ALVORLIG: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier til VG at Tolga-saken har avdekket en alvorlig systemsvikt på vergemålfeltet. Foto: Frode Hansen. VG

10 millioner ekstra til vergemål etter VG-avsløring

364 nordmenn mener de har fått vergemål mot sin vilje. Nå får Statens sivilrett og Fylkesmennene en ekstra pott på 10,2 millioner kroner for å undersøke flere tusen saker.

I høst avslørte VG at norske myndigheter manglet oversikt over hvor mange av landets 64.000 vergemålssaker som var frivillige. Det gjaldt blant annet tre brødre fra Tolga kommune i Hedmark som fikk opprettet vergemål mot sin vilje. VG avdekket at rundt fire av ti ikke blir hørt før de får en verge.

Daværende justisminister Tor Mikkel Wara bestilte i desember en gjennomgang av 18.000 eksisterende vergemål.

Men det fulgte ingen penger med bestillingen i høst. Flere Fylkesmenn sa til VG at det ville bli en nærmest umulig oppgave å gjennomføre uten å få mer penger.

Nå varsler regjeringen at det kommer en ekstrabevilgning på 10.2 millioner i revidert nasjonalbudsjett.

Les også: 319 har verge mot sin vilje

VG, 5. desember 2018

– Alvorlig systemsvikt

Justisdepartementet skriver at «Tolga-saken avdekket at enkelte har fått opprettet ordinært vergemål mot sin vilje. Frivillighet og selvbestemmelse er sentrale elementer i vergemålsloven, og departementet fryktet med avsløringene en alvorlig systemsvikt.»

– Jeg vil rette en stor takk til brødrene på Tolga som fortalte sin historie i VG. Det kan ikke ha vært enkelt for dem, men det har vært utrolig viktig for mange mennesker. Nå gjør vi denne oppryddingen og kan gjenopprette tilliten til vergemålsordningen, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til VG.

– Hvorfor er det nødvendig med denne granskningen?

– Fordi vi må finne ut om det er flere saker der vergemålssystemet er misbrukt. Vergemål er en viktig hjelpeordning for dem som trenger det, ikke noe man skal påtvinges mot sin vilje

364 har verge mot sin vilje

I mars skrev VG at 319 nordmenn hadde kontaktet Fylkesmennene og meldt at de ikke ønsker verge. Justisdepartementet opplyser om at tallet har steget til 364 personer per 8. mai 2019.

– Det tallet er alt for høyt, det burde jo være null. Nå må fylkesmennene gå inn i disse sakene og vurdere realiteten i hver sak, sier Kallmyr.

les også

Granskning: Magnus Holøyens vergemål ble opphevet 15 md. for sent

Et flertall av landets fylkesmenn fortalte i desember at de allerede slet med å oppfylle alle arbeidsoppgavene på vergemålsfeltet. De fryktet situasjonen ville bli enda tøffere når de ble pålagt å undersøke flere hundre nye saker uten at det var satt av penger til det.

– Har Fylkesmennene fått det de ba om?

– Vi mente det var riktig å komme i gang med oppryddingen så snart som mulig, og så sørger vi nå for at pengene følger med over revidert budsjett, sier Jøran Kallmyr.

– De får det de trenger for å kunne utføre oppdraget?

– Ja, det skal være nok til å utføre oppdraget, sier justisministeren.

Potten på 10,2 millioner skal fordeles mellom Statens sivilrettsforvaltning og vergemålsavdelingene hos landets fylkesmenn.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder