TAR PÅ SEG SKYLDEN: Sorenskriver Kirsti Ramberg og dommerfullmektig Markus Arentsen i Trondenes tingrett. Foto: Odd Leif Andreassen / Harstad Tidende

De avsa uriktige NAV-dommer: – Forferdelig

I Trondenes tingrett i Harstad ble to kvinner uriktig dømt fordi dommerne ikke var kjent med regelverket. Tingrettens sorenskriver, som selv avsa en av dommene, legger seg uten å nøle helt flat.

– Dette er forferdelig. Vi beklager selvfølgelig til de som er rammet og er berørte av at vi har avsagt uriktige dommer, sier sorenskriver Kirsti Ramberg.

Hun er øverste administrerende leder av Trondenes tingrett i Harstad, og har selv avsagt en dom i en av sakene i NAV-skandalen.

– Domstolen og hver enkelt dommer har selvfølgelig ansvar for at dommene man avsier er riktige. Det er ikke aktuelt å unnskylde seg ved å skyve noen foran seg her, sier hun.

Ramberg uttaler også på vegne av dommerfullmektig Markus Arentsen i Trondenes tingrett. Også han har avsagt en av de per i dag 48 dommene som ifølge riksadvokaten bygger på feil rettsanvendelse. De ønsker ikke å konkret kommentere de to dommene de har avsagt.

Det var Harstad Tidende som skrev om Ramberg først.

– Kollektiv kollaps

– Det er domstolens ansvar å kunne reglene når dere avsier dom. Kjente dere ikke til EØS-forordningen i det hele tatt?

– Nei, den var ikke kjent for oss, sier sorenskriveren.

Bakgrunn: Trygdeskandalen

Ramberg understreker igjen at hun ikke vil skyve ansvaret foran seg, men påpeker at spørsmålet og problemstillingen overhodet ikke ble berørt av hverken aktorat eller forsvarer i saken hun dømte i.

– Det var et fravær av problematisering. Ansvaret ligger på alle aktørene i retten, og selvfølgelig også domstolen, sier hun.

Hun er sikker på at alle involverte som har ansvar for og har vært i berøring med sakskomplekset og NAV-skandalen skjønner følgende:

– Dette er en kollektiv kollaps.

Hør Verdens Gangs podkast om NAV-skandalen:

Handler også om tillit til domstolene

Hun forteller at hun hørte om forordningen først da NAV-skandalen ble offentlig kjent, og at hun da husket saken hun hadde avsagt dom i.

Sorenskriverens sak er fra 2016, og kvinnen ble der dømt til 21 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. Kvinnen mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) etter å ha blitt skadet på jobb. I en periode opphold hun seg i utlandet, uten å melde fra om dette til NAV.

Tingrettsdommers Arentsens sak er en tilståelsesdom fra 2019. Kvinnen ble dømt til 75 dager i fengsel og måtte betale cirka 100.000 kroner tilbake til NAV. Hun mottok AAP og reiste til utlandet i perioder, uten å melde fra om dette til NAV.

NAV-skandalen: Disse har blitt rammet

– Hvordan har de siste dagene vært, Ramberg?

– Surrealistiske. Vi er berørte av det vi nå vet. Og jeg tenker også på at dette handler om tillit til domstolene. Dette er svært alvorlig, sier hun.

Hun sitter med et inntrykk av at både domstolsadministrasjonen og samtlige domstoler tar det som har kommet frem på største alvor.

– Det skulle bare mangle, avslutter sorenskriveren i Trondenes tingrett.

Forsvarer viste til EØS – kvinne ble likevel dømt

Elisabeth Lund er tingrettsdommer i Nord-Troms tingrett og var dommer i en sak der en kvinne i 40-årene ble feilaktig dømt til fengsel i 21 dager i 2014.

Kvinnen sier til VG at hun var sykmeldt da hun fikk innvilget AAP fra NAV i 2012. Kvinnen har flere barn som på denne tiden var under 18 år. Siden hennes foreldre var bosatt i et land i Sør-Europa, så hun muligheten for å reise dit slik at de kunne bistå familien i hverdagen.

– Det er veldig beklagelig at det skjedde. Vi har lagt til grunn at det er gjeldende rett. Det føles selvfølgelig ikke noe godt, og man kan ikke rette opp hvor vanskelig disse menneskene har hatt det mens de sto i det, sier Lund til VG.

les også

Erik (38) ble dømt etter at arbeidsministeren ble varslet om NAV-skandalen: – Tragisk og dypt beklagelig at det ikke gikk raskt nok

Kvinnens advokat Anneli Bendiksen viste til EØS-avtalen i retten.

I dommen fra 2014 skriver tingretten:

«Retten har vurdert, men finner ikke grunnlag for at EØS-avtalen slik anført av forsvarer, er til hinder for at tiltalte domfelles.»

Lund har vært dommer i mange saker siden den tid og husker ikke den konkrete saken, men understreker at hun synes det er svært beklagelig at kvinnen er dømt feilaktig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder