU-klager (Pressens Faglige Utvalg, red.anm.), ifølge Skepetaris.

– Jeg var en som gjorde det. Den skulle handle om at VGs journalist hadde tatt kontakt med faren min. Men det var jo nettopp det som førte til at jeg senere kom meg ut, for etter dette begynte faren min å prøve å ta mer kontakt med meg. Selve klagen skrev jeg en kladd på, mens en mediefyr som Laila hadde hyret, fylte inn paragrafene, forteller hun.

PFU mottok vinteren 2018 totalt tre klager mot VG fra Andresen-klienter. Alle ble avvist av PFU ved såkalt forenklet behandling.

les også

Slik sikret kartselskapet seg tre millioner mindre i skatt

Oppsøkt

Det var under Addictologi Akademiets årlige «retreat» i juli på Mallorca, at Skepetaris bestemte seg for å forlate terapimiljøet etter å ha vært med siden 2012.

Uten å varsle noen satte hun seg en morgen tidlig i ferieoppholdet inn i leiebilen. Hun ringte med en gang sin far som hun gjennom to år hadde tatt avstand fra. Han svarte uten å nøle at hun var velkommen hjem.

Etter at resten av Andresens klienter kom tilbake fra Mallorca, ble Skepetaris oppsøkt av syv personer fra addictologimiljøet en tidlig morgen, alle med en tilknytning til bedriften hennes.

– De ville ha «personalmøte» om penger og kurs hos Espen Andresen jeg måtte dekke for dem, og så fortalte de hvor mye jeg hadde sviktet dem ved å slutte, sier Skepetaris.

PRIVATETTERFORSKER: Finn Abrahamsen jobber for Laila Mjeldheim Foto: Hallgeir Vågenes

Finn Abrahamsen

Deretter fikk hun besøk av privatetterforsker og eks-politileder Finn Abrahamsen som ville ha avklart om hun kom til å betale regningene sine til Espen Andresen.

En e-post fra Mjeldheim viser at den var på 95.000 kroner, hvorav 60.000 gjaldt såkalt gruppesesjoner med «lederutvikling» med Andresen.

Abrahamsen fortalte også at hun burde passe seg slik at hun ikke havnet i en situasjon der hun fikk mange søksmål mot seg.

Og det er akkurat den situasjonen hun har hengende over seg nå.

les også

NAV ga millioner til omstridt terapeut

les også

Skattekrim slo til hos addictologi-ledere

Presset familien ut

Skepetaris har nå valgt å stå frem i VG for å fortelle om det hun opplever som konsekvenser av å slutte. Hun har tidligere i høst latt seg intervjue anonymt, blant annet om de systematiske svertekampanjene hun deltok i som medlem av Addictologi Akademiet.

Opprinnelig var bedriften hennes familieeid- og drevet. Skepetaris var blant dem som i addictologimiljøet også opplevde press til enten å rekruttere familiemedlemmer inn, eller bryte med dem.

– Jeg presset min egen far ut av bedriften. Jeg presset søsteren min enormt for å få henne med i «lederutvikling» i akademiet. Hun ville ikke. Det ble en kjempekonflikt, forteller Skepetaris.

Det ble brudd med familien og hun endte som eneeier av bedriften.

«FRI»: Skepetaris ble med i Addictologi Akademiet på grunn av kjæresten, men da han sluttet, fortsatte hun og ble et sentralt medlem som utførte en rekke oppgaver for lederne sine. I dag, etter å ha sluttet, snakker hun om «bølgene av frihetsfølelse som kommer over meg». Foto: Gøran Bohlin

Hyrte addictologer

På den samme lederutviklingen, forteller Skepetaris, ble hun rådet til å bare ansette andre medklienter av Espen Andresen. Det var tryggere å ha noen «innenfra».

Til slutt hadde hun rundt syv personer, alle fra addictologimiljøet, som på ulike måter var knyttet til bedriften hennes.

Et råd hun fikk i lederutviklingen med Espen Andresen og Laila Mjeldheim, var at hun burde benytte konsulentkontrakter, forteller Skepetaris.

– Det ville gi meg færre forpliktelser som arbeidsgiver, forklarer hun om dette, selv om hun er fullt klar over at hun som arbeidsgiver i dag bærer ansvaret for dette.

– I tillegg, om folk opprettet egne firmaer, så kunne de begynne å kjøpe lederutvikling hos Espen Andresen for å utvikle disse selskapene sine, sier Skepetaris.

Konflikter

Og der ligger også årsaken til hennes problemer i dag – med to av de fire som har brukt advokat for å sende henne krav eller rettslige advarsler.

Én av dem ville, ifølge Skepetaris, ha utbetalt fast 10.000 kroner i måneden som han i sin helhet kunne bruke på lederutvikling hos Andresen – som besto av en fellesgruppe én gang i uken – mot at han jobbet for Skepetaris når han hadde anledning. Dette ble formalisert gjennom en kontrakt som viser 88 kroner i timen.

Den andre fikk, ifølge Skepetaris, 320 kroner i timen.

Disse to konsulentene terminerte Skepetaris arbeidsrelasjonen til på sensommeren etter å ha sluttet i Addictologi Akademiet.

SINSEN: Addictologi Akademiet har i en årrekke leid lokaler på Sinsen i Oslo. Foto: Sørbø, Krister

Krav

Nå anføres det fra advokathold at de to i realiteten har vært ansatt hos Skepetaris. Kravene er på mellom 100.000 og 200.000 kroner.

– Hvorfor avsluttet du med dem?

– Bedriften gikk ikke så bra og vi hadde ikke behov for arbeidskraften lenger. Og det var også avtalen, at de jobbet når det er behov, svarer Skepetaris.

En annen av de sivilrettslige konfliktene Skepetaris har, gjelder en Andresen-klient som var ment å begynne i en liten stilling som regnskapsfører for henne. Da hun sluttet i Addictologi Akademiet, ville han ikke jobbe for henne lenger, ifølge Skepetaris.

Men så ombestemte han seg plutselig, og sendte henne et pengekrav. Denne saken er nå løst gjennom et forlik.

Den fjerde og siste konflikten er fortsatt uavklart.

ADVOKAT: Henrik Jensen representerer Xenia Skepetaris. Foto: LEGALIS

– Rett i fleisen

Henrik Jensen er advokaten til Skepetaris. Han peker på det uvanlige bakteppet for de juridiske tvistene.

– Hun har tatt inn folk på konsulentkontrakter etter anbefalinger fra ledelsen i addictologimiljøet. Når hun trer ut så får hun dette rett i fleisen ved at konsulentene hevder de er fast ansatt. Faktum er at hun ikke kan jobbe med de hun var i Addictologi Akademiet med, men det er krevende å komme seg ut av kontraktene, sier Jensen.

Men det er også et faktum, mener Jensen, at bedriften har måttet redusere kostnader og nedbemanne som følge av hennes involvering i Addictologi Akademiet.

– Dette har medført at hun ikke har fått fokusert på bedriften. Konflikten med far og søster, pålagte oppgaver fra lederne i addictologimiljøet og større kostnader til klientene hun har leid inn har ledet til lavere inntekter som krever tiltak, sier Jensen.

Omsetningen i bedriften sank fra 19,7 millioner i 2016 til 16,6 millioner i 2017.

ARBEIDSPLASSEN: Xenia Skepetaris leder en bedrift på Ulven i Oslo, som hun også eier. Bedriften omsatte for 16 millioner kroner i fjor. Foto: Gøran Bohlin

– Stor sak

Siden oktober har advokat Øystein Storrvik representert både Espen Andresen og Laila Mjeldheim.

– Nå er denne saken så stor og uoversiktlig, med så mange anmeldelser og anklager, at det blir helt galt av oss å drive noe dialog i VG. Vi kommer til å svare overfor de instansene som har sakene, som er politi og rettsvesen, sier Storrvik.

Advokaten mener også saken får et forvirrende og komplisert preg av enkeltpersoners skiftende ståsted.

– I det ene øyeblikk anmelder Skepetaris dere i VG til PFU, og i det neste står hun frem der og kommer med anklager. Dette gjelder jo også andre i dette miljøet, sier Storrvik.

– Mer ekstremt

Til tross for vanskelighetene så er det verdt det når hun merker «bølgene av frihetsfølelse som kommer over meg», forteller Skepetaris.

– Hvordan tror du det er for dem som er i Addictologi Akademiet nå?

– Jeg får helt vondt av å tenke på det. Det har nok blitt enda mer ekstremt, svarer Skepetaris.

VG har vært i kontakt med advokatene Sigurd-Øyvind Kambestad, Tore Lerheim og Marigona Jahaj, som representerer de fire personene Skepetaris har hatt juridiske konflikter med i høst. Ingen av dem ønsket å kommentere denne saken.

Finn Abrahamsen har tidligere bekreftet at han ba Skepetaris passe seg for søksmål fra ansatte. Ifølge ham selv, sa han dette fordi de ansatte ble redd for å miste arbeidsplassene sine etter at Skepetaris brøt med Addictologi Akademiet.

Dokumentarer om Addictologi Akademiet:

Rike på andres avhengighet

Terapi og torpedoer

Kontant terapi

Terapeutenes våpendragere

Les også Andresens og Mjeldheims tilsvar i forbindelse med tidligere artikler her.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder