VIL TA TRYGD: Carl I. Hagen og Himanshu Gulati er enige om et omstridt forslag som fremmes på Frps landsmøte denne helgen. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG Foto: Mattis Sandblad

Vil ta barnetrygden fra foreldre med barn som begår kriminalitet

Frps Himanshu Gulati får støtte fra Carl I. Hagen: De foreslår for Frp-landsmøtet å frata trygd fra foreldre hvis ungene blir tatt i å gjøre noe kriminelt.

– Jeg har fremmet en resolusjon som vil bli behandlet på landsmøtet, hvor jeg foreslår å knytte noen ytelser til foreldrenes oppdragelsesplikt og derfor ta barnetrygden fra foreldrene dersom mindreårige gjør noe kriminelt. Jeg gjør det fordi jeg opplever at det er et stort problem i enkelte innvandrermiljøer at foreldrene ikke bryr seg eller reagerer om barna deres begår kriminelle handlinger. Slik kan vi ikke ha det, sier stortingsrepresentant Himanshu Gulati.

Hagen: Skulle bare mangle

Han får full støtte fra tidligere partileder, gruppeleder for Frp i Oslo bystyre, Carl I. Hagen.

– Det skulle bare mangle at vi må kreve at foreldrene stiller opp når ungene begår kriminalitet. Gjør de ikke det, så er det alltid ett effektivt virkemiddel å frata dem trygd eller andre ytelser. Jeg er åpen for å frata dem både barnetrygd og sosialhjelp hvis de ikke stiller opp hvis ungene havner på skråplanet, sier Hagen.

– Og det er en politikk og en linje jeg har hatt tilbake til 80-tallet. Vi må kreve at de stiller opp og sørger for at barna lærer norsk og blir integrert i samfunnet vårt. Det er ikke holdbart at det begynner barn i 1. klasse født i Oslo eller Norge for øvrig, som ikke kan norsk godt nok, sier Hagen.

– Det er mange gulrøtter i det norske samfunn i dag og stiller ikke foreldrene opp, da må bruke litt pisk. Jeg mener det er for mange gulrøtter og for lite pisk. Et virkemiddel som alltid virker, er at ta penger fra folk når de ikke vil bidra til at norske lover og regler skal gjelde, sier Hagen.

– Bærer kniv

Gulati sier han dessverre har erfaringer som viser at foreldre gir blaffen.

– Når vi ser unger i 10–14 års alder som går gatelangs til sent på kveld, bærer kniv, stjeler og begår kriminelle handlinger, da er det forstemmende å se at en del foreldre ikke ser at de må gripe inn. De ser mellom fingrene med det. Da er det ikke barnet som kan klandres, da er det foreldrene som svikter, sier Gulati, som sitter i Stortingets justiskomité.

– Da mener jeg det er på sin plass å kreve at foreldrenes må ansvarliggjøres.

– Er dette et stort problem?

– Dessverre så ser vi en økende tendens til at unge kommer inn i gjengmiljøer og begår kriminelle handlinger – og at foreldre ikke griper fatt i det. Da er det legitimt å innføre tiltak som rammer foreldrene. Foreldrenes aktive involvering og oppfølging i barns hverdag er den viktigste måten for å hindre at ungdom går inn i en kriminell bane i livet.

– Hvordan vil dere konkret frata folk barnetrygden: Gjennom lovendring?

les også

Justispolitikere etter VGs gjengavsløring: – Dette er helt hinsides

– Ja, vi må gå lovveien. Først etappe er å få Frp med på dette. Så vet vi at vi sitter i en regjering, som gjør at den kan bli en lang vei å få politisk flertall for, men vi får ta et steg av gangen.

Her er resolusjonen

Her er hovedformuleringene i resolusjonen:

«Fremskrittspartiet mener at foreldre i større grad må bringes på banen og ansvarliggjøres når mindreårige begår kriminalitet. Blant personer som jobber i belastede bydeler i Oslo fortelles det om en tendens hvor det dessverre er en økende gruppe foreldre og familier som ikke har respekt for myndighetene eller politiet. Dette er en bekymringsfull og farlig utvikling. Det er derfor viktig at neglisjering av samfunnsrollen som foresatt, som får alvorlige konsekvenser for samfunnet og barns fremtid, møtes med en tydelig konsekvens som gjør at utsatte grupper blir mer delaktige i barnas oppvekst.

les også

Gir ordre om «kraftfull bekjempelse» av gjengkriminelle

Vi ber derfor regjeringen vurdere om ytelser til foreldre som kan knyttes opp til oppdragelsesplikten, som f.eks. barnetrygd, frafaller i en tidsperiode dersom mindreårige begår kriminalitet».

Oppgitt Støre

Ap-leder Jonas Gahr Støre er oppgitt.

– Vi ser det ene utspillet etter de andre hvor Frp angriper enkeltgrupper og truer med straff. De vil ha høyere straff hvis kriminaliteten utføres på østkanten og de vil ta trygd fra foreldre for noe barna skal ha gjort Men kriminaliteten bør straffes uansett hvor den begås.

les også

– Jeg er stolt av å jobbe i NAV!

– Jeg tror Frp burde tenke hvorfor de har godt under fem prosent på enkelte målinger i Oslo: En årsak er at folk flest i den byen – som har flest innvandrere og faktisk lykkes ganske bra med med integreringen – reagerer på Frps forsøk på stemmefiske, ved å mistenkeliggjøre en hel gruppe mennesker.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder