UAKSEPTABELT: De ansatte ved akuttpsykiatrisk avdeling er klar over at det er en risiko forbundet med jobben, tror Kjersti Toppe (Sp). – Men det betyr ikke at vi skal akseptere en så stor og alvorlig utvikling i voldshendelser. Vi må redusere volden til et minimum, sier hun. Foto: Odin Jæger, VG

Toppe om økt pasientvold: – En varslet katastrofe

Helseminister Bent Høie (H) kan ikke lenger bagatellisere situasjonen i psykisk helsevern, mener Kjersti Toppe (Sp), etter at en fersk rapport viser stor økning i vold mot ansatte ved akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus.

 • Ingvild Silseth

– Dette viser hvor alvorlig situasjonen er. Volden er et symptom på at psykisk helsevern er ekstremt presset. Og at det er de ansatte som må betale prisen, sier helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe i Sp til VG.

Hun snakker om den ferske rapporten fra Ullevål sykehus, som viser at ansatte ved akuttpsykiatrisk avdeling har blitt utsatt for flere og mer alvorlige voldshendelser siden 2015 (se faktaboks).

Antall hendelser med vold, trusler eller utagering har økt med 250 prosent.

– Politisk har vi lenge vært klar over at psykiatrien er kjempepresset på kapasitet. Denne utviklingen er en varslet katastrofe, sier Toppe.

– Skaper et press

Hun viser til endringene som er blitt gjort i tvangslovgivningen, og at det også er foretatt endringer i straffeloven knyttet til strafferettslige særreaksjoner.

Det gjør at straffedømte i økende grad blir dømt til tvungen psykisk helsevern.

På Ullevål har andelen pasienter der spesialist har vedtatt innleggelse til tvungen behandling, doblet seg fra 2013 til 2018. Samtidig har det blitt kuttet cirka syv årsverk i år.

– Mindre bemanning på flere pasienter er svært krevende når det er snakk om denne type pasienter, sier Toppe, som tror dette kan være årsaken til økt pasientvold.

45 SENGEPLASSER: Akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus består av fem enheter og totalt 45 sengeplasser. Bildet er fra akuttmottaket. Foto: Ola Vatn, VG

Rapporten viser at pasienter som er ferdigbehandlet ved avdelingen og venter på overføring til plass på en sikkerhetsenhet, utøver en stor del av den alvorlige volden.

Mange av hendelsene har funnet sted nettopp i denne ventetiden.

– Ventetiden viser at det er krise i sikkerhetspsykiatrien, og at dette får store konsekvenser for også resten av psykiatrien. Det gir store kapasitetsutfordringer og skaper et press på de ansatte som gjør det vanskelig å forebygge voldshendelser, sier Toppe.

Se bildespesial: På innsiden av Dikemark

– Høie må ta grep

Hun er ikke fornøyd med hva helseminister Bent Høie (H) har levert når det gjelder psykisk helsevern.

– Dette er en farlig situasjon. Det har hardnet til de siste årene. Høie er nødt til å ta grep. Han må ha vilje til å gå inn og se på realiteten. Det har han ikke gjort. Vi opplever at han bagatelliserer situasjonen i psykisk helsevern.

Også Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, mener at helseministeren må komme på banen.

– At 12 hendelser har medført betydelig skade på ansatte, er et risikonivå som Høie må ta på alvor. Selv om dette er hendelser som har skjedd over flere år, er det et høyt antall, sier hun til VG.

– Det er en uholdbar situasjon for de ansatte og pasientene. Ansatte gjør så godt de kan, men opplever at det kuttes i bemanning. At dyktige fagfolk skal oppleve trusler og vold i et så stort omfang, er ikke noe vi kan leve med.

ØKT BEMANNING: Mange nok ansatte med god nok kompetanse er avgjørende for å unngå farlige situasjoner, mener Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Odin Jæger, VG

Løsningen må bli å øke bemanningen med faste og hele stillinger, og sørge for god nok kompetanse, mener Kjerkol.

– Høie må se at det er en sammenheng mellom tilgjengelige ressurser og hvordan de ansatte klarer å håndtere hverdagen på avdelingen. Økningen henger nøye sammen med en kronisk underfinansiering av sykehusene.

Høie: – Fortsatt utfordringer

Høie sier til VG at de fleste pasientene i psykisk helsevern er hverken aggressive eller truende.

– Samtidig vet vi at det dessverre skjer voldshendelser og det er svært alvorlig. Ansatte og pasienter skal være trygge på jobb og i behandlingsinstitusjoner.

Han tror det er sammensatte årsaker til den store økningen.

– Det kan handle både om tilgang til riktig behandlingsnivå, tilstrekkelig bemanning og kompetanse på å håndtere slike situasjoner.

– Selv om vi i har et godt utbygd tilbud i Norge, er jeg den første til å erkjenne at det fortsatt er utfordringer. Derfor har jeg prioritert psykisk helse og rus høyt gjennom hele regjeringsperioden, sier Høie.

Han viser til at psykisk helsevern er et av temaene i den nye nasjonale helse- og sykehusplanen, og at brukere med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer er en av fire grupper som skal prioriteres av helsefellesskapene.

– Jeg har også gitt de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet i oppdrag å lage en analyse av det fremtidige behovet for psykiske helsetjenester. Dette vil være et viktig grunnlag når sykehusene og kommunene skal planlegge tjenestene fremover.

Mer om

 1. Vold
 2. Sykehus
 3. Bemanning
 4. Politikk
 5. Kjersti Toppe
 6. Ingvild Kjerkol
 7. Bent Høie

Flere artikler

 1. Ny rapport viser stor økning i pasientvold: – Veldig alvorlig

 2. Mer pasientvold i akuttpsykiatrien: – De er ofte ruset og veldig sinte

 3. Ap-Kjerkol sjokkert:- Jeg blir fysisk uvel av å lese om tilstanden til eldre syke

 4. Flere ansatte melder fra om vold: Ble slått hardt i hodet

 5. Lærer kampsport for å håndtere pasienter

Fra andre aviser

 1. Stor økning i pasientvold på Ullevål sykehus

  Aftenposten
 2. Høie vektlegger samarbeid i ny sykehusplan

  Aftenposten
 3. 274.000 fikk utsatt behandling. Disse pasientene er hardest rammet.

  Aftenposten
 4. Ap og Sp lover milliardløft til sykehussatsing

  Aftenposten
 5. SV og Sp kritiserer eldreministeren: Hun burde ha kjent til omfanget av sykehjemsvolden

  Aftenposten
 6. – Dette er ikke Haukeland sitt ansvar alene

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder