Frp-politiker: - Umenneskelig å fly økonomiklasse

Publisert: Oppdatert: 03.05.10 10:31

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

Karin Woldseth (Frp) krever businessklasse

Karin Woldseth (Frp) vil ikke sitte på økonomiklasse med «hylende spedbarn», og krever at skattebetalerne dekker businessbilletter på Stortingets delegasjonsreiser til Strasbourg.

I et brev til Stortingets administrasjon, som VG har fått tilgang til, beskriver Woldseth hvor ille hun synes det er å sitte på vanlig økonomiklasse på flyreiser til Strasbourg i Frankrike:

«Jeg ser faren i at når man skal reise på turistklasse, med skoleunger krabbende over deg, eller på et midtsete hvor det er umulig å bevege seg, er det svært vanskelig å konsentrere seg om å forberede seg til møter eller å lese saksdokumenter (...) At vi da skal kjøpe mat om bord i flyet og ikke får muligheten til å slappe av, og sitter med hylende spedbarn er rett og slett umenneskelig», heter det i brevet.

Woldseth er leder for Stortingets delegasjon til Europarådet i Strasbourg.

Hun beskriver i brevet en delegasjonsreise i januar med store forsinkelser, forsvunnet bagasje og ekstraovernatting i Amsterdam.

«Det finnes ingen direkteruter til Strasbourg pr. i dag, og uavhengig av hvilket reisealternativ man velger går det minimum seks timer på reisen.

Europarådsdelegasjonen vil på bakgrunn av dette for fremtiden benytte seg av businessklasse-billetter på reisene når dette er hensiktsmessig», skriver Woldseth.

Internt notat

Delegasjonsmedlem Geir Pollestad (Sp) reagerer på beskrivelsen av skolebarn og babyer:

- En sånn nedlatende omtale av medpassasjerer er ikke en stortingsrepresentant verdig. Det er ikke mye en skal gjøre før Frp er ute og kritiserer det. Når de ikke engang kan sitte på et fly med folk flest, viser det at det er for stor avstand mellom liv og lære i partiet, sier Pollestad.

VGDebatt:«Jeg kan være enig i at bråk og hylende barn kan være irriterende på flyreisen. Utover det har jeg ingen sympati med Karin Woldseth i denne saken, og synes hun bør takle å reise som folk flest.»Enig? Diskuter saken her!

- Dette var ment som et internt notat til internasjonal avdeling etter å ha brukt 23 timer hjem fra Strasbourg, svarer Woldseth.

- Hvordan rimer kravet om businessklasse og klagingen på hylende babyer, med Frps profil som partiet for folk flest som er imot unødvendig bruk av skattepenger?

- Dette brevet er ikke skrevet på vegne av meg selv eller Frp. Jeg har skrevet det som delegasjonsleder, og det er på vegne av Ap, SV, alle. Jeg har sendt det ut på e-post til alle i delegasjonen, og ingen har kommet med én eneste innsigelse, sier Woldseth til VG.

Men ifølge en e-post VG har fått se, er det feil at det ikke har kommet protester.

- Jeg reagerte spontant på dette brevet. Jeg sa fra med en gang at jeg er uenig i at vi har behov for å reise med businessklasse, og at det er noe problem å menge seg med vanlige folk, sier delegasjonsmedlem Karin Andersen (SV).

Skrive under

I e-posten til Karin Woldseth, skriver Andersen at hun har «en annen holdning» enn det brevet gir uttrykk for. Hun ber Woldseth skrive under med fullt navn, slik at ingen skal tro at SV-representanten er enig i innholdet.

- Når man sier at man er «partiet for folk flest», må man kanskje tåle å menge seg med og reise som folk flest gjør. Business er unødvendig på så korte turer, sier Andersen.

- Når man snakker om at noe er umenneskelig, er det andre ting enn flyreiser jeg tenker på. Vi har ikke behov for business når vi skal fly så kort. Vi hadde en veldig kronglete tur, men det handlet om været. Vi kunne ikke endret det med billettene, sier delegasjonsmedlem Anette Trettebergstuen (Ap).

Men nestleder i delegasjonen, Lise Christoffersen (Ap), støtter business-kravet:

- Jeg syns det blir håpløse arbeidsforhold når vi ikke lenger kan bruke business. Det gjorde vi før. Plutselig havner man inneklemt på et midtsete med støy på begge sider, og da er det ikke lett å lese dokumenter på engelsk. Vi opplever også ofte forsinkelser og problemer med flyreisene, og med økonomibilletter blir vi ikke prioritert når det gjelder å komme frem, sier Christoffersen.

Hun sier at det var ulike syn på saken i delegasjonen, men at ingen var uenige i at Woldseth skulle be om en avklaring av regelverket.

- Hun kunne kanskje ordlagt seg litt annerledes, men det var kanskje sånn det opplevdes akkurat der og da, sier Christoffersen.

Woldseth får også støtte av delegasjonsmedlem Ingjerd Schou (H):

- Noen ganger er det nødvendig med businessklassebilletter for å holde avtalene som er inngått og kunne arbeide underveis, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tok litt hardt i

Stortingets direktør, Hans Brattestå, sier stortingsrepresentantene ifølge regelverket ikke kan reise på businessklasse til Strasbourg: «Reglene skal ivareta ikke bare budsjettmessige hensyn, men også hensynet til Stortingets omdømme og profil utad», skriver Brattestå i en e-post til Woldseth.

Woldseth understreker at hun kun unntaksvis mener det er behov for businessklasse:

- Det er ikke enkelt å ta seg til Strasbourg. Men nå reiser de fleste på økonomiklasse med SAS til Paris, og tar hurtigtog derfra, og det går greit.

- Tok du litt hardt i da du skrev at dette er umenneskelig?

- Ja, jeg tok litt hardt i. Dette var seks dager etter at jeg hadde brukt 23 timer på et fly.

Denne artikkelen handler om