SAKKYNDIGE: Dan Tungland (t.v.) og Tor Ketil Larsen skal mandag forklare seg om tiltalte i Varhaug-saken. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Varhaug-sakkyndige: Mener tiltalte hadde en rusutløst psykose

JÆREN TINGRETT (VG) De Varhaug-sakkyndige, Tor Ketil Larsen og Dan Tungland, mener den tiltalte 18-åringen var tilregnelig under drapet.

Mandag forklarte de sakkyndige i saken, Tor Ketil Larsen og Dan Tungland, seg. De mener 18-åringen som står tiltalt for drapet på Sunniva Ødegård (13) i fjor hadde en rusutløst psykose. Det betyr at de mener han var tilregnelig under drapet.

– Det er fullt mulig at vi denne saken har en rusutløst psykose som senere har ført til en primærpsykose som schizofreni, sier Larsen.

En rusutløst psykose defineres som en bevissthetsforstyrrelse og ikke en psykose.

les også

Psykiater om tilregnelighetsvurdering: – Noe av det vanskeligste vi gjør

Det er likevel retten som skal avgjøre tilregnelighetsspørsmålet. De sakkyndige kommer kun med sin vurdering.

Dersom retten finner at tiltalte hadde en rusutløst psykose under drapet fritar det han ikke fra straff, og han kan da dømmes til fengsel eller forvaring.

Retten brukte lang tid på de sakkyndiges forklaring. Mannens forsvarer Tor Inge Borgersen spurte flere ganger de sakkyndige om de er sikre på at han ikke har hatt både en rusutløst og en egentlig psykose på drapstidspunktet. De sakkyndige mener tiltalte ikke hadde det.

Fikk kritikk fra kommisjonen

Den rettsmedisinske kommisjonen har stilt spørsmål ved om tiltalte har vært psykotisk i det hele tatt under drapet – selv om psykosen var rusutløst.

Kommisjonen mener også at de sakkyndige i for stor grad har basert seg på tiltaltes egne forklaringer.

Etter dette har de sakkyndige sendt inn tilleggserklæring, og de sakkyndige ser ikke grunnlag for å endre på deres opprinnelige konklusjon.

les også

Varhaug-tiltalte brukte cannabis i tiden før drapet

Har hatt flere samtaler enn vanlig

– Det er mulig å ha en rusutløst psykose på et tidspunkt, og så får en senere en primær psykoselidelse. Det er teoretisk sett mulig. Det går ikke an å tenke omvendt, sier Tor Ketil Larsen.

– Når det gjelder tiltalte så er det sånn at vi vet det har vært daglig hasjbruk og bruk av ecstasy i periodene før. I denne saken her har det vært mye rusbruk, fortsetter han.

De sakkyndige sier de har hatt flere samtaler med tiltalte en hva som er vanlig fordi saken har vært vanskelig og fordi tiltalte er ung.

– Ideen om at det er en rusutløst psykose som senere har gått over til en grunnpsykose, er tuftet på at observanden var psykosefri før han begynte å ruse seg, sier Larsen.

DET SISTE BILDET: Denne selfien tok Sunniva Ødegård (13) trolig om lag to timer før hun ble drept. Foto: POLITIET

Vanskelig å vurdere gjentagelsesfare

18-åringen risikerer å bli dømt til forvaring. Et viktig kriterium for å dømme noen til forvaring er fare for gjentagelse.

Tungland sier det er vanskelig for de sakkyndige å vurdere hvorvidt tiltalte kan komme til å gjøre lignende ting i fremtiden.

– Slik vi ser det er det usikkerhet knyttet til om han forherliger grov vold. Han deler lite om dette og det gjør at det er vanskelig å lage en prognose, sier Tungland.

Han sier videre at fordi tiltalte er så lite meddelsom om motivasjonen for å drepe gir det dårlige prognoser for ny, alvorlig voldsbruk.

– Rusmisbruk og isolasjon vil øke risikoen ytterligere. Vi får kanskje mer kunnskap om dette i fremtiden, sier Dan Tungland.

Larsen mener tiltalte vil trenge behandling over lang tid.

les også

Overlege om Varhaug-tiltalt: – Fremdeles realitetsbrist

Mener tiltalte ikke simulerer

Sakkyndige Tor Ketil Larsen kommenterte hendelsen i retten forrige uke da tiltalte utagerte på bakrommet. Larsen var i kontakt med tiltalte, og på spørsmål fra Larsen sa han at han ikke var psykotisk. Behandleren hans, Kristin Jørstad Fredriksen, kom med medisiner.

– Jeg har ikke kommet frem at han har vært psykotisk under forhandlingene her, sier Larsen.

les også

Varhaug-tiltaltes far: – Han var helt som vanlig

Tungland og Larsen sier de ikke har vært spesielt uenige i sin vurdering.

– I denne saken har tankelesning vært et tema, og at andre kan lese hans tanker. I mitt hode er det et relativt typisk psykoseregn. Mitt inntrykk er at dette er ting han har opplevd, sier Larsen.

Han opplever heller ikke at tiltalte har simulert ved å overdrive symptomer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder