HAR VEKKET OPPMERKSOMHET: – Studien har gitt oss viktige funn og har fått en del oppmerksomhet. Det er veldig gøy, sier UiB-professor Stefan Johansson. Foto: Kim Andreassen, UiB

UiB-studie slår bein under teori: Barnets gener bestemmer diabetes-risiko

En ny studie, der forskere fra Universitetet i Bergen bidro, viser at fosterets egne gener har stor betydning for lav vekt ved fødsel og risiko for sykdom. – Stort gjennombrudd innenfor genetisk forskning, mener professor.

At det er en sammenheng mellom lav fødselsvekt og økt risiko for sykdommer som diabetes og hjerte- og karsykdom senere i livet har vært slått fast lenge, men forbindelsen har hittil vært ukjent.

Barker-teorien fra 90-tallet antok at koblingen skyldtes hvordan barnet hadde det i mors liv, og at det for eksempel kunne komme av mangelfull ernæring. Ved hjelp av 40.000 prøver fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa), har UiB-forskere nå kommet frem til en annen årsak.

– Vi så at årsakene til både lav fødselsvekt og senere utvikling av type-2 diabetes i størst grad skyldes barnets egne diabetesgener, sier professor Stefan Johansson ved Klinisk institutt 2 på Universitetet i Bergen, til VG.

I underkant av 250.000 personer har diabetes i Norge i dag, ifølge Diabetesforbundet. Rundt 28.000 av disse har diabetes type 1 (insulinavhengig diabetes), mens rundt 220.000 er diagnostisert med diabetes type 2 (som til dels skyldes nedsatt insulinproduksjon).

Les også: Tone (60) spiste seg frisk fra type 2 diabetes

Forbindelse mellom fødselsvekt og gener

UiB-forskernes bidrag inngikk i en stor britisk studie med 500.000 personer fra en rekke land, og har blitt publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Genetics.

Gjennom å studere genene hos barn og foreldre fant forskerne forbindelsen mellom fødselsvekten og genene. Resultatet viste at det er barnets egne gener som har størst effekt på fødselsvekten – og dermed senere risiko for sykdom.

– Vi så også at mors gener spiller inn, og utgjør omtrent en fjerdedel av det genetiske bidraget, sier stipendiat Øyvind Helgeland ved UiB og Folkehelseinstituttet.

Det er altså ikke morens blodsukkernivå som er hovedårsak til at barnet senere utvikler diabetes type 2, men barnets egne gener.

– Vil ha stor betydning

– Dette betyr at koblingen mellom lav fødselsvekt og økt risiko for diabetes kan spores tilbake til barnets egne diabetesgener, sier Johansson, som ledet den norske delen av studien sammen med professor Pål R. Njølstad.

– Dette er et stort gjennombrudd innen genetisk forskning som vil ha stor betydning for fremtidige studier.

Les også: I fremtiden kan kroppens egne celler kurere diabetes

Ifølge Johansson vil gjennombruddet først og fremst kunne gi forskerne innsikt til å jobbe videre med temaet – men denne gangen med mer innsikt enn tidligere.

– Det blir sten på sten, men nå kan vi konsentrere oss mer om hvordan samspillet mellom mor og barn skjer ved hjelp av genene.

Over 220.000 nordmenn har diabetes type 2 i Norge – en sykdom som til dels skyldes nedsatt insulinproduksjon.

Johansson påpeker at det er vanlig å ha en viss mengde med gen-varianter som utgjør risiko for diabetes, men at enkelte har mer enn andre og dermed større risiko for å utvikle type 2 diabetes.

– I tillegg avhenger ikke utviklingen av diabetes type 2 kun av gener. Livsstil har også mye å si, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder