NYVASKET: Dette undervisningsrommet med tilstøtende inngang ble ifølge loggen vasket en uke før bildet ble tatt 4. april. Rommet er ikke blitt brukt etter renholdet. Foto: Hærens hovedverneombud

Full alarm om renhold i Forsvaret: – Må sikre helse og arbeidsmiljø

Arbeidstagerorganisasjonene mener Forsvaret må slutte å outsource renholdet, etter at bygg måtte stenges på Skjold leir på grunn av helsefare. Forsvaret sier imidlertid at renholdstjenestene har «oppfylt forventningene».

VG skrev forrige uke at plassmajor ved leiren har sendt varsel om renholdssituasjonen til Forsvarets varslingskanal, og at han også mener renholdsfirmaet ISS overfakturerer.

De ansatte har også fortalt VG om et «umenneskelig» arbeidspress.

Arbeidstagerorganisasjonene i Forsvaret har sett seg nødt til å agere, og forteller at de har kjent til renholdsproblematikken over tid.

– Jeg tror det aldri før har skjedd at arbeidstagerorganisasjonene i Forsvaret har gått så bredt ut for en ansattgruppe, sier Tom-Rune Klemetsen, leder i Norsk Tjenestemannslag Forsvaret.

Tjenestemannslaget, Norges offisers- og spesialistforbund, Befalets fellesorganisasjon, Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, fellesforbundet og Parat forsvar sendte i april et felles krav til forsvarssjefen og sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon.

De krever at man tilbakefører renholdstjenestene til Forsvaret.

– Dagens ordning fremstår som udelt negativ for Forsvaret og er noe arbeidsgiver må ta tak i slik at Forsvarets personell sikres god helse og et godt arbeidsmiljø, heter det i skrivet.

Skrivet er også omtalt av Forsvarets forum.

De to tidligere stengte byggene på Skjold ble åpnet for bruk i en prøveperiode i mai, men da Hærens verneombud Thomas Norman Hansen tirsdag inspiserte byggene på nytt ble tilstanden vurdert til å være på det nest laveste.

Hansen har derfor sendt ut et nytt varsel om stenging, dersom ikke renholdet forbedres til nivå 4 innen 17. juni.

Se bilder fra inspeksjonen i de to flerbrukshallene 4. april i galleriet under:

Ikke kritikk av renholderne

I 2014 ble Forsvarsbygg pålagt å outsource renholdstjenestene for å redusere kostnader. ISS fikk kontrakten.

Arbeidstagerorganisasjonene (ATO) mener at det over flere år er kommet klager over renholdstjenestene og blitt dokumentert mangelfullt renhold uten at det har fått konsekvenser for leverandøren.

De viser til at dårlig renhold og vedlikehold fører til forringelse av Forsvarets eiendom, og at dårlig hygiene utsetter personellets helse.

– Vi kritiserer ikke renholderne, men det systemet de er satt inn i, sier Klementsen til VG.

Forsvaret skriver i en e-post til VG at de ikke har planer om å tilbakeføre renholdet internt, og at opplyser at de vil fortsette å anskaffe renholdstjeneste basert på konkurranse i det sivile markedet.

SKITTENT: På Skjold leir mener Forsvaret det er så skittent at hovedverneombudet har stengt ned to store bygninger fordi han mente det utgjorde en helsefare å jobbe der. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Forsvaret ble pålagt å anskaffe renholdstjenester basert på konkurranse i det sivile markedet. Dette gjelder fortsatt, skriver talsperson for Forsvarssjefen, Roar Wold, i en e-post til VG.

– Forsvarets logistikkorganisasjon inngikk og forvalter kontrakten med ISS. Utsettingen av renholdet har gitt Forsvaret en betydelig innsparing. Dette er penger som brukes til å bedre den operative evnen, skriver han videre.

les også

Ni av ti nordmenn betaler nå hvitt

– Har fått gode tilbakemeldinger

Konserndirektør kommunikasjon i ISS, Ronny Pettersen, skriver i en e-post til VG at han ikke kjenner til innholdet i skrivet. VG har forelagt ham deler av teksten og kritikken og han svarer følgende:

– ISS har 11.000 medarbeidere og lang erfaring med å kalkulere riktig tidsbruk. Våre mennesker er vår aller viktigste ressurs og vi er opptatt av at alle våre medarbeidere har et godt arbeidsmiljø.

Han understreker at saken om «insourcing» av renhold har vært behandlet i forsvar og utenrikskomiteen og behandlet i Stortinget 12. juni, og at det ikke ble vedtatt.

– Forsvaret er tydelig på at de sparer 100 millioner i året ved outsourcing av renholdet, og totalt 400 millioner i kontraktens levetid, som kan allokeres til operativ virksomhet, sier han.

Han trekker frem at ISS’ kontraktspart er Forsvarets logistikkorganisasjon hvor forsvarsgrenen er sluttbruker.

– ISS har ingen direkte kontakt med sluttbruker, og all kommunikasjon rutes gjennom FLO, som rapporterer at de er fornøyd med vår kvalitet og leveranse i ni av ti områder.

Pettersen sier forsvarsministeren i Stortinget fremhevet at renholdsleveransen har blitt bedre.

Både Forsvaret og ISS bekrefter overfor VG at de er enige om en handlingsplan ved leiren.

– Utover det ene området hvor vi har hatt utfordringer i Skjold Leir, leverer ISS renhold i henhold til det som er bestilt av FLO. Om forsvarets sluttbrukere ønsker en utvidet renholds leveranse må dette diskuteres med FLO. Vi har satt på ekstra ledelse og økt årsverkene siden sommeren 2018. Siden april har vi flydd inn medarbeidere hver uke fra hele landet for å bidra til leveransen på Skjold. ISS har et meget godt samarbeid med FLO som er vår kontraktspart.

les også

Bare én mann igjen på spøkelsesflyplassen Rygge

Pluss content

Forsvaret har besluttet at ISS ikke får fornyet kontrakten om å vaske deres anlegg i Troms og Nordland når avtalen utløper i januar 2020, skriver FriFagbevegelse.

Arbeidstagerorganisasjonene mener likevel at problemene ikke vil løses med nye leverandører.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder