NYTENKING: Tenk teknologi, sier helseminister Bent Høie. Foto: Trond Solberg VG

Helseministeren: Kommunene er for treige til å ta i bruk helseteknologi

Eldrebølgen tvinger frem nye løsninger i omsorgssektoren. Helseministeren refser alle landets kommuner fordi de er for treige til å ta i bruk eksisterende helse- og velferdsteknologi.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Hvem skal ta seg av de gamle når ettåringen Ravn blir stor, spurte VG mandag.

– Vi må tenke helt nytt. Hvis vi fortsetter å jobbe på samme måte som i dag, vil én av tre ungdommer som går ut av videregående sammen med Ravn bli nødt til å jobbe i helsesektoren. Det går ikke, sier helseminister Bent Høie (H).

Bakgrunn: Nå kommer eldreboomen

Lei av testing

Han mener mye av løsningen ligger i tidsbesparende helse- og velferdsteknologi. Og han refser alle landets kommuner som ikke allerede har tatt dette i bruk.

Han snakker om iPader, sensorer og kameraer. Om fjernkontakt mellom bruker og helsepersonell.

Han mener at eldreomsorgen ikke blir dårligere om den blir mer teknologisk. Snarere tvert imot. Teknologien gjør de pleietrengende mer selvhjulpne, noe som bidrar til å øke livskvaliteten.

– Nå har vi så god dokumentasjon på hva denne teknologien betyr, at jeg begynner å bli lei av alle pilotene. Kommunene må tenke at dette er den nye normalen. Det er slik vi skal jobbe, sier helseministeren.

Bent Høie forteller om mange kommuner som har testet ut ulike former for helseteknologi. Men ingen av dem har lagt om hele tjenesten til å drive på denne måten. De driver fortsatt med prøveprosjekter.

Han nevner demensboligene i Welhavens gate i Oslo som et flott eksempel på hvordan velferdsteknologi kan være til stor hjelp for eldre.

Likevel er ikke dette gjennomført i hele byen. Ikke engang i hele den aktuelle bydelen. Det er fortsatt et pilotprosjekt.

Les også: Sjekk om din kommune blir en gamliskommune

Kols-prosjekt

Han forteller om et annet prosjekt i Oslo der pasienter med kols har fått utdelt egne iPader som de bruker til å rapportere inn egne verdier, som de måler selv. Gjennom iPaden får de også lett kontakt med helsepersonell.

Dette har redusert antall sykehusinnleggelser for gruppen med hele 30 prosent og antall liggedøgn med 40 prosent.

Teknologien burde allerede vært i bruk over hele landet, mener Høie.

– Men hvem skal betale for det?

– Kommunene skal ikke få penger for å innføre tiltak som gjør at de vil spare mye penger og samtidig få bedre kvalitet på helsetjenestene. Dette er noe kommunene bare må bestemme seg for å ta i bruk, sier han.

Han viser til evalueringsrapporten fra prosjektet i Oslo som viser at hjemmsykepleietjenesten reduserte antall besøk med 34 prosent, og at bydelene, sykehusene og brukerne sparte i gjennomsnitt 73.000 kroner årlig per pasient.

Tidlig rehabilitering

Tidlig rehabilitering og opptrening til hverdagsmestring er også viktige tiltak, mener helseministeren. Her er hans egen hjemkommune Stavanger, en foregangskommune.

– De har oppnådd svært gode resultater ved å fokusere på trening og tidlig rehabilitering i stedet for passiviserende omsorg, forteller han.

Etter å ha hatt et prøveprosjekt i tre år, er dette nå implementert i kommunens omsorgstilbud.

– Resultatet er at en av tre brukere har blitt selvstendige i daglige aktiviteter og klarer seg uten helsetjenester, forteller helseministeren.

Også her viser rapportene at det er god økonomi i god helse.

Eldreressurs

Samtidig som flere av oss lever lenger, blir det også mange friske eldre.

– Det er viktig at vi ser på de eldre som en ressurs og ikke bare som en belastning. Det var også hovedbudskapet i regjeringens eldrestrategi, som ble utarbeidet av Astrid Nøklebye Heiberg (80) i fjor.

De eldre må få være med lenger og delta både i samfunnsliv og arbeidsliv, sier helseminister Høie (45). Det samme sa NAV-direktør Sigrun Vågeng (65) til VG mandag.

– I dag ser vi at de eldre skyves for tidlig ut av arbeidslivet, både av formelle og uformelle regler, sier Høie.

Det er viktig både for bærekraften i samfunnet, og for den enkelte, at de eldre får bruke sin kompetanse og delta. Når de er i arbeid, holder de seg lengre friske, sier han.

Høie påpeker at Arbeidsmiljøloven nylig er endret på det punktet som gir arbeidsgiveren rett til å si opp en arbeidstager når vedkommende har passert 70 år. Nå er aldersgrensen hevet til 72.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder