FORSVARER KUTT OGSÅ: Finansminister Siv Jensen forklarer hvorfor ytelser til de under under 25 år ikke kan være høyere enn for de som ikke går på trygd. Foto: Helge Mikalsen

Siv Jensen til knallhardt forsvar for uføretrygd

Siden regjeringsskiftet i 2013 er det blitt 45 000 flere mottagere av uføretrygd. Finansminister og Frp-leder Siv Jensen går nå til et hardt forsvar for denne trygdeytelsen. I 2020 passerer utbetalingen 100 milliarder kroner.

– Vi skal være veldig glade for at vi er et land som kan holde oss med trygge velferdsordninger i en situasjon der mange har bruk for hjelp, sier Siv Jensen til VG, noen timer etter at hun la fram forslaget til statsbudsjett for 2020.

Så legger hun til:

– Men så er jeg enig i at det vil være bra for den enkelte og norsk økonomi om uføreandelen går ned.

les også

– Statsbudsjettets tristeste nyhet: 25 000 flere på uføretrygd

Ap: Urolig

Solberg-regjeringen har mandag fått hard kritikk for at de ikke har klart å stoppe økningen i antallet uføre.

– Dette er statsbudsjettets tristeste nyhet. Og tallene gjør meg sterkt urolig, sa Rigmor Aasrud (Ap) til VG tidligere mandag.

Men Siv Jensen synes ikke tallet i seg selv er urovekkende:

– Jeg har møtt mange uføre som veldig gjerne vil jobbe, og som kan jobbe litt. Vi er i gang med å snu på virkemidlene. Det skal bli litt lettere å kombinere arbeid og trygd. Inkluderings-dugnaden skal gjøre det lettere for de som står utenfor å komme seg inn, sier Jensen.

les også

Sp-Vedum: Regjeringen et sentraliserings-maskineri

– Men kuttet i arbeidsavklaringspenger har den konsekvensen at dere dytter folk i utføretrygd?

– Meningen med arbeidsavklaringspenger var at man skulle bli avklart, tilbake til arbeidslivet, eller om det ikke var mulig, få uføretrygd. Folk ble gående altfor lenge og var uavklart. Endringene nå vil føre til at noen helt naturlig ble flyttet til uføre, mens andre ble kvalifisert for arbeid. Det er fortsatt en stor jobb å gjøre blant de som er på trygd.

les også

Budsjettet: Unngår pensjons-sjokk for flyktninger

Leve gode liv

– Dine velgere reagerer vel på at folk i arbeidsfør alder som ikke jobber, får trygd?

– Jeg tror mange av våre velgere er enige i at man skal leve gode liv selv om man må stå utenfor arbeidslivet og er for syke til å jobbe. Jeg har i hele dag sagt at vi må gjøre endringer i velferdsordningene. Så blir jeg mest kritisert for endringen for de under 25 år. Men hvorfor gjør vi det: Jo, fordi det er unge mennesker som har hele livet foran seg i arbeidsmarkedet. Om vi ikke sørger for at de kommer inn der, vil mange potensielt gå resten av livet uten å delta.

– Hva er meldingen din til de som mottar uføretrygd?

– At de som reellt er uføre skal være trygge på at de får en god kompensasjon. Men samtidig skal vi gjøre det vi kan for å legge til rette for at de som ønsker å jobbe, ikke skal bli uføre.

Kronikk: - Vi er der for de som trenger det mest

Trenger påfyll

– Norsk økonomi går godt og ledigheten er lav, likevel vokser uføre-tallene. Er det arbeidsgiverne som svikter?

– Jeg opplever at dugnaden er i ferd med å begynne å virke, at de får en sjanse. Folk kan ha hatt et rusproblem eller en psykisk lidelse. Mange trenger påfyll av kompetanse. Opposisjonen fremstiller dette som et hjerterått kupp. Men pengene vi frigjør hos de yngste på arbeidsavklaring, bruker vi på de samme menneskene for å kvalifisere dem. Det er utrolig viktig at ungdom under 25 år får hjelp til å mestre. Derfor orker jeg ikke den kritikken fra opposisjonen, sier Jensen.

– Er det for lett å oppnå uføretrygd?

– Det er mange som har et ansvar for dette. Vi må lete etter folks muligheter og ikke bare muligheter for ytelser. Poenget med å føre en ansvarlig økonomisk politikk er å trygge velferdsordninger. Vi tar ikke til orde for å kvitte oss med dem. Tvert imot. Vi tør å endre, men vi får ikke veldig mye hjelp fra opposisjonen, sier Jensen,

– Er ytelsesnivået for høyt?

– For de under 25 år legger vi ytelsene lavere i forhold til aldre tjenester. At du kan motta mer penger enn ungdommer som ikke går på trygd, hører ingensteds hjemme, sier finansministeren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder