DØDE PÅ SYKEHUS: Martine døde som følge av hodeskader. På dette bildet tar hun sine første skritt. Foto: Privat

Dagmamma dømt til fengsel i Martine-saken

Dagmammaen er dømt for grov legemsbeskadigelse etter at Martine (1) døde av omfattende hodeskader i 2006. Dommen vil bli anket.

En 49 år gammel kvinne er i Borgarting lagmannsrett dømt til fire års fengsel for grov legemsbeskadigelse mot 13 måneder gamle Martine Hove Lie som hun var dagmamma for i 2006.

I tingretten ble kvinnen frifunnet.

Bistandsadvokat Marius Staurset sier til VG at foreldrene til Martine er lettet over dommen.

– De har ventet på dette i 13 år. De har kjempet for å få saken frem for domstolen og fikk et nedslående resultat i fjor som var veldig overraskende. Nå er de veldig lettet, sier Staurset til VG.

les også

Martine døde i 2006: – Et mareritt vi aldri kommer ut av

– Martine har blitt hørt

Påtalemyndighetene la i retten ned påstand om 7,5 års fengsel for dagmammaen.

– Selve straffeutmålingen er ikke det sentrale for foreldrene. Det sentrale er at ansvaret blir plassert der det skal plasseres og at de har fått medhold i domstolen i noe de har ment og kjempet for i 13 år. De har blitt hørt og Martine har blitt hørt, sier Staurset.

Statsadvokat Marit Formo sier til VG at påtalemyndigheten er svært godt fornøyd med flertallets bevisvurdering.

– Vi mener bevisene er vurdert grundig og riktig. Det sentrale for oss i denne saken var skyldspørsmålet og vi er tilfreds med å ha fått medhold der, sier statsadvokaten.

Lagmannsretten mente påtalemyndigheten var å bebreide for at saken ikke ble oppklart og iretteført på et tidligere tidspunkt.

OMFATTENDE SKADER: Martine var innlagt på sykehus i fire dager, før hun til slutt døde av skadene fredag 8. september 2006. Foto: Privat

Anker til Høyesterett

Aktoratet la ned påstand om syv år og seks måneders fengsel for dagmammaen. Det at det har gått lang tid siden hendelsen hadde innvirkning på straffeutmålingen.

les også

Dagmamma i retten tolv år etter Martines (1) død

Kvinnen ble også dømt til å betale 130.000 kroner i erstatning til en av de etterlatte.

Dommen ble avsagt med dissens.

– Advokat Sidsel Katralen og jeg er overrasket over flertallets bevisvurdering, og mener det i dag er avsagt en uriktig dom. Vår klient er svært lei seg, og fastholder at hun ikke gjorde noe galt med Martine. Lagmannsrettens dom vil bli anket til høyesterett, med begjæring om opphevelse på grunn av saksbehandlingsfeil, sier forsvarer Thomas Randby.

FORSVARERE: Advokatene Thomas Randby og Sidsel Katralen. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Filleristing og slag mot hodet

Det var 4. september i 2006 ca. klokken 10.00 at Martines foreldre leverte datteren til dagmammaen. Etter noen timer kontaktet dagmammaen foreldrene og fortalte at datteren var i dårlig form. Ettåringen ble lagt inn på sykehus, hvor det ble påvist alvorlige hodeskader. Hun døde fire dager senere.

Rettsmedisinerne konkluderte med at Martine (1) døde av såkalt «shaken impact syndrome», som innebærer filleristing og slag mot hodet.

MOR I RETTEN: Moren, til Martine forklarte seg i retten. Foto: Tore Kristiansen

Saken mot dagmammaen har vært henlagt to ganger tidligere, med bakgrunn i at politiet ikke klarte å bevise når skadene ble påført den ett år gamle jenta.

I 2016 ble det gjenopptatt etter at Cold Case-enheten til Kripos hadde sett på saken.

Det var med bakgrunn i nye medisinske metoder at politiet nå mente at de kunne stadfeste når Martine ble skadet. Dette førte til at dagmammaen ble tiltalt for vold med døden til følge.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder