FÅR KNALLHARD KRITIKK: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted avviser anklages som rettes mot ham. Han har også skrevet en motkronikk i ettermiddag. Foto: Terje Bringedal

EFTA-domstolens eks-president om NAV-skandalen: Regjeringsadvokaten har motarbeidet EØS-avtalen

Carl Baudenbacher, som tidligere ledet EFTA-domstolen, peker rett på den norske regjeringsadvokaten, Fredrik Sejersted, og hevder at han har systematisk motarbeidet EØS-avtalen gjennom 20 år.

I en oppsiktsvekkende åpenhjertig kronikk som Baudenbacher har sendt til VG, hevder han at EØS-avtalen og de to pilarene som skulle sørge for at avtalen ble etterlevd - kontrollorganet ESA i Brussel og EFTA-domstolen i Luxembourg - systematisk har blitt «nedgradert» av norske myndigheter.

Han mener at Sejersted må bære en stor del av ansvaret for dette.

Les kronikken her: NAV-skandalen et resultat av 20 års motstand mot EØS, ESA og EFTA-domstolen

Les Sejersteds motkronikk her: Om lojalitet og etterlevelse

– Ikke ut av det blå

– NAV-skandalen har ikke kommet ut av det blå. Den er resultatet av tyve års motstand mot EØS, ESA og EFTA-domstolen, ofte høyrøstet, fra deler av norsk akademia og forvaltning, med den nåværende regjeringsadvokat Fredrik Sejersted som foregangsmann, skriver Baudenbacher i kronikken.

Fredrik Sejersted har ført flere høyprofilerte saker for den norske regjeringen i EFTA-domstolen. Han ledet tidligere Oslo-universitetets senter for Europa-rett og regjeringens store Europa-utredning , hvor han kritiserte politikerne for ikke å utnytte EØS-avtalens handlingsrom:

– NAV har håndtert de svakeste og mest utsatte slik Sejersteds «handlingsromsteori» forutsetter, skriver Baudenbacher.

– Selvfølgelig har ikke Sejersted åpent oppfordret til lovbrudd. Men hans forfatterskap om nødvendigheten av systematisk å utvide «handlingsrommet» ved å bevege seg i lovens yttergrense, godtar uttrykkelig at myndighetene kan ende opp med lovbrudd og bli felt av domstolene, legger han til.

les også

Støre med tre krav til NAV-statsråden

Sejersted svarer: Han overdriver

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted reagerer sterkt på angrepene.

– Baudenbacher skriver i realiteten at det er du som har vært edderkoppen i to tiår i Norges kamp for å hindre at EØS-regelverket blir implementert i Norge?

– Det er en underlig påstand. For det første overdriver han kraftig min betydning. For det andre er realiteten den motsatte. Jeg har alltid vært en uttalt tilhenger av EØS-avtalen. Som professor i europarett arbeidet jeg for økt innsikt og kunnskap om EØS-retten i mange år, gjennom bøker, artikler og undervisning. Som leder for Europautredningen var jeg med på å kartlegge EØS-avtalens betydning og virkninger, sier han og legger til:

– Det er helt galt

– Og som advokat for skiftende regjeringer har jeg søkt å bistå norske myndigheter med å gjennomføre og etterleve EØS-avtalen korrekt og lojalt. Dette arbeidet har bidratt til økt etterlevelse av EØS-retten. Så er det slik at EØS-retten ofte ikke gir sikre svar. Det betyr at staten også taper rettssaker på dette området, uten at det er noe illojalt i dette.

– Han skriver at du traff godt i det politiske Norge og at du aktivt har bidratt til at de politiske ønskene om å bremse EØS-konsekvensene, har fått gjennomslag i det norske systemet?

– Det er også helt galt. Jeg har aldri hatt noe mål om å bremse konsekvensene av EØS-avtalen. Snarere tvert imot. Men det jeg har gjort, er å bistå regjering og storting i å bruke det rettslige handlingsrom som ofte eksisterer innenfor rammene av lojal etterlevelse av EØS til å ivareta nasjonale verdier og interesser. Det er både viktig og legitimt.

les også

Advokater om NAV-skandalen: Katastrofale vedtak - nå må det ryddes opp

– Har latterliggjort

EFTA-domstolen er den øverste flernasjonale domstolen som tolker EØS-avtalen mellom EU og Norge, Island og Liechtenstein.

Den pensjonerte dommeren Carl Baudenbacher, opprinnelig fra Sveits, ble engasjert til EFTA-domstolen som Liechtensteins kandidat. Han var president domstolen i 15 år, fram til våren 2018.

Baudenbacher beskylder også den norske regjeringsadvokaten for å ha «latterliggjort» EFTA-domstolen.

les også

Moxnes: Mener signaler fra regjeringen kan ha påvirket NAV-skandalen

Spørsmål

VG har også stilt Sejersted spørsmål om hans rolle i NAV-saken nå i oktober.

Blant annet om det var Regjeringsadvokatens syn på at kontantytelsene kunne eller ikke kunne eksporteres og om han er enig eller uenig med de som sier at forordningen er feiltolket av NAV og av domstolene helt tilbake fra 2012, eventuelt helt tilbake fra 1994 da EØS-avtalen trådte i kraft.

Vi har også ønsket å få svar på om Regjeringsadvokaten har foretatt seg noe underveis for å sikre at forvaltningen skulle følge prinsippet om at trygdeytelser medtas over landegrensene i EU/EØS-området.

les også

ESA: Norge sa at AAP kan tas med ut av landet i 2015

– Har bistått i høst

Han valgte mandag ettermiddag å gi et felles svar på de spørsmålene.

– Regjeringsadvokaten har to oppgaver – å føre statens rettssaker, og gi rettslige råd til regjering og forvaltning. Rettsakene er offentlige, og her er svaret at vi gjennom årene har hatt saker om EØS og norske trygdeordninger, både for EFTA-domstolen og norske domstoler. Men vi har ikke hatt noen saker som direkte har synliggjort de spørsmålene som nå har kommet opp i NAV-saken. Hva gjelder rådgivningen vår, er den fortrolig og underlagt advokaters taushetsplikt. Men jeg kan bekrefte det som har kommet ut i det siste, som er at vårt kontor har bistått departementet med EØS-rettslige vurderinger denne høsten, fremholder Sejersted.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder