PÅ LANDSMØTE: De nasjonal talspersonene Une Aina Bastholm (i midten), og Arild Hermstad (t.h). Fra neste år skal MDG ha én leder.

PÅ LANDSMØTE: De nasjonal talspersonene Une Aina Bastholm (i midten), og Arild Hermstad (t.h). Fra neste år skal MDG ha én leder. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

MDG-landsmøtet på 1-2-3: Dette er de viktigste vedtakene

Vil du kjapt vite hva MDG har lyst å få til? Her har du sjansen: Vi tilbyr deg landsmøtet på 1–2-3. De vil blant annet ha en oljesluttkommisjon, endre dagens kyllingproduksjon drastisk, og avvikle fossilbasert cruisetrafikk.

Da MDG samlet seg til sitt landsmøte på Fornebu i helgen, stod alt fra nye valgløfter til besøk fra klimastrekeire og vegansk festmiddag på programmet. De har også vedtatt en rekke resolusjoner. Den bitreste striden stod om vindmøller på land, som splitter partiet mellom hjertesakene grønn energi og naturvern.

Totalt stemte partiet over syv resolusjoner på sitt landsmøte: Én om matpolitikk, én om lokale klimakutt, én om planen etter oljen, én om skole, én om biologisk mangfold og og én om karbonavgift til fordeling (KAF).

Innenfor disse temaene og valgløftene de samlet seg om ligger det mange forskjellige vedtak. Dette er noen av de viktigste:

1) MDG har landet på et kompromiss i vindmølle-striden, der de ikke lukker dørene helt for vindmøller på land, men vil legge sterke restriksjoner på utbygging.

les også

Vindmøllekamp splitter MDG: Advarer mot full stopp

2) Hvis dagens kyllingproduksjon skal få fortsette, mener MDG at den må «endres drastisk». De har vedtatt at man skal tilrettelegge for artstypisk adferd hos alle dyr, og trekker frem kyllingindustrien som et skrekkeksempel på «intens, innendørs dyreproduksjon fôret på importerte råvarer».

3) MDG foreslår å redusere arbeidsgiveravgiften for noen grupper som ledd i et «grønt skatteskifte» der skatt på miljøskadelig forbruk økes, mens skatt på arbeid reduseres.

4) De vil ha leksefri skole fra 1 - 4. trinn, og innføre et gratis skolemåltid for alle elever i grunnskolen. De vil at skolemat skal finansieres statlig.

les også

Forsvarskjempe har blitt MDG-medlem: - Klimaendringene kan splitte NATO

5) MDG vil ha en «Oljekuttkommisjon», inspirert etter hvordan Tyskland faser ut kull. Den skal forene myndigheter, organisasjoner, arbeidstakere og industri om en sluttdato og utfasingsplan for oljen.

6) De mener den fossilbaserte cruisetrafikken i Norge må avvikles innen 2025, og at norske havner skal stille krav om landstrøm for alle anløp innen 2024.

7) De vil ha nulltoleranse for nedbygging av matjord, og ha strengere vern av dyrkede og dyrkbare arealer.

8) MDG vil kreve at utslippskutt-målet for kommuner øker fra 45 til 60 prosent innen 2030, og de vil at kommuner skal fjerne alle fossile utslipp fra egen virksomhet innen 2025. I tillegg vil de at det skal bevilges mer statlige penger til kommunale klimakutt.

9) De lover å styrke kollektivtilbudet og redusere prisene - spesielt for unge og studenter.

les også

Miljøpartiet De Grønne: Bompenge-grensen er nådd i Oslo

STREIKE-BESØK: En gruppe klimastreikende elever kom på besøk under åpningen av MDG-landsmøtet. Foto: Vatn, Ola / NTB scanpix

10) MDG lover også å fremskynde nedleggelsen av pelsdyrnæringen, og støtte arbeid for hjemløse kjæledyr.

11) De vil oppfordre til forsøk med kortere arbeidstid i heltidsstillinger i samarbeid med partene i arbeidslivet.

12) MDG vil fase ut import av korn og soya til fôrprodukter og sikte mot norske og bærekraftige fôrressurser i all matproduksjon innen 2030.

13) For å hindre insektdød vil de redusere bruken av kjemiske og syntetiske sprøytemidler med 50 prosent innen 2030, og jobbe for at glyfosat-baserte sprøytemidler blir forbudt.

les også

MDG-Lan: Jeg elsker bomringen!

14) De vil innføre karbonavgift til fordeling (KAF) for bensin, diesel, og flyreiser. Det innebærer at det kreves inn en «pant» på salg av dette, der prisen på diesel for eksempel skrus opp med 5 kr. pr. liter. Pengene går så inn i en pott, som fordeles flatt ut til alle i befolkningen (både voksne og barn). MDG vil også at utdelingen skal ha differensiert utbytte for by og land.

15) MDG vil ha en gründerpakke og en «grønn omstillingspakke» for norsk økonomi. Det skal blant annet innebære etterutdanning for oljearbeidere, og en leterefusjonsordning for fornybarindustrien.

På landsmøtet bestemte også MDG seg for å ha to nestledere fra 2020. Da kommer de også til å velge én leder, slik som andre partier har, i stedet for dagens ordning med to nasjonale talspersoner.

I tillegg har MDG valgt nytt sentralstyre, og ny partisekretær. Landsmøtet gikk enstemmig inn for at Torkil Vederhus (30) tar over som partisekretær etter Lars Gaupset (34), skriver NTB.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder